Zajímavosti

Donald TRUMP

a leden 2017 aneb co mu sudičky nadělily


Donald Trump, narozen 14.6.1946, Qeens, NY, USA (74°W, 40°40'N; čas 9:54, TZ 5 nebo 2:54pm GMT)

Rozbor je typu „rychlovka“ - pořádný rozbor by vydal na knihu a na to (tedy na čtení, nejde o čas na zpracování) dnes nikdo nemá čas ani náladu. Kombinuji své zkušenosti astrologie + numerologie + učení gnostického řádu (cykly kosmických energií) + nacítění energií.

Začínám tím, co je běžně považováno jako pochopitelnější:

Numerologie:

Číslo osobnosti (den narození – to co evidentně žije): 14 – tarot Mírnost → schopnost kompromisů, potřeba harmonie, umění, ctí rodinné tradice → tak je vnímán a je mu to dle mínění vrcholných politiků vyčítáno.

Číslo životní: (životní potenciál) 4 z 31 - „Hledá zlatý střed a v něm přebývá.“ K tomu asi bez komentáře. Obratný v ekonomické sféře, cit pro hmotné záležitosti, pro správné rozhodnutí ve správný čas. Když se rozhodne, jde za cílem jako stroj.

Numerologická mřížka: jen 4 čísla: 1,1 - vyvážená komunikace, 4,4 - pragmatismus (a viz č. životní), 6,6 – harmonie, krása, estetika, kompromis (obdoba jako č. osobnosti), 9 – vize, myšlenky, touhy a jejich tvoření, ale občas labilita. Není zde žádná „plná rovina“, ale 2 „prázdné“: rovina senzitivity 258: city hluboké, citová zranitelnost, nezapomíná, chrání své blízké; rovina vize 357: schopnost vidět dopředu, odvaha, vize, za své cíle si bere ideály.

Zrcadla energií: 1/ cyklus životní kreativity (7-letý): začalo jinové období, plánuje čeho chce dosáhnout; 2/ inspirativní energie (11-letý): střed jinového období, poznání sebe sama a svého života a s tím spojené události; 3/ energie naděje (15-letý): v 1. třetině jangové fáze, realizace toho, co ještě v životě nedokázal.

Základní životní trojúhelník energií: kritické faktory – netradiční život, vize, vesmírné zkoušky, záchranné aktivity, potenciál vizí; jako duchovní cíl má k dispozici potenciál čísla 8: „rostu a nechávám růst“ - zjednodušeně makat jak fretka, náročnost, pomoc těm co se taky snaží, úspěch je nade vše, být bohatý; průběžně nastávají osudové události.

Aktuální roční vibrační energie: větší naciťování potřeb 2.lidí, více harmonie a pohody; uskutečnění životního snu.

Astrologie:

Horoskop narození (tj nativní):

Tvar – rozložení planet v horoskopu: pouze od poloviny Blíženců po polovinu Kozoroha, od 10. do 5.domu: obrazec Lokomotiva: vše podřízeno/taženo osobním úspěchem. >Já, můj úspěch, moje rodina.< Descendent ve Vodnáři naznačuje problémy partnerství na jakékoli úrovni, partnery/ky střídá dle aktuální situace (vztahy obchodní i osobní).

Živly – převažují oheň (vůle, intuice) v rovnováze se vzduchem (myšlení), tedy pořádně rozfoukaná vatra; příliš myšlení by prudce sfouklo oheň, a při nedostatku vzduchu by oheň zhasl. S tím se pojí pozitivní myšlení, snaha po dosažení ideálů, schopnost dát impulz k realizaci nápadů, pohled vpřed, rychlé jednání, hodně činností, dobrá schopnost vyjadřování.

Modality – kvality energií – převažují v rovnováze základní (kardinální) a proměnlivá (mutuální): dar zahajovat aktivity, nadchnout jiné, a posléze při změně podmínek se dokáže situaci skvěle přizpůsobit. Pevná (fixní) kvalita je velmi slabá – nečekejme tedy udržení současného stavu věcí jako neměnného.

Ascendent (čím žije): Lev – sebeprosazení, zbožnění svrchovaného Já, Ego, božská všemohoucnost a vševědoucnost, královský charakter, absolutní náročnost k sobě i druhým, autoritativní iniciativy, nadlidské úsilí, vášeň podmaňovat, organizovat, tvořit. Heslo: „postavení zavazuje“.

Slunce – ve zn Blíženců, v 10.domě, (v konjunkci s dračí Hlavou a Uranem) – dobrá komunikace, rychlé chytré myšlení, životním cílem být viděn jako vůdce, vysoké pozice ve všech strukturách společnosti, což podtrhuje Lví ambice. (mj na jeho realizovaných stavbách je vždy obří nápis TRUMP). Uran naznačuje, že buď vše nebo nic, „beru jen dokonalé“; a možnost náhlých událostí vč úrazů či atentátu.

Luna – je proti Slunci ve 4.domě (narodil se za úplňku; Luna je v konjunkci s dračím Ocasem, technicky vzato při zatmění Měsíce viditelném v jihovýchodní Asii; asi proto víc vnímá jako soupeře Čínu) – má vyjevit co se dosud tvořilo jako skrývané, neviditelné. Citově staví na kořenech a tradicích rodu, resp firmy či země, kde je představitelem.

Tato osa je v aspektech trigon/sextil s konjunkcí Jupiter/Chiron ve Vahách ve 2.domě: chorobná touha po hmotném úspěchu, majetku, luxusu. Dalším aspektem osy je trigon/sextil na Mars ve Lvu na Ascendentu (z 12.domu): dává mu Lví osobní sílu, která je ale jakoby skrytá či skrývaná.

Takzvaným vládcem horoskopu je Merkur, v Raku v 11.domě: posiluje úlohu Slunce a spol.; je v opozici s planetkou Pallas v Kozorohu, 5.domě: to mu dává schopnost komunikace s potřebnou dávkou moudré tolerance a kompromisu. Toto pravděpodobně zvládá až s postupující osobnostní „zralostí“ (jak sám sděluje, dříve byl příliš pyšný a proto vše nedopadlo jak chtěl). Nicméně aby nebylo vše tak dokonalé, komunikuje s jistou dávkou zamlčování, nepravdami, s mlžením - dle momentální potřeby (kvadratura Neptun, podpořená sextilem s Lilith). K Lilith ve 4.domě – rodina ho poslala/odložila kvůli kázni do armádní školy, aby se „zcivilizoval“. Neptun ve Vahách ve 2.domě – příliš velký majetek, o který se dá lehce přijít (opakované bankroty jeho společností).

V horoskopu je dvojice Venuše/Saturn v Raku v 11.domě jinak neaspektovaná (o samotě, nehraje s ostatními, neznají se): naznačují potřebu rodinných tradic, hodnot, s potřebou harmonie, krásy, estetiky; Saturn vládne 5.domu tvoření - tedy staví „ideální domovy“, veřejně dostupné - hotely, luxusního typu, a také v takovém žije. Také začal podnikání úspěšnou přestavbou/vylepšením jistých obytných domů. Venuše vládne 2. a 9.domu: musí to vše mít kromě estetických hodnot i vysokou hodnotu finanční a pořádný vyšší smysl (v těchto hotelích kongresová centra).

A třešinka – vůbec nijak neaspektovanou planetou je Pluto ve Lvu, 12.domě: neovládaná nutkavá potřeba projevit vůdčí mocenské schopnosti, ale jde fakticky o „tahání nitek ze zákulisí“, což se jen za určitých okolností „zveřejní“ jako papiňákový přetlak a „jinak jsem nemohl“. Běžné veřejné jednání může vypadat zcela jinak (2 bytosti v 1 těle → Blíženci → Jekyl a Hyde). Také proto již dříve zkoušel kandidovat na prezidenta USA (Ach, to je vláda celého světa!) již několikrát dříve. Pokud se ale tyto mocenské aktivity nedaří, „zaleze do své sluje a tam v ústraní kuje nové pikle“. Vzhledem k věku je nynější konání asi jeho poslední velká životní šance.

Solární horoskop pro tento rok je velmi silný – vybírám: Ascendent na jeho Plutu – mocenské ambice se letos nutně musejí projevit (opravdu nemohl jinak). Solární Uran je na solárním MC – vrcholu ambicí: nečekané události (veřejně viditelné originální a až revoluční vítězství). Dále je zde tvrdý střet martovských energií: nativní Mars (ve Lvu a 12.domě), a solární Mars (ve Štíru) ve vzájemné kvadratuře – útok a boj z tajných sfér. Solární Pluto je v kvadratuře na nativní Jupiter/Chiron – chorobná touha po majetku obětována na oltář moci světových struktur a oficiální vlády světa (ilustrační obraz – přestěhovat se z dosavadního bydlení hotelového superluxusu do Bílého domu – podstatně skomnějšího – už se tím internet v průběhu předvolební kampaně bavil). Solární Luna je v konjunkci s nativním Neptunem – schopnost nacítit potřeby lidu a užít je ve skrytém modu k ovládání (mj vysoce sofistikovaná pomoc speciální IT agenturou).

Z hlediska cyklického působení kosmických energií: před rokem skončila své působení energetická vlna připravující ho na vrcholnou fázi seberealizace. DT je již ve fázi, kdy je srovnán sám se sebou, váží si sám sebe jaký je, ví co je jeho vlastní kvalitou a posláním života; jeho vize ho neomylně vedou k naplnění svého osudu. Plnými doušky čerpá plně životními zkušenostmi zaslouženou energii zvanou „Horský pramen“.

 

K tomuto zpracování aktuálního tématu mě přivedlo zpracování náhledu na lednové energie a jejich gradace v dnech klíčových v USA politice – a pak prolnutí s Trumpovým horoskopem:

Tranzity planet naznačují jako velmi kritický den 18.ledna 2017. Nicméně je to čas ideálního „nastartování“ události, takže realizace nemusí být přesně v čase; a protože zde hraje silnou úlohu Uran, může k události dojít i „předčasně“, a její zveřejnění nebo i to, kdy to světu dojde a naplní se „účel“, může být jindy. V onen den se do T-kvadratury (supernegativní aspekt) na Trumpovu slunečně/lunární osu dostává tranzitující Mars spolu s Chironem – symbolizují agresivní útok s nevyléčitelnými následky. Tento útok může být i na jiné než fyzické rovině, na jiné frekvenční úroveni boje. Útočníkům by měla „pomoci“ i Lilith: tedy to bude „úder pod pás“. Situace řádně „zatemněná“, pod rouškou absolutní tmy. A informace proti informaci, válka technologií, virtuálních realit... je to celé naznačeno jako velice komplexní, s mnoha možnými výklady – z čehož může být započato více alternativních či paralelních budoucností. A proto dále nechci predikovat a přivolávat konkrétní dění, jde jen o naznačení důležitosti synchronicity událostí a postavení „planet“; tedy co nám „hvězdy napovídají“... Jde o velmi náročnou synchronicitu, měli bychom udržovat (lépe ale stále navyšovat) frekvence vědomí, být v pohodě a harmonii, být součástí našeho transformačního procesu.

Energeticky mi toto složení s tranzitním horoskopem evokuje kuličku tvořenou souhrnem platónských těles, v téměř ideálním „seskládaném“ uspořádání, nicméně v každém tělese jakoby některá část/stěna chyběla, není dotvořena, některé hroty se nevešly dovnitř, a nějaké jejich části buď jsou „zcizeny“ nebo jsou skryty utajujícím hologramem. Je to jako výzva celému lidstvu, jak se s nastávající dobou vypořádá.

Předpokládám, že DT má kolem sebe odborníky na doslova cokoli, takže o tomto jeho životním aspektu vědí a zajistí vše potřebné. Vědí však i ti utajení...

Donald TRUMP (nativní horoskop)                                                        Donald Trump – tranzit 18.1.2017

(zdroje: www.osobnosti.najdise.cz, www.wikipedia.cz, www.chironverlag.com)

 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one