Co „ve hvězdách“ – LISTOPAD 2017

Motto: Dobrá kvalita osobního přístupu k životu je v úpravě toho, co a jak osobně očekáváme od probíhajících událostí. Osudovost v rámci vesmírných mantinelů není o fatální nutnosti, ale o MOŽNOSTECH.

 

Nejprve prosím omluvte zpoždění tohoto textu, pro mou fyzickou indispozici. Děkuji.

 

Listopad začínáme s planetami v tomto „herním“ postavení:

Slunce (9° Štíra), 22.11. přejde do zn Střelce.

Merkur (23° Štíra), 5.11. přejde do zn Střelce.

Venuše (22° Vah), 7.11. přejde do zn Štíra.

Mars (6° Vah) – ve Vahách do poč prosince.

Jupiter (4° Štíra); znamením Štíra bude procházet do prosince 2018.

Saturn (24° Střelce), v kvadratuře na Chiron (25° Ryb, retrográdní): smysluplné struktury si žádají léčení.

Uran (26° Berana, retrográdní) a Neptun (11,5° Ryb, retrográdní), stále ještě mírně couvají k lepšímu rozběhu (tedy k silnějšímu podání svého výkonu). Neptun s zastaví a zvolna začne direktivní realizční období, tj v přímém modu. Konec snění, tvořme...

Pluto (17° Kozoroh), se pomalu rozjíždí v přímém postupu, nutí nás k realizaci připravených autentizací, sebetransformace, sebenalezení ve formě vlastního originálního Já, tedy žít „svůj vlastní“ život, svoji DNA. Nekopírovat virus implantovaný rodiči, společností...

Dračí Hlava (jinak Severní Noda, tedy kam směřuje vývoj) – (20° Lev, vždy retrográdní).

Celkový náhled:

Pokračuje smršť přesunů, rychlý úprk do budoucna, urychluje se vše. Co je to čas? A je vůbec? I vztahová „originalita“ narůstá, a s ní nucená „korektnost“ a pozitivní diskriminace.

I po celý listopad (a vpodstatě dále na hodně dlouho) se dají průběžně očekávat události destruktivního charakteru, jak přírodního, tak i člověkem vyvolaného, způsobeného. Země, hory, konstrukce, tunely, doprava... Většinou se jedná o hrubý „úklid“ naší planety od toho co se již přežilo, co je v rozporu s harmonickými principy, či s nevhodnou nebo nedodrženou technologií stavby, na nevhodném místě ap. Země absorbuje z vesmíru obrovská kvanta energií a takto je postupně zpracovává a uklízí nežádoucí následky. Bude lidská civilizace také odklizena?

Též trvá dosavadní vpodstatě patová situace – vnímaná již delší čas v oblasti „co se děje“ - „jak na zemi, tak na nebi“, tedy i u těch, co je (zatím) běžně nevidíme. Je cítit cosi jako podpovrchová nervozita, že se něco chystá, a my nevíme co. Blíží se další uzlový bod událostí, jak pro každého jednotlivce tak i civilizaci jako celek. Vibrace všech bytostí se stále navyšují (doufejme). Zatím nevidíme horizont očekávané „události“, postupně začínají i v mainstreamu prosakovat události typu „odhalení“. Mnohé zprávy jsou jen manipulativní a zastírající - abychom si náhodou nevšimli něčeho důležitějšího. Žasnu nad tím, že stále častěji vědecké týmy „objevují Ameriku“, tedy to, co bylo ještě před 1 generací naprosto běžnými zkušenostmi našich předků.

Ještě se občas vynoří pozůstatky mezigenerační vztahové neshody předchozích měsíců, jejich „rozpracování“ a pochopení nám bude ku pomoci v průběhu jara, kdy se toto bude vynořovat z bažin jako jejich úklidová veleakce. Pokud se nám toto opakovaně vyjevuje, bylo by dobré zkusit toto téma niterně pochopit – ať to pak zvládneme „bez ztráty květinky“. A zopakuji – může to být velmi bolestivé, ale v individuálním celoživotním rozměru velmi léčivé: uvolní se tím někdy příliš těsné až manipulativní vzájemné vazby. Přijmeme je na nové, vyšší úrovni. Dosavadní problémy uvidíme jako výzvu k pozitivnímu řešení, z nadhledu. Více k tomu až bude příslušná konstelace nazrávat.

Kromě základních předpokladů pro celé září lze počítat s těmito dalšími aktuálními projevy:

1.11. VOC do 07:43. Den Všech svatých.

1.-3.11. Odmítání starobylých domácích tradic, vč toho co je domácí krb (naco? Vše se dá koupit...). Mládí (a to za každou cenu) vpřed! Vztahy trvalé či tradiční nejsou potřeba. Otevírá se nevyléčitelnézranění (které se časem má šanci proměnit na pochopení jeho léčby. Časem - ?) Prověřují se veškeré zbrojnice. Zranění principu matka – dítě – rodina.

2.11. Dušičky

3.11. VOC 04:03-10:46. Záblesk pochopení situace – důležité je ji přijmout, a nikoho, ani sebe, nevinit.

4.11. Úplněk na ose Štír -Býk (06:24). Ve vazbě na Pluta by se měly tabuizuovat tradiční, starobylé pořádky. Pokud něco půjde ven na světlo, bude to v archaické, nezpracované formě neštítící se násilí fyzického i psychického, i mediální masáže. Lži vydávající se za pravdu. Na druhou stranu můžeme den zažít s úžasnými filmy, divadlem, knihou, vizemi.

4.-6.11. Počítejme s tím, že informace, smlouvy, vyjádření budou plné nepravd a podrazů. Pravděpodobně nepomůže ani si věc přečíst 10x, ani se před odpovědí 10x nadechnout. S vymazáváním, ať už je stopa kdekoli, to také nebude snadné, na všem to ulpí.

5.11. VOC 10:28-11:26. Merkur vběhne do znamení Střelce (20:19), a začne předávat Chironovo léčivé poselství. Vykecá vše dosud tabuizované, ale pozor, ne vše musí být pravda, je to hodně velký fantasta (ale věří tomu, není tu jentak šoumenem). Ale uvolní se tím (někdy nekultivaně) mnohé špunty. Osloví nás filozofické úvahy.

7.11. VOC 11:39-11:44. Přes den podrazy v oblasti rodiny. Ukázka, kdo je ta „úspěšnější mrcha“, čemuž přidá potřebný elixír Venuše: přejde do znamení Štíra (12:38): zaktivuje vášeň nade vše - bez ohledu na dosavadní situci; nejlepším úlovkem je dosud šťastný otec rodiny. Intenzitu vášně podporuje a zesiluje potenciální soupeř. Z hlediska estetiky i vztahů – čím hnusnější tím úžasnější.

7.-14.11. Postupný velkoúklid smyslu „rodina“, každý den poněkud inovovaná témata, jež se postupně přelévají. Dobré zpracovat si to jako důležitou životní zkušenost.

9.11. VOC 06:14-13:29. Lilith vstupuje na 9 měsíců do zn Kozoroha (04:57). „Páchání dobra po jejím“ se přesune do oblasti tradic, klidu, rozvahy, struktur, forem, práva, ctižádosti, fyzicky tělesně i kostí a kloubů. Podotýkám, že se dějí takové věci, jaké bychom nikdy dobrovolně nepřipustili, ale ve svém důsledku (v horizontu až let) je to něco, co nás posune dál. Jen je to nejdřív až kdesi za tím horizontem. Ve Střelci to bylo s (černým) humorem, teď nastal konec všech legrácek.

10.11. 3. Lunární čtvrť (21:36).

11.11. VOC 09:55-17:41

13.11. VOC 16:45-14.11. 00:26

15.11. S Lunou a Martem ve Vahách si proběhlý úklid smyslu „rodina“ láskyplně srovnáme.

16.11. VOC 01:50-09:19

18.11. VOC 12:43-19:59. Novoluní ve Štíru (12:43). Skryté je nyní superskryté, připojují se vklady Chirona. Na začátku prosince bychom mohli koukat!

20.11. Navenek se chystají dosud utajované informace, zatím ne oficiálně.

21.11. VOC 01:26-08:14. Boj vášní a podrazů, tradic udržovaných vs jejich likvidace. Ženy (ale i submisivní muže) to může ovládat až k chování jako fůrie.

22.11. Slunce přejde do znamení Střelce (04:05): Období na práci na vnitřním rozvoji, hledání smyslu života, kam v životě směřuji (tedy mířím), aktivuje se oblast pochopení filozofií. Optimismus (někdy až nemístný). Všeho hodně, až přespříliš, veliké, nezná meze. Pro ty materiálně zaměřené hledání možností cest do daleké ciziny a jejich realizace.

22.-23.11. Úklid po boji.

22.11.-10.12. První kolo dalšího, nového informačního boje. Co je pravda a co ne, náhlé vynořování z utajení; do toho otázky, zda jsou lidé na příjem nových informací dostatečně připraveni... Masivní průnik dosavadních „tajitelů“ do oblasti dosavadních konspiračních serverů. Více bude v textu na prosinec. Toto je zatím jen větérek...

23.11. VOC 11:33-21:14

26.11. VOC 03:37-09:04, 1. Lunární čtvrť (18:03).

26.-28.11. 3-denní okénko pro filmy, knihy divadlo, meditace, vize.

28.11. VOC 13:09-17:30

30.11. VOC 19:37-21:38

Opakování/opakování - jde o trvale platné věci, a jak sama vím, zpátky v dřívějších textech bych si to asi nevyhledávala:

Naznačené energie jsou uváděny v konkrétních datech, nicméně jejich působení není bleskem z čistého nebe, obvykle působí již pár dní předem (cosi se chystá), ale hlavně doznívají (nejsou-li trvalejšího působení) pár dní po datu. Aby nám to konečně „došlo“. Což nám dává větší šanci pro jejich uchopení a pochopení – tedy CHOPME SE JICH! Neuchopení je trestuhodné, šance se málokdy opakují.

Je dobré si zpětně probrat, jak jsme některé dny prožívali – v porovnání s informacemi „z hvězd“ si leccos můžeme uvědomit – tedy „zvědomit“, něco nám „dojde“, čímž naplníme daný úkol, a je nám tak Vesmírným Zdrojem „odšktrnut“ z inkarnačního seznamu...

Ještě znovu informace ke dnům, kdy „nic nejde logicky, racionálně“ (Luna void of course – píši VOC, navíc předávám kompletně – jako reakce na inspirativní text Eriky Hájkové/Peprné >>http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/8394-jak-nahradit-smrtici-pilulky-zeny-nebo-otrokyne-lze-obejit-hormonalni-koncepci-metody-starych-cinanu-a-mladych-indianek/<<): jednání je na citově-emoční rovině zmatečné, se ztrátou smyslu pro realitu. Doporučení: nedokazujme světu, že to přemůžu, že čas „postavím do latě“ a že vše půjde po mé vůli. Podvolíme-li se situaci (tedy využijeme-li ji), pak „samo“ půjde napojení na „nereálno“ - např meditace, příjem z informačního pole, prociťování vesmírných energií, uvolňování dosavadních psychických bloků a strachů. Příznivě pro silné emotivní zážitky (např divadlo, film, koncert, výstava, četba). Časem tyto záležitosti začneme cítit, a žít s nimi v souladu s běžným hektickým žitím, s pocitem, že jsme „naskočili na vlnu“, že se věci dějí vlastně klidněji a přívětivěji než dřív. Měli bychom si dát větší pozor na jednání řidičů: nepůjde často ani tak o projevy agresivity, jako spíš o nejasnost jednání, o zpomalené reakci v konkrétní situaci. Zvýšíme pozornost i na přechodech, řidiči chodce nebo i další auta někdy doslova nevidí. Havarie jsou vpodstatě z tzv hloupých chyb. 

Co "ve hvězdách" - ŘÍJEN 2017

Motto: Dobrá kvalita osobního přístupu k životu je v úpravě toho, co a jak osobně očekáváme od probíhajících událostí. Osudovost v rámci vesmírných mantinelů není o fatální nutnosti, ale o MOŽNOSTECH.

 

Říjen začínáme s planetami v tomto „herním“ postavení:

Slunce (8° Vah), 23.10. přejde do zn Štíra.

Merkur (1° Vah), 17.10. přejde do zn Štíra.

Venuše (13° Panny), 14.10 přejde do zn Vah.

Mars (16° Panny).

Jupiter (28° Vah), 10.10. přejde do zn Štíra (bude jím procházet do prosince 2018).

Saturn (22° Střelec), stále ještě v konjunkci s Lilith (25° Střelec), s podporou ohnivým trigonem Dračí Hlavy coby vnucené nasměrování budoucího vývoje!

Uran (27° Beran, retrográdní) a Neptun (12° Ryby, retrográdní), mírně couvají k lepšímu rozběhu (tedy k silnějšímu podání svého výkonu).

Pluto (17° Kozoroh), v opět přímém postupu nás nutí k realizaci připravených autentizací, sebetransformace, sebenalezení v autentické formě, tedy žít „svůj vlastní“ život, svoji DNA. Nekopírovat virus implantovaný rodiči, společností...

Chiron (26° Ryby, retrográdní), dlouhodobě vyjevuje, a současně by měl léčit, krizi rodinných vztahů (širší kvadratura s konjunkcí Saturn/Lilith).

Dračí Hlava (jinak Severní Noda, tedy kam směřuje vývoj) – (22° Lev, vždy retrográdní), v ohnivém podporujícím trigonu na tandem Saturn/Lilith; nabízí brát tyto na první pohled nepřijatelnosti jako žádoucí předpoklad pro další vývoj – a život jako hru úžasné virtuální reality v inkarnačním plánu našeho vesmíru.

 

Celkový náhled:

Smršť přesunů, úprk dále do budoucna, vše se urychluje. Co je to čas? A je vůbec?

Stále roste vztahová „originalita“, a s ní nucená „korektnost“ a pozitivní diskriminace.

Po celou dobu (a vpodstatě na hodně dlouhou dobu) se dají průběžně očekávat události destruktivního charakteru, jak přírodního, tak i člověkem vyvolaného, způsobeného. Země, hory, konstrukce, tunely, doprava... (Neptun, Uran, s návazností na aspekty se Saturnem a Lilith). Většinou se jedná o hrubý „úklid“ naší planety od toho co se již přežilo, co je v rozporu s harmonickými principy, či s nevhodnou nebo nedodrženou technologií stavby, na nevhodném místě ap. Země absorbuje z vesmíru obrovská kvanta energií a takto je postupně uvolňuje. Bude lidská civilizace také odklizena?

Stále ještě trvá dosavadní vpodstatě patová situace – vnímaná již delší čas v oblasti „co se děje“ - jak na zemi, tak na „nebi“, tedy i u těch, co je (zatím) běžně nevidíme. Je cítit cosi jako podpovrchová nervozita, že se něco chystá, a my nevíme co. Blíží se další uzlový bod událostí, jak pro každého jednotlivce tak i civilizaci jako celek. Vibrace všech bytostí se stále navyšují. Zatím nevidíme horizont očekávané „události“, postupně začínají i v mainstreamu prosakovat události typu „odhalení“. To, co běžně nazýváme jako „negativní“ se projevuje stále více – ale je to jen tím, ža na tyto typy zpráv jako lidi více slyšíme, ale hlavně je to zajímavější pro ty, co nám je předkládají jako zprávy. Mnohé je jen manipulativní a zastírající - abychom si náhodou nevšimli něčeho důležitějšího. Vnímáme zesilování podvratných sil, je to jejich vzepětí v jejich (doufejme) končící vůli; je žádoucí těmto informacím nedodávat svými emocemi energii!

Ještě po celý říjen dojíždí mezigenerační vztahové neshody, pozvolna se to již uvolňuje. Může to být velmi bolestivé, ale v individuálním celoživotním rozměru velmi léčivé: umožní to uvolnit někdy příliš těsné až manipulativní vzájemné vazby. Srovnáváme si naše výchovné přístupy k potomkům, i „povinnou vděčnost“ vůči předkům. Vědomě, dobrovolně. Nebo to snad chceme zažít nevědomě, nedobrovolně?

 

Kromě základních předpokladů pro celé září lze počítat s těmito dalšími aktuálními projevy:

 

1.-10.10. Řešíme vztahy, nejprve v pokoušení obluzeností, či touhou po lásce bezpodmínečné („proč je mi upírána?“), od 4.10. převládne touha po jejím léčivém aspektu. Je to pod nadvládou mysli, logiky, nikoli nespoutané citovosti. Co je ŠTĚSTÍ? Vše je pod drsnou nutností naprosté autenticity, co jí není, bude nemilosrdně odklizeno. A to jakkoli.

2.10. VOC 13:13-16:26.

2.-4.10. Nejsilněji vnímáme vztahové rozpory ve smyslu poddání se čisté citovosti, můžeme mít velmi důležité sny a vize. Napomůžeme tomu shlédnutím filmů či divadelních představení.

4.10. VOC 15:24-22:40.

5.10. Úplněk Váhy – Beran (20:41), v T-kvadratuře (tedy pod nesmlouvavou kontrolou) Pluta. Současně konjunkce Mars/Venuše: vztahy, polarity, dualita v aktualizované fázi hledání – pochopení – řešení. Spojení protikladů na mystické úrovni, alchymie života zde – ve 3D.

6.10. Něco nám “dojde“, jako blesk... (lépe o den později, než nikdy).

7.10. VOC 00:38-01:56

8.10. VOC 20:37-9.10. 03:44. Merkur dostihne Slunce (22:54), aby převzal a individuálně předal autentické informace, pro každého tak, jak právě potřebuje pro další postup transformace. Jak tomu pomoci – v 1 hodině kolem uvedeného času doporučuji se alespoň zklidnit, naladit se na tento příjem (každý dle svých osobních podmínek a zkušeností). Upozorňuji na tuto záležitost, zvlášť když to bude v době VOC, kdy jsou vesmírné energie pro takovéto aktivity (nebo lépe řečeno pasivity) ideálně vyladěny.

9.-14.10. Boj nové, akční vs. staré, tradiční. Bolí, ale lze z toho čerpat léčivý potenciál. Všeho s mírou. Je v tom zdánlivý paradox: Mars to bere pragmaticky, Saturn se smysluplným nadšením. Vítězi mohou být oba. Počítejme se zvýšenou mírou kritických havaristických událostí na všech rovinách. Týden velkých překvapení, vše může být jinak, než jsme původně předpokládali.

10.10. Jupiter vstoupí do znamení Štíra (15:20): konec dosavadní harmonie, teď bude na pořadu dne absolutní (sebe)prosazování, vnucování se okolí za každou cenu. V pozitivním modu se může projevovat v oblasti vědy a výzkumu (vhled do buněk, genetika, psychologie). Ale ani tam nemusí být užití na dostatečné morální úrovni. Dovoleno je vše, hlavní je nekonečný růst a možnosti.

         Večer (od 21:05) se účastníme velké hromadné „Meditace na posílení egregoru Slovanství a pozitivní budoucnosti“ ! Podpora: www.svobodny-vysilac.cz.

11.10. VOC 00:24-05:38

12.10. 3. lunární čtvrť, podporuje zvládnutí osy nové ↔ tradiční a její přijetí do běžného života. Není jiné cesty, než absorbovat oba aspekty. Situace dozrála. I když nám to bude docházet ještě nějaký čas, uspěchat se to nedá. Jediné ideální řešení neexistuje.

13.10. VOC 06:00-08:41.

14.10. Venuše vstupuje do znamení Vah (12:11), tam je její druhé „doma“: užije si (až do 7.11.) estetické cítění, krásu, eleganci, harmonii; touží po dokonalých vztazích, lásce, citové rovnováze, dokonalosti.

15.10. VOC 07:27-13:19. Informační megalomanie „ideály, ideální řešení“, je to úúúžasná nabídka – ale cesty do pekel. Toto bude pokračovat až do konce října (jen s občasnými, krátkodobými, spíše výjimečnými přestávkami – to abychom se trochu nadechli a „trávili“ (to nebo se) tím dál.

17.10. VOC 13:27-19:35. Merkur vstupuje do znamení Štíra (09:58): konec váhání, nastupuje pronikavá kritika, destruktivita, manipulace, věčná opozice, nepoctivost, provokace, záludnost, jízlivost, věčná ironie. Záliba v tajemstvích, hádankách, hlubinách duše. Účel světí prostředky.

19.10. VOC 21:13-20.10. 03:41: začne s Novoluním ve Vahách (21:13) – tedy nepočato!, nový začátek pro tentokrát nebude. S Lunou vstupem do Štíra se potenciální zárodek vypudí. Tato situace je již předznamenána Lunou v kvadratuře na Pluta, Slunce v opozici na Uran retrográdní potvrzuje neudržení probíhajícího tvoření, a doklepne s postupem Luny do opozice na Uran retro. Cokoli se rozhodne či začne řešit tento den, je předem odsouzeno k nebytí. Noční můry, galimatyáš. Dle kalendáře je tradiční svátek sv. Michaela – jako archanděl nezvládá vyhánění neřádů svým plamenným mečem?

20.10. Vrcholí velké emoce, lži, sliby (o kterých se nikdy neuvažovalo, že by se měly plnit), skrytá mediální masáž, lidi jako rituální satanská oběť. Megalomanství bez hranic. (V lehkých obměnách až do konce října.)

22.10. VOC 13:35-13:57 (jen pár okamžiků – Luna ze Štíra do Střelce – cokoli smysluplného počínat nemá šanci). Mars přechází do zn Vah (zde do 9.12.), kde je v exilu; nerozhodnost, váhá co dál, není sil k ničemu...

22.-30.10. Merkur, Slunce a Jupiter propojí své Štíří energie, s Neptunským uvolením můžeme niterně pochopit Život, Vesmír, Božský zdroj... využijeme čas k tomuto typu studia, meditacím, kontemplacím.

23.10. Slunce přejde do zn Štíra (07:27): těžké mlhy na blatech, bažiny, rozklad, smrt s příslibem příštího znovuzrození, začíná transformační období roku. Krize, destrukce, utajování, manipulace.

24.10. VOC 18:44-25.10. 02:12. Den infarktové konstelace, zatvrzelého srdce; situace je bez pochopení souvislostí těžko léčitelná. Problémy přístrojů vibračního charakteru, vysílačů; rovněž pro hudebníky, produkovaný zvuk není dle původních předpokladů. Nepravdivé informace. Faleš. Podsvětí připravuje úpisy duší.

26.10. Násilí na ženách, i konané ženami.

27.10. VOC 07:22-14:59

28.10. 1. Lunární čtvrť (00:22). Státní svátek. Autentické nemanipulující informace zůstávají skryté.

29.10. VOC 17:22-30.10. 00:46, konec letního času, s úkolem co možná nejrychleji nanovo sladit rytmus každého dne s hodinami biologickými.

30.10. Začínáme léčit stará vnitřní zranění. Důležité sny, filmy, divadlo.

31.10. VOC 22:35-1.11. 07:43.

Opakování/opakování - jde o trvale platné věci, a jak sama vím, zpátky v dřívějších textech bych si to asi nevyhledávala:

Naznačené energie jsou uváděny v konkrétních datech, nicméně jejich působení není bleskem z čistého nebe, obvykle působí již pár dní předem (cosi se chystá), ale hlavně doznívají (nejsou-li trvalejšího působení) pár dní po datu. Aby nám to konečně „došlo“. Což nám dává větší šanci pro jejich uchopení a pochopení – tedy CHOPME SE JICH! Neuchopení je trestuhodné, šance se málokdy opakují.

Je dobré si zpětně probrat, jak jsme některé dny prožívali – v porovnání s informacemi „z hvězd“ si leccos můžeme uvědomit – tedy „zvědomit“, něco nám „dojde“, čímž naplníme daný úkol, a je nám tak Vesmírným Zdrojem „odšktrnut“ z inkarnačního seznamu...

Ještě znovu informace ke dnům, kdy „nic nejde logicky, racionálně“ (Luna void of course – píši VOC, navíc předávám kompletně – jako reakce na inspirativní text Eriky Hájkové/Peprné >>http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/8394-jak-nahradit-smrtici-pilulky-zeny-nebo-otrokyne-lze-obejit-hormonalni-koncepci-metody-starych-cinanu-a-mladych-indianek/<<): jednání je na citově-emoční rovině zmatečné, se ztrátou smyslu pro realitu. Doporučení: nedokazujme světu, že to přemůžu, že čas „postavím do latě“ a že vše půjde po mé vůli. Podvolíme-li se situaci (tedy využijeme-li ji), pak „samo“ půjde napojení na „nereálno“ - např meditace, příjem z informačního pole, prociťování vesmírných energií, uvolňování dosavadních psychických bloků a strachů. Příznivě pro silné emotivní zážitky (např divadlo, film, koncert, výstava, četba). Časem tyto záležitosti začneme cítit, a žít s nimi v souladu s běžným hektickým žitím, s pocitem, že jsme „naskočili na vlnu“, že se věci dějí vlastně klidněji a přívětivěji než dřív. Měli bychom si dát větší pozor na jednání řidičů: nepůjde často ani tak o projevy agresivity, jako spíš o nejasnost jednání, o zpomalené reakci v konkrétní situaci. Zvýšíme pozornost i na přechodech, řidiči chodce nebo i další auta někdy doslova nevidí. Havarie jsou vpodstatě z tzv hloupých chyb.
 
Co „ve hvězdách“ – ZÁŘÍ 2017

Motto: Dobrá kvalita osobního přístupu k životu je v úpravě toho, co a jak osobně očekáváme od probíhajících událostí. Osudovost v rámci vesmírných mantinelů není o fatální nutnosti, ale o MOŽNOSTECH.

 
Září začínáme s planetami v tomto „herním“ postavení:

Slunce (9° Panna), 22.9. přejde do zn Vah.

Merkur (30° Lev), retrográdní do 5.9. (na 28° Lva). 10.9. přejde do zn Panny.

Venuše (7° Lev), 20.9. přejde do zn Panny.

Mars (27° Lev), 5.9. přejde do zn Panny.

Jupiter (22° Váhy).

Saturn (21° Střelec), dlouhodobě v konjunkci s Lilith (22° Střelec), s podporou ohnivým trigonem Dračí Hlavy coby směru budoucího vývoje!

Uran (28° Beran, retrográdní) a Neptun (13° Ryby, retrográdní), jen se vrtí prakticky na místě.

Pluto (17° Kozoroh) je retrográdní do 28.9., čímž nás dlouhodobě nutí k sebetransformaci, sebenalezení v autentické formě, tedy žít „svůj vlastní“ život, svoji DNA. Nekopírovat virus implantovaný rodiči, společností...

Chiron (27° Ryby), retrográdní, dlouhodobě vyjevuje, a současně by měl léčit, krizi rodinných vztahů (širší kvadratura s konjunkcí Saturn/Lilith).

Dračí Hlava (jinak Severní Noda, tedy kam směřuje vývoj) – (23° Lev, vždy retrográdní), v ohnivém podporujícím trigonu na tandem Saturn/Lilith; nabízí brát tyto na první pohled nepřijatelnosti jako žádoucí předpoklad pro další vývoj – a život jako hru úžasné virtuální reality v inkarnačním plánu našeho vesmíru.

Celkový náhled:

Nejprve se budu věnovat konstelaci konjunkce Saturn/Lilith ve zn Střelce (Střelec mj symbolizuje smysl života, toto navíc s podporou Dračí Hlavy v ohnivém trigonu). Prakticky po celé září je stále ještě tato konstelace „v činnosti“ (a doznívat bude až přes konec roku). Poněkud jsem ji v srpnu podcenila, a tak mi to Lilita osobně nandala, silně a emotivně, s pocity viny a selhání (nezvládla jsem vnoučata...). Vzápětí jsem měla reakce z mého okolí na obdobné události ve formě mailů, esemesek i telefonátů (Co se to děje? … Je to normální?). Týkaly se vztahů ve všech věkových úrovních rodiny. Projevují se mj generační rozpory, znevažování a (až podlé) útoky na jakýkoli řád a pořádek, a klasické „mládí vpřed“ s naplno projevovanou nechutí k důchodcům – jako příživníkům. A toto veřejně prezentují i volení zástupci lidu, nejen děti a nezralí mladí, sňatky neuznávající, tzv dynamičtí, co si chtějí užívat bez celoživotní lidské zodpovědnosti a tak raději než potomstvo si pořídí pejska (pochopitelně módní rasy, toho při supercestování po světě snáze odloží). Veškeré hodnoty a zkušenosti předchozích generací jsou pro ně zcela „out“, na internetu je to přece jinak... Takže s takovými mimoexistencemi se ani nemíní dále stýkat (ovšem pokud něco sami nepotřebují, ti předci k nim mají přece povinnost, že...). Je to klasický příklad aktuálního zesílení globálního nátlaku na rozpad rodiny, tradic; právo je jen jak se komu hodí, jaké se silou, manipulací a podrazy prosadí. Nezbývá než věřit, že toto má v současné transformační době své opodstatnění. Totiž tam, kde se projeví fenomén Lilith, se dějí věci, které bychom sami s rozmyslem dobrovolně neudělali, ale v měřítku delšího času bylo to, co se stalo, velmi žádoucí. Pochopíme sice příčinu a důsledek, ale účel zůstává někdy dlouho zahalen. Resumé pro nynější čas – je třeba proplouvat v těchto energiích v maximálním klidu, nic nehrotit, nepůsobit silou. A držet si palce.

Enormě roste vztahová „originalita“.

Od počátku září je komunikace ostrá, kritická. Postupně se v tomto modu přesune na úroveň bájí, pohádek a balad (a u nás poběží předvolební kampaň...).

Po celou dobu se dají průběžně očekávat události destruktivního charakteru, jak přírodního, tak i člověkem vyvolaného, způsobeného. Země, hory, konstrukce, tunely, doprava... (Neptun, Uran, s návazností na aspekty se Saturnem a Lilith). Většinou se jedná o hrubý „úklid“ naší planety od toho co se již přežilo, co je v rozporu s harmonickými principy, či s nevhodnou nebo nedodrženou technologií stavby, na nevhodném místě ap. Země absorbuje z vesmíru obrovská kvanta energií a takto je postupně uvolňuje. Bude lidská civilizace také odklizena?

Dosavadní vpodstatě patová situace – vnímaná již delší čas v oblasti „co se děje“ - jak na zemi, tak na „nebi“, tedy i u těch, co je (zatím) běžně nevidíme. Je cítit cosi jako podpovrchová nervozita, že se něco chystá, a my nevíme co. Blíží se další uzlový bod událostí, jak pro každého jednotlivce tak i civilizaci jako celek. Vibrace bytostí se (hurá!) stále navyšují, a lze předpokládat, že během září se již něco začne aspoň ne-veřejně dít. Měli bychom každý z nás to, co se postupně vyjeví (a to nejen na vědomé rovině) přijal, pochopil, a nakonec vše tak, jak má a může, zvládl.

Kromě základních předpokladů pro celé září lze počítat s těmito dalšími aktuálními projevy:

1.-7.9. Oscilace mezi pojmy a pojetím pravda/lež. Vnímejme veškeré iluze, filmy, televizní šoty, ale klasicky česky „mezi řádky“. Saturn dobíhá Lilith, snad aby zkusil napravit, vzít zpět dosavadní zvrácenosti, nedorozumění. Na Lilitu ani on nemá, s tou se nesmí si zahrávat → dlouhodobá frustrace z nezvládnutí.

2.9. VOC 18:30-22:06

4.9. Začíná nový školní rok, preferuje se „nová tradice“ ve starém školství, s informacemi pod vlivem korektnosti, a „vše je jinak“ než se učilo dříve, včetně his-story.

5.9. VOC 07:15-07:28. Mars přejde do znamení Panny: oheň se setkává se zemí, místo bezhlavé akce nyní preferuje akci řádně uváženou, a to až do posledních detailů. Více se zviditelní záležitosti v oblasti zdraví, hygieny, služeb.

6.9. Úplněk na ose Panna – Ryby (09:04) – racionálno a vesmírné „všemožno“ se propojí, což můžeme emočně silně procítit. Poté nastoupí krize: nehádat se, nikdo nemůže vyhrát, ustát to, přejde, dojde, i když to bude bolet.

7.9. VOC 08:52-14:01

7.-12.9. V infopoli (rozhodně ne v oficiálních mediích) budou zcela nově sofistikované rozbory o transformačních důsledcích týkajících se Slunce; pravděpodobně to bude bolestivé, ale s šancí lidstvo „vyléčit“.

9.9. VOC 17:52-18:23

10.9. Merkur vstoupí znovu do znamení Panny, až do příštího novoluní 20.9. máme šance znovuzvládnout a napravit záležitosti připravené v předchozím retroobdobí týkající se např oblasti účetnictví, komunikačních a diagnostických prostředků ve zdravotnictví, hygieně. Řeší se nepořádky v chovu zvířat a jejich zdravotní problémy.

11.9. VOC 16:15-21:29

13.9. VOC 20:35-14.9. 00:12, 3. lunární čtvrť (08:25): projeví krizi komunikační, vztahů, rodiny, tradičních hodnot, toto přetrvá až do novoluní.

15.9. VOC 23:23-16.9. 03:09

17.-19.9. Silně hysterické období

18.9. VOC 02:55-06:52

20.9. VOC 07:31-12:06, Novoluní 07:31. Vrcholí a dojíždí krize předchozích 3 týdnů. Je zde skryto semínko řešení, byť to nebude snadné a bezbolestné. Venuše vstoupí do znamení Panny (suita rychlých – osobních planet je tím již zkompletována). Zde se necítí dobře, je doslova stažená ve svých projevech, nesvá, opatrná, místo plného citu nastoupí rozumování a analýza. Postupně se vyjeví různé vztahové zvrácenosti, perverze. Místo plného vztahu vztah rozumový, či vykalkulovaný, kdy má navrch péče spíše neosobního typu, byť je tzv řádná.

22.9. VOC 15:04-19:40. Slunce vstoupí do zn Vah (22:02), do období hledání rovnováhy protikladů. Veškeré vztahy se řeší s taktem, diplomacií, nežádoucí jsou jakékoli konflikty a rozržky (šance řešit dlouhodobé spory), nicméně přehnané aktivity v tomto směru mohou působit zpětným rázem proti „pachateli dobra“. Navrch má estetično (ale dle aktuálně dobových norem). Jenže – stále ještě tu působí tandem Lilith/Saturn, zvláště ve vztazích rodinných (a „rodinu“ můžeme chápat i na kolektivní rovině).

24.9. VOC 22:41-25.9. 06:01

25.-28.9. Poselství shůry k řešení globální krizové situace. Otázka kdo a jak ho „načte“, a co s tím na své úrovni aktivit může udělat.

27.9. VOC 13:08-18:24

28.9. 1.lunární čtvrť (04:54). Pluto již delší dobu stojí, dnes toto změní na přímý – direktní postup (spíš jen udělá čelem vzad a jen stojí a kouká na vše naopak).

29.9. Svět (tedy media) řeší otázku, co je a k čemu dosavadní vnímání „pohlaví“; znehodnocení dosavadního chápání jakož i toho, co znamená matka, mateřský princip, citovost.

30.9. VOC 02:13-06:40. Merkur se přesune do znamení Vah: začneme chápat protichůdná stanoviska, bude tolerantnější atmosféra ve vztazích a komunikaci. Bude nás mj přesvědčovat o nutnosti pořídit si nová krásnější komunikační zařízení.

Opakování/opakování - jde o trvale platné věci, a jak sama vím, zpátky v dřívějších textech bych si to asi nevyhledávala:

Naznačené energie jsou uváděny v konkrétních datech, nicméně jejich působení není bleskem z čistého nebe, obvykle působí již pár dní předem (cosi se chystá), ale hlavně doznívají (nejsou-li trvalejšího působení) pár dní po datu. Aby nám to konečně „došlo“. Což nám dává větší šanci pro jejich uchopení a pochopení – tedy CHOPME SE JICH! Neuchopení je trestuhodné, šance se málokdy opakují.

Je dobré si zpětně probrat, jak jsme některé dny prožívali – v porovnání s informacemi „z hvězd“ si leccos můžeme uvědomit – tedy „zvědomit“, něco nám „dojde“, čímž naplníme daný úkol, a je nám tak Vesmírným Zdrojem „odšktrnut“ z inkarnačního seznamu...

Ještě znovu informace ke dnům, kdy „nic nejde logicky, racionálně“ (Luna void of course – píši VOC, navíc předávám kompletně – jako reakce na inspirativní text Eriky Hájkové/Peprné >>http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/8394-jak-nahradit-smrtici-pilulky-zeny-nebo-otrokyne-lze-obejit-hormonalni-koncepci-metody-starych-cinanu-a-mladych-indianek/<<): jednání je na citově-emoční rovině zmatečné, se ztrátou smyslu pro realitu. Doporučení: nedokazujme světu, že to přemůžu, že čas „postavím do latě“ a že vše půjde po mé vůli. Podvolíme-li se situaci (tedy využijeme-li ji), pak „samo“ půjde napojení na „nereálno“ - např meditace, příjem z informačního pole, prociťování vesmírných energií, uvolňování dosavadních psychických bloků a strachů. Příznivě pro silné emotivní zážitky (např divadlo, film, koncert, výstava, četba). Časem tyto záležitosti začneme cítit, a žít s nimi v souladu s běžným hektickým žitím, s pocitem, že jsme „naskočili na vlnu“, že se věci dějí vlastně klidněji a přívětivěji než dřív. Měli bychom si dát větší pozor na jednání řidičů: nepůjde často ani tak o projevy agresivity, jako spíš o nejasnost jednání, o zpomalené reakci v konkrétní situaci. Zvýšíme pozornost i na přechodech, řidiči chodce nebo i další auta někdy doslova nevidí. Havarie jsou vpodstatě z tzv hloupých chyb.

 


 
Co „ve hvězdách“ – SRPEN 2017

Motto: Dobrá kvalita osobního přístupu k životu je v úpravě toho, co a jak osobně očekáváme od probíhajících událostí. Osudovost v rámci vesmírných mantinelů není o fatální nutnosti, ale o MOŽNOSTECH.

 
Srpen začínáme s planetami v tomto „herním“ postavení:

Slunce (9° Lev), 23.8. přejde do zn Panny.

Merkur (6° Panna), 13.8. na 11° Panny přejde do retrográdního modu, kde setrvá až do 5.9. (28° Lva). V konjunkci se Sluncem bude 26.8., viz v textu.

Venuše (0° Rak), 26.8. přejde do zn Lva.

Mars (7° Lev), navíc stále ještě v účinné konjunkci se Sluncem (do cca 5.8., orbis 3°), kdy Slunce je ve Lvu vládcem. Spousty akčního ohně, což se nemůže neprojevit v událostech, i v agresivitě lidí. Ohnivé energie akce ve vzduchu, a přitom máme dojem, že sevůbec nic pořádného neděje. Mars ve zn Lva setrvá až do 5.9.

Jupiter (17° Váhy). Posiluje konání Lility („hrnečku vař“...). S Plutem začínají tvořit tandem „moc nade vše, vše si můžu dovolit, hlavně když bude všeho moooc“. Spolu s destruktivitou Neptuna a Uranu, s návazností na aspekty se Saturnem a Lilith, se dají na nějaký čas očekávat události destruktivního charakteru, jak přírodního, tak i člověkem vyvolaného, způsobeného. Země, hory, konstrukce, tunely, doprava...

Saturn (22° Střelec, retrográdní) zvolna se vrací zpět, a to přímo so objetí s kráčející Lilitou. Vstříc k zásadním změnám všech dosavadních zažitých struktur, řádů, pořádků, pravidel, zákonů, tradic... což se projeví i ve státní (i superstátní) sféře, a jakožto retrográdní bychom s touto konstelací měli pojednat i na úrovni každého z nás. Silné to bude zvlášť pro ty kdo se narodili mezi 8. a 17. prosincem, případně mají kolem tohoto ° zodiaku ascendent, či další osy svého nativního horoskopu, případně na tomto místě význačné planetární energie. Lilith (19° Střelec) – postupuje trvale stejnoměrným krokem, v období kritickém pro (tehdejší) Československo se setká s retroSaturnem.

Uran (28° Beran, od 3.8. retrográdní) a Neptun (14° Ryby, retrográdní) jsou jako trvalky, téměř nehybně (a o to silnější).

Pluto (18° Kozoroh) je retrográdní (až do 28.9.), čímž nás dlouhodobě nutí k sebetransformaci, sebenalezení v autentické formě, tedy žít „svůj vlastní“ život, svoji DNA. Ne ten virus implantovaný rodiči, společností...

Chiron (29° Ryby), retrográdní, vyjevuje, asoučasně byměl léčit, krizi rodinných vztahů.

Dračí Hlava (25° Lev, vždy retrográdní) – stále trvá na tom, že lidstvo má pochopit, že život je hra (byť v iluzivním prostředí).

 

Celkový náhled:

Živly se prezentují v extrémních výrazech, všeho přespříliš. Zvykáme si postupně na vše, i na přijímané nové vesmírné energie. Pokračuje „fičák“ - zrychlování na všech úrovních bytí (a jiné už to nebude...). Situace se neustále mění, vlivy prolínají, naráz jsou možné dosud běžně neslučitelné možnosti či události. Zrychlené střídání ve všech aspektech (+ -, teplo zima, slunce, liják, uragán, povodeň, sucho, atd). Jsme na velkém a komplikovaném vesmírném rozcestí – nejen našeho osobního života. Zatím stojíme a nevíme jak dál, rozhlížíme se, hledáme informace... Každý se pak vydá dál dle svého vlastního inkarnačního záměru, a přesto synchronní obraz „na nebi“ je stejný pro všechny. Tedy ona nabídka aktuálně nakombinovaného koktejlu energií. Je na každém z nás, jak je přijmeme, jak se k nim postavíme, a co za jejich přispění dále vytvoříme. Zda je zpracujeme v modu pozitivity a optimismu, nebo se jimi pasivně (vždyť je to „osud“) necháme případně umlátit. Dokonce i když jsou mnohé aspekty astrologicky tzv „příznivé“ (trigon, sextil), může být jejich vyznění pro dosavadní způsoby žití destruktivní, jejich synergie se může projevovat až neskutečně ničivě. Když se mezi sebou „dohodnou“ ty drsnější silové planetární „nápady“, je z toho fyzická destruktivita par excellence. Nicméně je žádoucí přijmout i to, protože nové můžeme vystavět až v prostředí uklizeném po předchozích aktivitách na planetě Zemi. Takto pochopené je pak možné tyto energie zpracovat v sebeniterné rovině (zvláště je-li převaha planet ne-osobních v retrográdním modu), a „použít“ je na očistnou sebetransformaci, k úklidu (byť psychicky sebetřasném) všeho, co si nemíníme „nastěhovat“ do dalšího, nového domečku - životaběhu. Tak to bylo vždy, nyní je to s neskutečnou naléhavostí. Po dávných kataklyzmatech se lidská civilizace pozvedávala znovu, a to často na stejných energeticky unikátních místech jako ta předchozí (viz archeologické vrstvy osídlení). Je čas konečně vyndat i poslední kostlivce ze třináctých komnat. Neučiníme-li to dobrovolně, tedy vědomě a sami, že je to nabídka nové (dosud „pečlivě ukrývané“ zkušenosti), vyskočí na nás onen kostlivec jako v pouťovém bludišti, ale v nečekaném okamžiku. Tam to aspoň očekáváme, v běžném každodenním životě ale platí Murphyho zákony – a s nimi přichází ten nejméně vhodný okamžik. Držení paradigmat, fatalismus – versus pojednání nabízených energií ve svůj osobitý sebe-tvůrčí proces, a v důsledku i prospěch. Nabízené energie mají mnoho tváří, celý vějíř nabízených možností - jako karet do hry. Nabízím je možná na první pohled bezladu-skladu, tak si vyberte, a klidně ne jen jednu, ať je s čím hrát. I pokud máte dojem, že se vás to netýká, že už jste „někde jinde“, tak se to týká těch kolem, kdo nejsou tak zharmonizováni, a tak s jejich reakceni budeme počítat (nepřekvapí nás nepřipravené). Kvalitním zharmonizováním se můžeme posunout do roviny pozorovatele (a pak nás nerozhodí ani zprávy z mainstreamu) a událostmi dne proplujeme hladce „bez ztráty květinky“. O dění typu havárie, řádění živlů, tedy skutečných a dnes už každodenních událostech (zvykáme si) se už ani moc nezmiňuji, jsou prakticky neustále na pořadu dne.

Stále je aktivní energie kvadratury Jupiter/Pluto (Váhy/Kozoroh) – prověrka autenticity štěstí a možností ve vztazích. Celý srpen se budeme setkávat se zvráceností zákonů a nařízení, jak nových tak ve výkladu a způsobu užití těch dosavadních (konjunkce Saturn/Lilith ve zn Střelce), a to převážně na poli tradic, rodiny, původu, výživy, péče, dětí. Čím jsme na dosavadních atributech citově závislejší, tím hůře to budeme snášet (a shodí to naši křehkou harmonii směrem „do kopru“), neboť to bude podáváno se silně výsměšným až podpásovým podtextem. Pokračuje též útok ošklivosti, hnusu, nenormálnosti, jako nové normy nahrazující dosavadní nepřijatelnosti (např pedofilie, kanibalismu, incestu, sexu, orientace). Kromě toho – šrouby se tiše utahují, je třeba odvést pozornost lidí k ptákovinám a volovinám. Volby se nám představují jako nevyhnutelný proces, že není jiné volby (kdo je asi hekne nám?).

 

Kromě těchto základních předpokladů pro celý srpen lze předpokládat tyto další aktuální projevy:

1.8. VOC 10:54-14:01.

1.-3.8. Čas pro vnitřní léčení rodinných vztahů,pohody, jistoty, klidu, a to i když to není snadné.

1.-10.8. Vrcholní politici si vynucují povolnost oveček. Řinčení zbraněmi, výzvy k duelu se všemi potenciálními oficiálními nepřáteli.

2.-4.8. Medializace a silné emoce týkající se zvrácenosti zákonů, dětí, matek, rodiny.

3.8. VOC 23:38-4.8. 02:37. Emoce a media kolem práv dětí, matek, rodiny... (a dny kolem...). Kamenné srdce. Uran začíná retrográdní období, tedy změny a revoluce hlavně v našem nitru.

3.-22.8. Dlouhé období s důležitými sny, vizemi, filmy, hudebními festivaly a hudbou vůbec, na konci tohoto času to vygraduje, mělo by se to užitečně niterně zpracovat.

4.8. Žena mnoha tváří: dívka, matka, ochránkyně domácího krbu, žena v plné kráse, životní síle, životní moudrosti

5.8. Iniciační rituály ženských transformačně-životních proměn. Uvědomění si jejich důležitosti nejen pro zrání každé ženy, ale hlavně pro harmonický život celé lidské civilizace.

6.8. VOC 11:22-14:15.

7.8. Úplněk 20:12, částečné zatmění Měsíce: mělo by být viditelné i u nás (z 25%). Zatmění vrcholí již ¾ hod před západem Slunce, kdy Měsíc teprve vychází nad obzor, a to už po maximálním „ukousnutí“ dolního okraje. Vyzývá k plnému uvědomování si, čemu věnujeme pozornost s tvůrčím emočním nábojem, tedy čemu posíláme spousty energií. Mělo by vést k vyjevení souhrnu nejen výše vypsaných nezbytností života ženy, a vzhledem k zatmění, které ani pořádně neuvidíme, že to celé máme jaksi zatmělé, a že to vlastně nechceme (?) ani ze čtvrtiny vidět. Jako nezbytné se nám opět podsune nutnost působení žen v armádě.

8.8. VOC 21:07-23:56.

9.-10.8. Dny ideální pro inspiraci pro tvorbu milostných románů, veršů, hudby, písní, filmů. Masivní sny, meditace a jiné „ulítávání“ od všedních dnů. I když je všední den. A fantazií srší i milovníci toho, co se dosud považovalo za zvrácenost.

11.8. VOC 04:03-07:22. Léčíme ženská zranění, choroby...

12.-18.8. Iniciace velkého nebeského kříže - „hra“ s Luciferem o Ženu všech jejích tváří... → vrcholí trojskou válkou kvůli krásné Heleně.

13.8. VOC 10:01-12:40. Merkur (11° Panny) se zastaví a až do 5.9. půjde zpět, retrográdně. Počítejme s tím, že mohou být problémy s pořádkem, úklidem, čistotou, se sklizní a sím souvisejícími záležitostmi. Rovněž je to období výzev pro účetní, analytiky, laboratoře a další obory související s atributy Panny. Číslíčka ne a ne sedět jak by měla. Hloupé chyby na výstupu prací. Brzda konání. Čas se vnímá nenormálně, nestíháme nebo jsme naopak v předstihu. Tyto nepovedené činnosti budou mít šanci na opravu od 10. do 19. září. Nicméně, tady je opačný náhled na momentální situaci: je dobré tyto druhy činností (tedy těch rozpracovaných již dříve, čísla a písmena už na papíře/v počítači) zkontrolovat, zanalyzovat výsledky hospodaření, a vědomě pracovat s možnostmi času. Vzít to jako zkušební (tréninkové) období, jako hru!, co lze a co ne; a hlavně se za to nepovedené neobviňovat. Z pozice pozorovatele dění/hry je vše vpořádku. Velký úklid se asi nepovede, ale důkladná příprava na jeho realizaci v polovině září se rozhodně vyplatí. V tento den (Merkur chvíli stojí, stacionární) je šance na závěrečné „doklepnutí“ rozpracovaných aktivit, připomenout si to a konat, půjde to jak po másle! (teď hned nebo až ...)

15.8. VOC 12:46-16:06. 3. lunární čtvrť. Den Nanebevzetí Panny Marie, připomíná se Mariánský kult, probírají se proroctví, atd. Autenticita prožitku, Panna Maria a srpek (zralé, C-) Luny, její zářící hvězdná koruna, velkolepost, krása, mystično.

17.8. VOC 15:38-18:13.

19.8. VOC 17:17-19:55.

20.-23.8. Energie konjunkce Saturn/Lilith kulminuje.

21.8. VOC 20:31-22:25. Novoluní 20:31, celkové zatmění Slunce, viditelné v Severní a Střední Americe, severním Pacifiku, v Atlantiku jihovýchodně od Floridy. Pás zatmění projde napříč celými USA, od SZ po JV, nejdéle potrvá v Kentucky; toto bude v USA největší v průběhu okolních 100let!!! Takovéto zatmění (eklipsa) je astrologicky signifikantem významných (a převážně obtížných) změn v dané geografické oblasti. Vzhledem k základním aspektům k Marsu, Uranu a Jupiteru lze předpokládat, že půjde o rozsáhlé až revoluční změny, s možnými bojovými atributy, případně o válku, s principy „můžeme cokoli“, vládneme světu. Působnost do roka a do dne.

Připomínám bolavý den Československa. Media přinesou tendenčně upravené informace. Policie bude připravená zasáhnout při očekávaných projevech nespokojenosti. Znásilňování fyzické i psychické. A vše bude posléze zcela jinak.

23.8. VOC 22:57-24.8. 03:04. Slunce vstoupí do zn Panny: dosud působící Lví oheň ustoupí zemi, v její proměnlivosti. Přichází zralost, potřeba ji uchovat, a proto sklízet, třídit, zpracovávat, čistit. Připravit na další období, novou setbu. Analyzovat logicky vše dosavadní, změřit, uspořádat, spočítat, zkontrolovat. Na tělesné rovině se týká břicha, střev, trávení. Vládcem znamení Panny je Merkur, a to ve své zklidněné a vyhraněné podobě, s potřebou vidět výsledek úsilí. Panenský perfekcionismus je opačným aspektem Blíženeckého chaosu a tisíců možností. Přehnaná Panna se projeví Merkursko-blíženeckým opakem. Není to až do konce srpna jednoduché období, protože toto vše vpodstatě blokuje retrográdní Merkur – poťouchle, šibalsky, uličnicky naslibuje horydoly a skutek utek. Bude se střídat aktivita, „jdu do toho“, s výsledným „nejde to“. Obrazně - rozjezdy se zataženou ruční brzdou. Nic se nedodělá, nedozvládne. Čas se na čas zastavil? Cosi se chystá … nervozita roste.

25.8. Saturn ode dneška půjde zase přímo, je konec přípravného období, autorita již žádá reálnou krystalizaci.

26.8. VOC 7:39-10:53. Venuše přechází do zn Lva: vyžaduje najednou notnou dávku pozornosti, místa na pomyslném Slunci, sálá ohnivou smyslností, neodolatelnou přitažlivostí, rozkoší. Má pocity výlučnosti, potřebuje uznání, obdiv, pochvalu, a to i na materiální bázi, nespokojí se s ničím neadekvátním.

Retográdní Merkur přechází přes Slunce, v jeho srdci bude v 22:42 - v hodině kolem je čas pro příjem informací z morfogenetického pole, týkajících se oblasti Panny. Tedy jak dozrát, sklidit úrodu a porovnat výsledek. Doporučuji, čas šikovný, a je to víc než potřebné pro všechny.

28.8. VOC 16:49-21:47.

29.8. 1.lunární čtvrť.

30.8. Kamenné srdce, výsměch dosavadním právům žen, matek, dětí, tradiční rodiny.

31.8. VOC 06:42-10:18. Retrográdní Merkur se vrací na 10 dní do zn Lva. Potíže se přehoupnou do oblasti tvorby, dětí, radostí, her, sportu, ideálů, přebujelého ega. Organizace sportu se poprázdninově rozjíždí/nerozjíždí, děti vše zapomněly, shání se školní věci, volnočasové aktivity dětí. Máme až hysterický pocit, že řešení je v nedohlednu (optimisticky – ale je, objeví se mezi 5. a 10. září).

 

Opakování/opakování - jde o trvale platné věci, a jak sama vím, zpátky v dřívějších textech bych si to asi nevyhledávala:

Naznačené energie jsou uváděny v konkrétních datech, nicméně jejich působení není bleskem z čistého nebe, obvykle působí již pár dní předem (cosi se chystá), ale hlavně doznívají (nejsou-li trvalejšího působení) pár dní po datu. Aby nám to konečně „došlo“. Což nám dává větší šanci pro jejich uchopení a pochopení – tedy CHOPME SE JICH!

Je dobré si zpětně probrat, jak jsme některé dny prožívali – v porovnání s informacemi „z hvězd“ si leccos můžeme uvědomit – tedy „zvědomit“, něco nám „dojde“, čímž naplníme daný úkol, a je nám tak Vesmírným Zdrojem „odšktrnut“ z inkarnačního seznamu...

Ještě znovu informace ke dnům, kdy „nic nejde logicky, racionálně“ (Luna void of course – píši VOC, navíc předávám kompletně – jako reakce na inspirativní text Eriky Hájkové/Peprné >>http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/8394-jak-nahradit-smrtici-pilulky-zeny-nebo-otrokyne-lze-obejit-hormonalni-koncepci-metody-starych-cinanu-a-mladych-indianek/<<): jednání je na citově-emoční rovině zmatečné, se ztrátou smyslu pro realitu. Doporučení: nedokazujme světu, že to přemůžu, že čas „postavím do latě“ a že vše půjde po mé vůli. Podvolíme-li se situaci (tedy využijeme-li ji), pak „samo“ půjde napojení na „nereálno“ - např meditace, příjem z informačního pole, prociťování vesmírných energií, uvolňování dosavadních psychických bloků a strachů. Příznivě pro silné emotivní zážitky (např divadlo, film, koncert, výstava, četba). Časem tyto záležitosti začneme cítit, a žít s nimi v souladu s běžným hektickým žitím, s pocitem, že jsme „naskočili na vlnu“, že se věci dějí vlastně klidněji a přívětivěji než dřív. Měli bychom si dát větší pozor na jednání řidičů: nepůjde často ani tak o projevy agresivity, jako spíš o nejasnost jednání, o zpomalené reakci v konkrétní situaci. Zvýšíme pozornost i na přechodech, řidiči chodce nebo i další auta někdy doslova nevidí. Havarie jsou vpodstatě z tzv hloupých chyb.

 

 

 

 

Co „ve hvězdách“ – ČERVENEC 2017

Motto: Dobrá kvalita osobního přístupu k životu je v úpravě toho, co a jak osobně očekáváme od probíhajících událostí. Osudovost v rámci vesmírných mantinelů není o fatální nutnosti, ale o MOŽNOSTECH.

 
Červenec začínáme s planetami v tomto „herním“ postavení:

Slunce (10° Rak), 22.7. přejde do zn Lva.

Merkur (20° Rak), 6.7. přejde do zn Lva.

Venuše (25° Býk), 5.7. přejde do Blíženců.

Mars (17° Rak), v opozici na Pluta. 20.7. přejde Mars do znamení Lva, kde setrvá až do 5.9.

Jupiter (14° Váhy).

Saturn (23° Střelec, retrográdní) Přelaďuje se na další úkoly. Energie z centra galaxie již na nás dopadají naplno, přidaly se k dalším několika energetickým transformačním vlivům.

Uran (28° Beran) a Neptun (14° Ryby) jsou jako trvalky, téměř nehybně (a o to silnější), naštěstí bez vzájemné klasické vazby.

Pluto (18° Kozoroh) je retrográdní (až do 28.9.), čímž nás nutí k sebetransformaci, sebenalezení v autentické formě, tedy žít „svůj vlastní“ život, svoji DNA. Ne ten virus implantovaný rodiči, společností...

Chiron (29° Ryby), hned 1.7. se obrací zpět.

Lilith (15° Střelec) – postupuje trvale stejnoměrným krokem, podporovaná ve svých poťouchlostech mámivostí a mlžením Neptuna, zveličováním, šířením a slibováním Jupitera, aby posléze zkoušela trpělivost Saturna.

Dračí Hlava (26° Lev) – stále trvá na tom, že lidstvo má pochopit, že život je hra (byť v iluzivním prostředí).

 

Celkový náhled:

I nadále celosvětové extrémy, ani počasí není co bývalo. Živly se prezentují v extrémních výrazech, všeho přespříliš. Zvykáme si postupně na vše, i na přijímané nové vesmírné energie. Konzumace má navrch – není nad neustále narůstající spotřebu. Postupně pokračuje odhalování podvodů o kvalitě zboží. Není vše zlato, co se třpytí.

Pokračuje „fičák“ - zrychlování na všech úrovních bytí (a jiné už to nebude...). Situace se neustále mění, vlivy prolínají, naráz jsou možné dosud běžně neslučitelné možnosti či události. Zrychlené střídání ve všech aspektech (+ -, teplo zima, slunce liják uragán, povodeň sucho, atd).

 

Kromě těchto základních předpokladů pro celý červenec lze předpokládat tyto další aktuální projevy:

 

1.7. 1.Lunární čtvrť (02:51). Navíc konjunkce Luna/Jupiter – silně emotivní čas. Chiron se obrací zpětně (retrográdně) dořešit do nebeského ašrámu svá zranění.

1.-15.7. Pokračuje prověrka autenticity záležitostí týkající se původu rodiny, rodu i národa, vč péče o jejich pokračování. Otázkou jsou i hranice, vymezování, omezování. Možná je medializace a přesvědčování, že je vše naopak, že na tyto „pamětihodnosti“ musíme zapomenout, že dějinné opakování je pochybným výmyslem. Toto využijí i politici ke své prezentaci. Lež se vytrvalým opakováním stává neochvějnou pravdou. Někteří dosavadní představitelé mizí v propadlišti dějin.

Šikovné období pro velký filmový festival (velké iluze), dopřejme si ho třeba i na domácí úrovni.

Na osobní úrovni je to čas, který přeje rodinnému setkávání, vysvětlení a rozuzlení věcí, které byly dosud považovány za neřešitelné, vynořuje se dosud utajované pozadí událostí. Pochopit, odpustit, požehnat.

2.7. VOC 15:16-18:59

5.7. VOC 4:50-07:08. Merkur si užívá 2 velké aspekty: kvadrát s Uranem v Beranu a trigon s retrográdním Chironem v Rybách – šance na informace „jiného“ typu, průlomové záležitosti techniky, ale možno problémy s informačními technologiemi, počítači, internetem. Další hackerské útoky, a s tím spojená léčba – i nové antivirové programy.

Venuše se posune do zn Blíženců: city teď budou procházet filtrem rozumu, což paradoxně napomůže k postoji nezúčastněného pozorovatele. Potřeba myšlenkového souznění. Potencionálního partnera lze „ukecat“ (elegantně řečeno omámit slovy). Zvědavost v erotice.

4.-9.7. Dny vhodné pro oceňování filmových tvůrců. Touha po dálkách, mořích... otázka možností realizace – ještě že máme internet, youtube a další iluze reality. Dny plné krásných, doslova zářících slov. Možné přijetí/pochopení, že život je (jen) hra, něco jako trenažér. → Úleva. Na věci pragmatické a technické je nutné vědomě se soustředit!

6.7. Merkur se přesmýkne do znamení Lva: již dost bylo „poklidu“, jde se do setkání s vládcem. Předává poselství o stavu věcí, k jejich vyjasnění, pochopení, zvládnutí. Absolutní přesvědčení, žádné diskuse.

7.7. VOC 17:25-19:45

9.7. Úplněk (06:08). Vyjeví se mnohé informace/nové pravdy týkající se zvláště oblastí kořenů rodin, rodů, národů, jejich hranic, omezení, vymezení. Možnost fanatických projevů a aktivit, i násilí na ženách a dětech.

9.-15.7. Hledání sebe sama, co jsem zač, proč jsem tu, zda to jak žiju je v souladu s inkarnačním plánem mého Ducha. Nevyužít tento čas a vesmírem dodané energie je doslova trestuhodné. 15.7. bychom tento oříšek měli rozlousknout, i když se nám to možná tak docela nelíbí a nechutná: ke slunci patří stín, a s andělem chodí ruku v ruce čert.

10.7. VOC 05:16-07:35

12.7. VOC 14:40-17:51

14.7. VOC 23:39-15.7. 01:52

15.-20.7. Iluze Velkého štěstí, báječná dovolená u moře nebo v moři našich lesů (archetypálně je to podobné). Šumění i vůně - moře nebo stromů. Vesmírně pozemská óda na radost z krásy, přírody, ze života jaký je. Nikdo a nic nám ten pocit a zážitky nemůže kazit ani vzít. To vše je v nás, našem nitru. Sice se kolem něco děje (možné jsou jak teroristické tak i přírodní či technicko havaristické události, s velkým nasazením záchranářů), nenechejme se tím vyhodit z vnitřně nabyté rovnováhy a harmonie. Poznáváme tyto rozpory, jen alchymické spojení protikladů nás transformačně posune. Co je vlastně realita?

16.7. 3.Lunární čtvrť (21:26).

17.7. VOC 04:19-07:04.

17.-21.7. Učíme se (my sami i celý svět) vážit slova, i když to občas ujede.

17.-25.7. Měli bychom počítat s erupcemi na Slunci, přívalem dalších balíků vesmírných energií, nestbilitou a změnami geomagnetismu, a s tím spojenými pozemskými událostmi. Mnohé tyto situace jsou pro planetu Zemi vpodstatě sebeléčivé – menší sopečné erupce či zemětřesení, extrémní počasí, uvolňují nahromaděné síly jako syčící papiňák (mohlo by být hůř – jak se daří kaldeře v Yellowstonu?).

19.7. VOC 08:11-09:31

19.-27.7. S vážením slov se to poněkud nedaří, vyhřezávají nekultivované výroky, urážky, slovní souboje a bitky (ještě že tak, ne jinak). Těch předvolebních aktivit je přespříliš, a rozhodně si na ně neberou servítky (spíš to vypadá na potřebu toaletního papíru). 20.7. Mars vstoupí do znamení Lva s atributy: aktivita, jistota vítězství, sebejistota, dobyvačnost, boj především, návaly vzteku s nutností ventilace.

20.-24.7. Možnost náhlého prozření svého osobního životního poslání (inkarnačního plánu), a pro lidstvo jako celek přijetí důležitých informací z Galaktických sfér.
21.7. VOC 08:03-10:09

22.7. Slunce vstoupí do znamení Lva (tedy „domů“), navíc současně pod vlivem energií Urana, Marta, Chirona: triumfální síla ohně, sebeprosazení, nejvyšší JÁ, autorita, král a vládce, potřeba být na výši. Souvisí s fyzickým orgánem srdcem. Náročnost k sobě i druhým.
23.7. VOC 08:22-10:34. Novoluní ve Lvu (11:46): v tomto balíčku se ukrývá i Mars (s ochranou trigonu Chirona a pošťuchem Uranu), mělo by se tedy postupně vyjevit i cosi se zářící vysokovibrační energií. Buď k boji, nebo léčbě, obojí je možné. Aktuálně může dojít k „zatmění“, tedy blackoutu, k výpadkům elektřiny buď po povětrnostních událostech, nebo pro přílišnou spotřebu kvůli klimatizacím fungujícím naplno (větší spotřeba než pro zimní vytápění!), pocítily by to hlavně nemocnice a nemocní životně závislí na přístrojích.

24.7. Poznání, že láska a vztahy nejsou jen volným bezuzdným užívánímsi.

25.7. VOC 11:22-12:32. Celý den možné emoční výbuchy, nezvládání jindy běžné komunikace, problémy počítačů, internetu, komunikačních družic. Jsme-li ve stavu „pozorovatele“, přijdou nečekané informace, nebo pochopíme dosud nepochopitelné. V Mayském kalendáři Královský den.
26.7. Merkur vstupuje do znamení Panny: intelek ve službách analýzy, smyslu pro řád, pořádek všeho druhu, racionalismus. Plánování, systemizace, schémata, počítání, třídění, teorie.

Den pro velký augiášovský úklid (nejen kolem nás). S následnou pochvalou/odměnou zážitku filmu, koncertu, divadla, i kouzelných snů...

27.7. VOC 15:00-17:37. Jedná se o situaci ve zdravotnictví. Vrcholí dlouhodobé politické řinčení zbraní. Zvítězí rozvaha a moudrost?

29.7. VOC 23:30-30.7. 02:23

30.7. 1.Lunární čtvrť (17:23). Vyjevují i utajují se záležitosti týkající se nových energií.

31.7. Venuše přejde do znamení Raka: od intelektuálna k velké potřebě něhy, hýčkání, porozumění; milovat a hlavně být milován. Dále nacházení jistoty, přikrašlování vzpomínek (bývalo lépe...). Obětování se rodině. Žena jako matka a současně milenka.

 

Opakování/opakování - jde o trvale platné věci, a jak sama vím, zpátky v dřívějších textech bych si to asi nevyhledávala:

Naznačené energie jsou uváděny v konkrétních datech, nicméně jejich působení není bleskem z čistého nebe, obvykle působí již pár dní předem (cosi se chystá), ale hlavně doznívají (nejsou-li trvalejšího působení) pár dní po datu. Aby nám to konečně „došlo“. Což nám dává větší šanci pro jejich uchopení a pochopení – tedy CHOPME SE JICH!

Je dobré si zpětně probrat, jak jsme některé dny prožívali – v porovnání s informacemi „z hvězd“ si leccos můžeme uvědomit – tedy „zvědomit“, něco nám „dojde“, čímž naplníme daný úkol, a je nám tak Vesmírným Zdrojem „odšktrnut“ ze seznamu...

Vzhledem k situaci napjaté na všech úrovních, i kvůli energetickým výronům Slunce, z centra galaxie a dalších „účinkujících“ na současném energopanoptiku, a dle hermetického “jak na nebi tak na zemi“, se dá průběžně a dlouhodobě předpokládat zvýšená možnost jevů typu velké havarie, zemětřesení, nejrůznější živelné události (nyní živly voda, země, oheň, a jejich mix). Dále postupně dochází ke „sbližování“ inkarnačních výhonků – proto se mohou nejen na osobní rovině (i kolektivní v rámci jednotlivých států a území) vyjevovat „vzpomínky“ na události z jiné doby, jiné reality, kde dosud nedošlo ke karmickému vyrovnání – máme dojem dežaví ap, a nutí nás to řešit to, co se domníváme, že s námi nyní dočista vůbec nesouvisí. Je dobré toto vše přijmout a „řešit“, zvědomit, a pak by se nám ty někdy děsivé vnější události už dít neměly, nebo aspoň ne tak drsně, ne prostřednictvím utrpení. I vědomé pochopení, proč se tak děje, je druhem očisty.

Ještě informace ke dnům, kdy „nic nejde logicky, racionálně“ (Luna void of course – píši VOC, navíc předávám kompletně – jako reakce na inspirativní text Eriky Hájkové/Peprné >>http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/8394-jak-nahradit-smrtici-pilulky-zeny-nebo-otrokyne-lze-obejit-hormonalni-koncepci-metody-starych-cinanu-a-mladych-indianek/<<): jednání je na citově-emoční rovině zmatečné, se ztrátou smyslu pro realitu. Doporučení: nedokazujme světu, že to přemůžu, že čas „postavím do latě“ a že vše půjde po mé vůli. Podvolíme-li se situaci (tedy využijeme-li ji), pak „samo“ půjde napojení na „nereálno“ - např meditace, příjem z informačního pole, prociťování vesmírných energií, uvolňování dosavadních psychických bloků a strachů. Příznivě pro silné emotivní zážitky (např divadlo, film, koncert, výstava, četba). Časem tyto záležitosti začneme cítit, a žít s nimi v souladu s běžným hektickým žitím, s pocitem, že jsme „naskočili na vlnu“, že se věci dějí vlastně klidněji a přívětivěji než dřív. Měli bychom si dát větší pozor na jednání řidičů: nepůjde často ani tak o projevy agresivity, jako spíš o nejasnost jednání, o zpomalené reakci v konkrétní situaci. Zvýšíme pozornost i na přechodech, řidiči chodce nebo i další auta někdy doslova nevidí. Havarie jsou vpodstatě z tzv hloupých chyb. Též se rozšiřuje počet těch, kteří řídí pod vlivem drog, a pak vlastně nevědí, co činí. V červenci jsou tato období poměrně krátká (cca 1- necelé 4 hodiny), tedy větší možnost početí a naopak méně lapálií v běžném pragmatickém životaběhu.
 
Co „ve hvězdách“ – ČERVEN 2017

Motto: Dobrá kvalita osobního přístupu k životu je v úpravě toho, co a jak osobně očekáváme od probíhajících událostí. Osudovost v rámci vesmírných mantinelů není o fatální nutnosti, ale o MOŽNOSTECH.

 
Červen začínáme s vtírajícím se poznáváním, že vše je jinak. S planetami v tomto „herním“ postavení:

Slunce (10° Blíženci)

Merkur (20° Býk) spěchá dohonit Slunce, přebírá a předává zprávy plutonických transformačních a autentizačních sil.

Venuše (25° Beran) si „nabíhá“ na revoluční pokušení – vše již bude jinak, včetně práv na dosud klasické projevy vztahů.

Mars (27° Blíženci) v opozici na Saturn. Projeví se ještě silnější napadání politiků mezi sebou, se zneužíváním davů lidí pro jejich osobní zvýhodnění. Vše je jinak, než nám s emočním nábojem říkají! 4.6. přejde Mars do znamení Raka, setrvá v něm až do 20.7.

Jupiter (13° Váhy) je stále v retrográdním modu – výzva najít to pravé štěstí ve svém nitru, nečekejme nic dobrého zvnějšku, ač slibují, mažou med....

Saturn (26° Střelec, retrográdní) se dostává do aspektů, kde je (coby právo) zneužíván a trhán na nezhojitelné kusy. Stále ještě se to odehrává těsně vedle zodiakálního stupně, kde vidíme galaktické centrum. Saturn je zde již od března, a jeho mise zde bude ještě do asi poloviny června. Předpokládám dle zásad synchronicity, že toto není jen „náhodou“: Saturn je pro nás symbolem uznávané autority, omezovač/vymezovač, ochránce, „papa“, mentor. Dle mého vnímání se domnívám, že „vlastním tělem“, tedy svými energiemi, nás lidi nyní chrání před stále silnějšími pulzy z centra galaxie (pomůže je vstřebat a k nám pak postupně předat v jakési jemnější stravitelnější formě, „předžvýkané“); asi aktuálně „ví proč“.

Uran (27° Beran) a Neptun (14° Ryby) jsou jako trvalky, téměř nehybně (a o to silnější), naštěstí bez vzájemné klasické vazby.

Pluto (19° Kozoroh) je retrográdní (až do 28.9.), čímž nás nutí k sebetransformaci, sebenalezení v autentické formě, tedy žít „svůj vlastní“ život, svoji DNA. Ne ten virus implantovaný rodiči, společností...

Chiron (287° Ryby) místo léčení energií Saturnského typu je tím zraněným prvkem. Naštěstí je nesmrtelný, čeká ho dlouhé utrpení... bude někdy následovat jeho vykoupení?

Lilith (12° Střelec) – postupuje trvale stejnoměrným krokem, na počátku měsíce se výrazně aktivuje (viz odst. Slunce).

Dračí Hlava (28° Lev) – trvá zde na tom, že lidstvo má pochopit, že život je hra (byť v iluzivním prostředí).

 

Celkový náhled:

Pokračují celosvětové havaristické konstelace: zemětřesení, sopečná činnost, problémy tunelů a jiných podzemních systémů, hroucení konstrukcí (i bez zjevné příčiny), zavalení, problémy ledového příkrovu v oblasti pólů. Ale naopak se objeví nové věci (dosud „pohřbené“), „struktury“ (tj i vlády, systémy mezinárodní politiky) budou nuceny uveřejňovat dosud utajované informace. A to i z čistě osobní roviny politiků. Sílí nutnost odhalení všeho dosud skrývaného. pokračují alergické projevy (dýchání, kůže), škrábeme se až do svých buněk, DNA. Celková únava.

Již od poloviny března (do poloviny června) je úžasné období, kdy se „samy od sebe“ dějí vhledy do veškerých struktur, pravidel, zákonných ustanovení, „dřívějších“ inkarnací, životů. Šance vyřešit „dosud nedodělané karmické úkoly“. Vhledy do celého vesmíru, existence života; stále ještě trvá ideální čas pro studium typu Inkarnologie a Ra - Zákon Jednoty. zvykáme si na dosud přijaté nové vesmírné energie.

Od poloviny června začne „energo-fičák“ na všech úrovních – to co jsme za něj považovali dosud, byl jen lehký vánek... Již jsme měli dospět, ochranu taťky Saturna už nedostáváme (nicméně – info napřed: pokud někdo řádně nedospěl, dostane ještě šanci přípravy na reparát/nové zkoušky dospělosti v listopadu a prosinci t.r. A pak s ještě větší silou... Zesiluje vše a na všech úrovních: co je „dobré“ bude ještě lepší, co je „zlé“ ještě horší.

Celková nynější rychlost všeho se projeví i rychlým postupem vnitřních planet – Merkuru, Venuše a Marse.

Uvědomujeme potřebu dobrých vztahů, přehodnocujeme je. Fejsbuk není vše.

 

Kromě těchto základních předpokladů pro celý duben lze předpokládat tyto další aktuální projevy:

 

1.6. 1.Lunární čtvrť. Ke Dni dětí se o ně budeme přetahovat s Polednicí (tedy Lilitou, v T-kvadratuře s Lunou a Neptunem). Co s těmi, které buď rodiče zavrhují, nebo naopak – nevychovávají je dle „posvěcených“ představ OSPODu? (což jsou ony úřednice děti rodičům odebírající). Do toho nově práva gay „rodičů“. Právo na fyzickou lásku k dítěti a dívkám pod věkovou hranicí – zcela nově. Najde se oněch 10 spravedlivých? Medializace potrvá ještě týden.

2.6. VOC 23:48-3.6. 02:4

2.-7.6. Změna přístupu k osobním vztahům, rázné řešení. Důležité jsou sny, filmy, hudba.

4.6. Mars přechází do znamení Raka (18:16) : měli bychom se zklidnit, čas pro přijetí nové výživy těla i ducha. Místo volného poletování se usadíme doma. Měly by se uklidit/zabezpečit zbraně – jenže se může buď projevit nebo vyjevit domácí násilí, větší agresivita žen, i další teroristky - sebevražedné atentátnice. Řeší se povinný vojenský výcvik, branná povinost a přítomnost žen v armádě, i ve válečném konfliktu.

5.6. VOC 10:57-12:46

5.-7.6. Zveřejní se poznatky týkající se zdraví a léčby.

6.6. Venuše postupuje do znamení Býka (09:27): je zde částečně „doma“, nejde jí ani tak moc o vztahy jako takové (tam ji zajímá spíše smyslnost, rozkoš, užití si, typ milenky – nemusí být superkrasavicí); ale spíše o prima prostředí, pohodlí (a nemusí to být exkluzivní).

7.6. VOC 22:13-8.6. 00:59. Merkur vběhne „domů“ do znamení Blíženců (00:15) aby něco nezmeškal: mluví, píše, čte, učí/se (a vůbec komunikuje), ironizuje, posmívá se; leccos začne, inspiruje okolí, ale nic pořádně nedodělá.

9.6. Úplněk 15:11. Lilita vyjeví své pikle. Možná i prostřednictvím nových filmů. Souvisí s tím i záležitosti vztahové a řešení vzájemné komunikace v rodině, a to zvláště v případě její nefunkčnosti! Nejasná (až zvrácená) rozhodnutí týkající se vztahů s dětmi. Jak donutit dítě aby mělo rádo i dosud nepřítomného rodiče? Jupiter se zastaví a dále půjde vpřed znamením Vah. Už bychom měli vědět, jak být v dobrém vztahu šťastní. A realizovat to. Šťastný sex.

10.6. VOC 10:55-13:36

12.6. VOC 23:11-13.6. 01:45.

Bájná Persefona unesená do posvětí. Totální proměna a autentizace ženskosti, mateřských instinktů, výživy. Temná noc ženské/jinové duše. Otázka přijetí nastalé situace. Výsledek se projeví až za několik dní. Již nikdy to nebude jako dřív.

12.-16.6. Pochopení situace na informační rovině, podaří-li se skutečné přijetí, zavládne ve vztazích mír a pocity štěstí z konečně rozseknutého gordického uzle. Řeší se i tzv karmické vazby z minulých životů. Stačí se pro toto otevřít, nenasazovat si ochranou přílbici (typu „nechci nic vědět, nelíbí se mi to, musel bych něco měnit...“). Důležitost snů, vizí, filmů, pouštět si meditační hudbu. Celkovým kvalitním výsledkem je pocit štěstí.

12.-20.6. probíhá „souboj s právem“. Narychlo ještě změny zákonů, osobitý výklad těch dosavadních.

15.6. VOC 07:40-12:17

16.6. Neptun přechází do retrográdního modu: velkoslibuje, ale nic z toho pak nesplní. Pochopíme až daleko po volbách (Neptun retrográdní do 23.11., ale do konce roku se pak nepohne ani o jediný stupeň. Nepoučitelní posílí svými energiemi frustrace a naštvání výživu NWO.) Na osobní rovině výživa skrze sny a vize.

16.6.-7.7. Vše je jinak. Vše je možné. Bude to chodit po kvantech, po kouskách den za dnem vždy jinak a o něčem jiném. Je obtížné toto vyprofilovat. Na všech rovinách, všemi smysly, postupně, po zazipovaných balíkách (vpodstatě je jako zásilku přijmeme a je na nás, kdy je otevřeme, s jakými fungujícími smysly, a s jakým programem). Na veřejnosti se leccos projeví jako „kočkování“; vše je vhodné brát s nadhledem, do ničeho sebe ani nikohojiného nenutit, vše je jak má být. Život ve 3D je jen počítačová hra, něco na způsob trenažéru. Vesmírné energie již působí naplno bez Saturnovy před-úpravy.

17.6. VOC 17:44-19:55, 3.Lunární čtvrť

19.6. VOC 21:42-23:53
21.6. VOC 22:52-22.6. 00:44.

Slunce v poledne přechází do znamení Raka (11:57), nastává letní slunovrat: energie kardinální vody (prameny, živné tekutiny), projevy plodnosti, vše dozrává k naplnění, šťavnatosti, zhmotnění. Symbolizuje přirozenou ochranu, instinkty, příjem, jinová energie. Souvisí s sprincipy rolí matky, dítěte, rodu, národa, jejich kořenů. Žití ve snech a iluzích, které je třeba zvládnout v běžné realitě.

Rychlonohý posel Merkur jej následuje, a v 16:14 předá Slunci (tedy nám) svou zprávu. V hodině kolem tohoto času doporučuji se zklidnit (nejlépe meditovat), přijde individuálně poslaný informační balík (k jeho otevření platí to co je psáno k 16.6-7.7.). Ten by se měl týkat nás jako rodičů, nás jako dětí, rodových kořenů (až do původu národa a naší osobní role v něm). Pokud z vážných důvodů si takto čas nemůžete vymezit, zadejte si večer předem záměr „náhradního přijetí balíku s následným vyzvednutím“, včetně času, místa, podmínek tohoto vyzvednutí! Ale nutno dodržet!
22.-30.6. Dokážu/zvládnu/udělám cokoli, nebo vůbec nic. Buď/nebo. Nic mezi. Pochopím-li, bude mi „shůry“, od Božského zdroje, pomoženo. Čistota myšlenek jako tvořivé energie.
23.6.
VOC 22:17-24.6. 00:07

Magická noc před sv. Janem, navíc před novoluním, můžeme vyrazit pro zlaté kapradí. Léčivá rozmluva sám se sebou. Vrcholí nutnost autenticity ve vztazích, magie sexu. Kolem půlnoci se na chvilku pootevře časoprostorová brána.
24.6.
Novoluní 04:32, svátek sv. Jana
25.6.
VOC 22:14-26.6 00:06
27.6. VOC 23:12-28.6. 02:41
30.6. VOC 06:54-09:02
 

Opakování/opakování - jde o trvale platné věci, a jak sama vím, zpátky v dřívějších textech bych si to asi nevyhledávala:

Naznačené energie jsou uváděny v konkrétních datech, nicméně jejich působení není bleskem z čistého nebe, obvykle působí již pár dní předem (cosi se chystá), ale hlavně doznívají (nejsou-li trvalejšího působení) pár dní po datu. Aby nám to konečně „došlo“. Což nám dává větší šanci pro jejich uchopení a pochopení – tedy CHOPME SE JICH!

Je dobré si zpětně probrat, jak jsme některé dny prožívali – v porovnání s informacemi „z hvězd“ si leccos můžeme uvědomit – tedy „zvědomit“, něco nám „dojde“, čímž naplníme daný úkol, a je nám tak Vesmírným Zdrojem „odšktrnut“ ze seznamu...

Vzhledem k situaci napjaté na všech úrovních, i kvůli energetickým výronům Slunce, z centra galaxie a dalších „účinkujících“ na současném energopanoptiku, a dle hermetického “jak na nebi tak na zemi“, se dá průběžně a dlouhodobě předpokládat zvýšená možnost jevů typu velké havarie, zemětřesení, nejrůznější živelné události (nyní živly voda, země, oheň, a jejich mix). Dále postupně dochází ke „sbližování“ inkarnačních výhonků – proto se mohou nejen na osobní rovině (i kolektivní v rámci jednotlivých států a území) vyjevovat „vzpomínky“ na události z jiné doby, jiné reality, kde dosud nedošlo ke karmickému vyrovnání – máme dojem dežaví ap, a nutí nás to řešit to, co se domníváme, že s námi nyní dočista vůbec nesouvisí. Je dobré toto vše přijmout a „řešit“, zvědomit, a pak by se nám ty někdy děsivé vnější události už dít neměly, nebo aspoň ne tak drsně, ne prostřednictvím utrpení. I vědomé pochopení, proč se tak děje, je druhem očisty.

Ještě informace ke dnům, kdy „nic nejde logicky, racionálně“ (Luna void of course – píši VOC, navíc předávám kompletně – jako reakce na inspirativní text Eriky Hájkové/Peprné >>http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/8394-jak-nahradit-smrtici-pilulky-zeny-nebo-otrokyne-lze-obejit-hormonalni-koncepci-metody-starych-cinanu-a-mladych-indianek/<<): jednání je na citově-emoční rovině zmatečné, se ztrátou smyslu pro realitu. Doporučení: nedokazujme světu, že to přemůžu, že čas „postavím do latě“ a že vše půjde po mé vůli. Podvolíme-li se situaci (tedy využijeme-li ji), pak „samo“ půjde napojení na „nereálno“ - např meditace, příjem z informačního pole, prociťování vesmírných energií, uvolňování dosavadních psychických bloků a strachů. Příznivě pro silné emotivní zážitky (např divadlo, film, koncert, výstava, četba). Časem tyto záležitosti začneme cítit, a žít s nimi v souladu s běžným hektickým žitím, s pocitem, že jsme „naskočili na vlnu“, že se věci dějí vlastně klidněji a přívětivěji než dřív. Měli bychom si dát větší pozor na jednání řidičů: nepůjde často ani tak o projevy agresivity, jako spíš o nejasnost jednání, o zpomalené reakci v konkrétní situaci. Zvýšíme pozornost i na přechodech, řidiči chodce nebo i další auta někdy doslova nevidí. Havarie jsou vpodstatě z tzv hloupých chyb. Též se rozšiřuje počet těch, kteří řídí pod vlivem drog, a pak vlastně nevědí, co činí.

 

 

 

Co „ve hvězdách“ – KVĚTEN 2017

Motto: Dobrá kvalita osobního přístupu k životu je v úpravě toho, co a jak osobně očekáváme od probíhajících událostí. Osudovost v rámci vesmírných mantinelů není o fatální nutnosti, ale o MOŽNOSTECH.
 

 
Květen začínáme oslavou práce, s planetami v tomto „herním“ postavení:

Slunce (11° Býk)

Merkur (24°34´ Beran, retrográdní do 3.5.) se pokouší předat informace týkající se vývoje a poslání lidské bytosti, o což se bude znovu pokoušet v opravném (retro) období, které potrvá od 3.5. do 21.5., kdy znovu, potřetí, procházíme týmiž oblastmi.

Venuše (1° Beran) je po retrográdním období na stejném místě jako před měsícem: je čas řešení rozpracovaného, tyto možnosti potrvají do 19.5.

Mars (6° Blíženci) – v krátké opozici na Lilith – májové sexy-pokušení.

Jupiter (15° Váhy) je v retrográdním modu – výzva najít to pravé štěstí ve svém nitru.

Saturn (27° Střelec) je po celý měsíc prakticky stacionární, téměř na místě. Stále ještě se to odehrává na zodiakálním stupni, kde je galaktické centrum. Saturn je zde již od března, a bude ještě během května. Předpokládám dle zásad synchronicity, že toto není jen „náhodou“: Saturn je pro nás symbolem uznávané autority, omezovač/vymezovač, ochránce, „papa“, mentor. Dle mého vnímání se domnívám, že „vlastním tělem“, tedy svými energiemi, nás lidi nyní chrání před stále silnějšími pulzy z centra galaxie (pomůže je vstřebat a k nám pak předat v jakési jemnější stravitelnější formě, „předžvýkané“); asi aktuálně „ví proč“.

Uran (25° Beran) a Neptun (13° Ryby) jsou jako trvalky.

Pluto (19° Kozoroh) je retrográdní (až do 28.9.), čímž nás nutí k sebetransformaci.

Chiron (27° Ryby) též prakticky beze změn.

Lilith (8°30´ Střelec) – postupuje trvale stejnoměrným krokem, ve Střelci je od svátku Valentina, užívá si tam (jistě smysluplně – tedy po jejím) své 9ti měsíční období. Po několikadenním laškování s Martem se po pár dnech poklidu mimo aspekty, se kolem poloviny května „ujme“ na pár dní (vyváženě genderově) péče o Venuši.

Dračí Hlava (29°53´ Lev) – užívá si velkou změnu, místo pečlivé analýzy má lidstvo pochopit, že život je hra (byť v iluzivním prostředí).

 

Celkový náhled:

Pokračují celosvětové havaristické konstelace: zemětřesení, sopečná činnost, problémy tunelů a jiných podzemních systémů, hroucení konstrukcí (i bez zjevné příčiny), zavalení, problémy ledového příkrovu v oblasti pólů. Ale naopak se objeví nové věci (dosud „pohřbené“), „struktury“ (tj i vlády, systémy mezinárodní politiky) budou nuceny uveřejňovat dosud utajované informace. A to i z čistě osobní roviny politiků. Sílí nutnost odhalení všeho dosud skrývaného. Mohutní alergické projevy (dýchání, kůže). Celková únava.

Již od poloviny března (do poloviny června) je úžasné období, kdy se „samy od sebe“ dějí vhledy do veškerých struktur, pravidel, zákonných ustanovení. A to až do úrovně celého vesmíru, existence života, takže je to ideální čas pro studium typu Inkarnologie a Ra - Zákon Jednoty.

Celkové Energie se nyní tváří že jsou neslané-nemastné, jakoby se skoro nic nedělo. Sice jich není méně než dosud, ba naopak, zvykáme si na v dubnu přijaté změny, trávíme je (ale nenecháme se tím otrávit). Doba Býka – údajně je o lenosti, klidu. Ale … je to rozjeté, nezastavitelné...

 

Kromě těchto základních předpokladů pro celý duben lze předpokládat tyto další aktuální projevy:

1.5. Svátek práce. Davové manipulace, touha lidu po zásadních až revolučních změnách a (hmotně) lepším životě, ale výsledně strach z jejich realizace.

1.-14.5. Terorismus, oběti, spousty akcí pod „falešnou vlajkou“. Pojmenovávání tzv ideálů, leč kroky k nim neadekvátní. Navíc spousty nečekaných a originálních informací, nová technická zařízení, případně jako novinka jejich zavedení do běžného života. Masivní uvolňování dosud utajovaných záležitostí.

2.5. VOC 01:39-06:12

2.-5.5. Nejistota a obluzenost na všech úrovních (osobní i státní...). Vše je možné. Nové informace skrze sny, meditace, filmy, knihy, divadlo...

3.5. 1.lunární čtvrť. Merkur se opět pohybuje vpřed. Již můžeme bez rizika nutných pozdějších oprav leccos nově pořizovat, uzavírat smlouvy. To co jsme si dosud jako náměty připravovali, můžeme realizovat (byť s Býčí rozvahou). Tzv opravné období bude trvat do 21.5., kdy znovu, potřetí procházíme týmiž oblastmi.

4.5. VOC 06:35-11:46

6.5. VOC 15:40-20:20,

7.-12.5 Projdeme na všech úrovních (osobně, až … na úrovni států, planety, Sluneční soustavy) prověrkou autenticity, očisty, projeví se naplno co je skryto uvnitř. Vzhledem k aktuálním vesmírným energiím je to velmi silná pomoc v procesu transformace!!!

8.5. V Evropě se slaví oficiálně udávaný konec 2.světové války. Media i nejrůznější shromáždění se vyprofilují různými postoji, nezřídka naprosto opačnými. Spousty slov o ideálech, míru, štěstí lidu, vše ve velkém stylu, jsou ale jen šuměním ve větru. Připomínám, že trvá doba neklidu v reálu s neblahými událostmi; ale jako vždy, leccos je ve skutečnosti jinak...

9.5. VOC 00:59-07:01,

10.5. Úplněk (23:44). Kulminuje vyjevení se spousty dosud „zrajících“ záležitostí a boj za „šťastné zítřky“...

11.5. VOC 14:31-18:59
14.5. VOC 04:14-07:37. Den matek. Měli bychom procítit (v čase VOC) a zamyslet se (mimo VOC) nad současnou rolí matky, a možnostmi realizace takového ideálu v nynějším řádu věcí – jsou pro toto ideální konstelace. No a pak na tu realizaci v každodenním spěchu nezapomenout. Je to svátek pohyblivý, tentokrát pomůže i číslo dne „14“ (Tarotová karta Mírnost → klid, zjemňování, důvěra).
16.5. VOC 15:49-19:50. Merkur vstupuje znovu do znamení Býka: po předchozím Beraním čase, navíc s podporou Uranu, se zklidní, dá se řící že se podřídí svému šéfovi Slunci trávícím své vlastní Býčí období. Navrch má odteď praktičnost, klid, realismus, konkrétno, fakta, zkušenosti – dokonce se nestydí vracet zpět. Sice už necouvá, ale nastupuje Býčí klid před akcí, i když to zatím vypadá jako nedostatek pohotovosti, duchapřítomnosti, s opožděnými reakcemi. Odmítá se vše co se nedá změřit, zvážit, čas slávy vědců. Koho neuznávají, je považován za hlupáka, kdo se pilně neučil za lenocha (vědci vědí!, že všichni mají stejné možnosti, otázkou je jen píle a dril).
16.-20.5. Vše již naplno kvete, je po „zmzlých“, počasí se aspoň trochu stabilizuje, svět se zdá krásnější, zažíváme přívaly pocitu štěstí (aspoň chvilkami). Urovnávají se nejrůznější spory, válečné a bojové situace se mírní. Vrcholí období relativního klidu. Odhalují se další dosud utajované věci. Což se netýká jen světové politiky! Vztahy jak nové tak i končící (taky ve všem). Užijme si to!
19.5.
VOC 02:33-05:52. 3.Lunární čtvrť.
20.5. Slunce vstupuje do znamení Blíženců: vynoří se z těžké Země do svěžího jiskřivého Vzduchu, z Trvání do neutuchajících Proměn. Z pohledu celého roku se teď řeší puberta. Zásadní je zde komunikace, a to nejen ta slovy, písmeny: i s použitím jiných pojmů; nezvládá se ale ještě celkové pojetí. Též jsou na pořadu dne krátké cesty, jen takové poletování (krouží! se z květiny na květinu). S tím vším souvisí na fyzickké rovině dýchání, plíce, respirace, ruce, paže, nervy a jejich propojení a zakončení. Energie Blíženců jsou mistrem proměn, lehce se přizpůsobí změněné situaci. Přetvořitely energií. Dvě bytosti v jednom těle. Duch zažívá 2 možná řešení, někdy i zcela opačná, pročež je žádoucí dojít k alchymickému „conjunctio opositorum“, spojení protikladů. Blížencům vládne římský bůh Merkur (původně řecký a Egyptský Hermes). Ten souvisí s obchodníky, podvodníky, zloději, komedianty, kašpary, imitátory, šibaly, mistrně okouzlí okolí, je mistrem v komunikaci (dnes zásadní pro ajťáky, tedy IT specialisty); je též tulákem/poutníkem, mistrem parodie, dabingu, vždy nad věcí, do ničeho se nepouští naplno, nic pořádně a do hloubky nedodělá, nedokáže se plně soustředit. Důležité je pochopení principu – a hned jdeme dál. Vyzraje na veškerá pravidla. Nic ho nezlomí – ohne se, vyhne se, vysměje se. Ale není schopen dozrát (věčný puberťák), žádná zodpovědnost. Potřebuje zrcadlení. Dobrý náhled poskytne řecká mytologie: Hermovou matkou byla Maia (iluze, klam); sotva přišel na svět, vyskočil z kolébky, ukradl nevlastnímu bratrovi Apollonovi stádo posvátných krav (poté se z toho vylhal a dal mu svůj vynález – lyru/syringu). Stal se poslem mezi vládcem Olympu (Zeus ↔ astrologické Slunce) a ostaními bohy – planetami, což odpovídá i astrologickému pohledu: je nejdále 28° od Slunce, nikdy s ním nevytvoří žádný klasický aspekt/výzvu k vzájemnému řešení/zkušenosti; vždy je s ním zadobře. Merkurským atributem je po 2 křidélkách na patách a přílbici, a tzv Hermova hůl (kaduceus), též na vrcholu okřídlená (tj hůl obtočená 2 hady, což je doslova hermetická symbolika, přístupná jen zasvěcencům, dnes jako znak lékařů).

21.5. VOC 08:56-12:11
23.5. VOC 08:59-14:33
23.-30.5. Prověřuje se autenticita vztahových záležitostí, harmonizace prostředí, životní pohody, estetično, s nádavkem životní moudrosti.
25.5.
VOC 11:33-14:15. Novoluní (21:46). Den Nanebevzetí Krista. Kulminace vhledu do struktury vesmíru. Pochopení veškerých počátků, i když to tak zatím nevidíme.
25.5.-3.6. Mohlo by nastat období klidu zbraní, ale i naopak proražení dosud silného opevnění (pravděpodobně s použitím čehosi na způsob dávného dobytí Jericha za pomoci troubení – což je na nynější úrovni cosi na způsob energetického pod- nebo nadzvukového pulzu). Také se dají očekávat přírodní jevy typu zemětřesení s doprovodnými zvukovými efekty, a přinejmenším i zvukové projevy vibrací planety. Rovněž dopravní havarie jako důsledek nepřizpůsobení se aktuálním podmínkám, přecenění schopností a možností. Též se mohou hroutit konstrukce, které nebyly řádně technicky zpracované. Nu a koneckonců se může sejít vše naráz.

26.-30.5. Období dobré pro filmové a jiné iluzivní zážitky. Nicméně i opačná situace, žádné informace nemůžeme považovat za pravdivé, vše může být v konečném důsledku jinak. Rozhodně není dobré uzavírat jakékoli smlouvy, počátkem června by se musely přepracovat. Není dobré pořizovat nové věci typu komunikační techniky.
27.5.
VOC 10:46-13:24
29.5. VOC 11:31-14:12
31.5. VOC 13:14-18:16. Všeobecná nejistota a očekávání na něco dosud netušeného – je to na nejméně celý den, nejen v čase VOC.
 

Opakování/opakování - jde o trvale platné věci, a jak sama vím, zpátky v dřívějších textech bych si to asi nevyhledávala:

Naznačené energie jsou uváděny v konkrétních datech, nicméně jejich působení není bleskem z čistého nebe, obvykle působí již pár dní předem (cosi se chystá), ale hlavně doznívají (nejsou-li trvalejšího působení) pár dní po datu. Což nám dává větší šanci pro jejich uchopení a pochopení – tedy CHOPME SE JICH!

Je dobré si zpětně probrat, jak jsme některé dny prožívali – v porovnání s informacemi „z hvězd“ si leccos můžeme uvědomit – tedy „zvědomit“, něco nám „dojde“, čímž naplníme daný úkol, a je nám tak Vesmírným Zdrojem „odšktrnut“ ze seznamu...

Vzhledem k situaci napjaté na všech úrovních, i kvůli energetickým výronům Slunce, z centra galaxie a dalších „účinkujících“ na současném energopanoptiku, a dle hermetického “jak na nebi tak na zemi“, se dá průběžně a dlouhodobě předpokládat zvýšená možnost jevů typu velké havarie, zemětřesení, nejrůznější živelné události (nyní živly voda, země, oheň, a jejich mix). Dále postupně dochází ke „sbližování“ inkarnačních výhonků – proto se mohou nejen na osobní rovině (i kolektivní v rámci jednotlivých států a území) vyjevovat „vzpomínky“ na události z jiné doby, jiné reality, kde dosud nedošlo ke karmickému vyrovnání – máme dojem dežaví ap, a nutí nás to řešit to, co se domníváme, že s námi nyní dočista vůbec nesouvisí. Je dobré toto vše přijmout a „řešit“, zvědomit, a pak by se nám ty někdy děsivé vnější události už dít neměly, nebo aspoň ne tak drsně, ne prostřednictvím utrpení. I vědomé pochopení, proč se tak děje, je druhem očisty.

Ještě informace ke dnům, kdy „nic nejde logicky, racionálně“ (Luna void of course – píši VOC, navíc předávám kompletně – jako reakce na inspirativní text Eriky Hájkové/Peprné >>http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/8394-jak-nahradit-smrtici-pilulky-zeny-nebo-otrokyne-lze-obejit-hormonalni-koncepci-metody-starych-cinanu-a-mladych-indianek/<<): jednání je na citově-emoční rovině zmatečné, se ztrátou smyslu pro realitu. Doporučení: nedokazujme světu, že to přemůžu, že čas „postavím do latě“ a že vše půjde po mé vůli. Podvolíme-li se situaci (tedy využijeme-li ji), pak „samo“ půjde napojení na „nereálno“ - např meditace, příjem z informačního pole, prociťování vesmírných energií, uvolňování dosavadních psychických bloků a strachů. Příznivě pro silné emotivní zážitky (např divadlo, film, koncert, výstava, četba). Časem tyto záležitosti začneme cítit, a žít s nimi v souladu s běžným hektickým žitím, s pocitem, že jsme „naskočili na vlnu“, že se věci dějí vlastně klidněji a přívětivěji než dřív. Měli bychom si dát větší pozor na jednání řidičů: nepůjde často ani tak o projevy agresivity, jako spíš o nejasnost jednání, o zpomalené reakci v konkrétní situaci. Zvýšíme pozornost i na přechodech, řidiči chodce nebo i další auta někdy doslova nevidí. Havarie jsou vpodstatě z tzv hloupých chyb. Též se rozšiřuje počet těch, kteří řídí pod vlivem drog, a pak vlastně nevědí, co činí.

 

 

 

 

Co „ve hvězdách“ – DUBEN 2017

Motto: Dobrá kvalita osobního přístupu k životu je v úpravě toho, co a jak osobně očekáváme od probíhajících událostí. Osudovost v rámci vesmírných mantinelů není o fatální nutnosti, ale o MOŽNOSTECH.

 

Duben začínáme s planetami v tomto „herním“ postavení:

Slunce (11° Beran) je jarně akční, touží po neomezeném štěstí.

Merkur (0°12´ Býk) působí až přespřílišným poklidem. V rychlém úniku od Slunce se počátkem dubna pokouší předat informace týkající se vývoje a poslání lidské bytosti, o což se bude znovu pokoušet v opravném (retro) období v 2.polovině dubna: od 10.4. nastane jeho pravidelná retrogradita, potrvá do 3.5., více v dalším textu.

Venuše (1° Beran) je do15.4. retrográdní (viz text březen), projde z Berana do Ryb, na tyto účinky naváže retrogradita Merkura, v tomto případě vliv podobný (popis dále v datech). Hmotné blaho nebude mít dlouhé trvání, spíš se z jeho pořízení dají předpokládat komplikace, symbolika „štěstí jen to vnitřní a autentické“, pozlátko ač úžasné nebrat. Nekonáme, resp. opakujeme a napravujeme až do dne, kdy Slunce vstoupí do znamení Blíženců (20.5.). Prakticky celý duben je Venuše v kvadratuře na Saturn: nic nepřehánět, spíše se omezit v potřebě nádherných věcí, ctít tradice. O Velikonocích je v duchu tradice křesťanství dobré připomenout si, co doslova historicky celému lidstvu způsobila symbolika obdivu Zlatého telete. Ženy by si během dubna měly zkontrolovat zdravotní stav v oblasti gynekologické vč vyšetřní prsou (prevence, mít se rády i na fyzické rovině, ale nenechat se vystrašit!).

Mars (15° Býk) v paradoxním klidu tráví vesmírné transformační energie, kumuluje v sobě živel země, tranzity dalších planet mohou toto vypustit jako běsnění Minotaura.

Jupiter (19° Váhy) je v retrográdním modu – výzva najít to pravé štěstí ve svém nitru.

Saturn (28° Střelec) je po celý měsíc prakticky stacionární, téměř na místě: přejde z přímého na retrográdní pohyb, v rozsahu jediného stupně. Zajímavé na tomto postavení je to, že se odehrává na zodiakálním stupni, kde je galaktické centrum. Saturn je zde již od března, a bude ještě během května. Předpokládám dle zásad synchronicity, že toto není jen „náhodou“: Saturn je pro nás symbolem uznávané autority, omezovač/vymezovač, ochránce, „papa“, mentor. Dle mého vnímání se domnívám, že „vlastním tělem“, tedy svými energiemi, nás lidi nyní chrání před stále silnějšími pulzy z centra galaxie (pomůže je vstřebat a k nám předat v jakési jemnější stravitelnější formě, „předžvýkané“); asi aktuálně „ví proč“.

Uran (24° Beran) se během března lehce „odtrhl“ od vazby s Jupiterem a Plutem; za měsíc skok o 1°36´, což je na jeho poměry téměř rekord, a takto bude postupovat dále i během dubna.

Neptun (13° Ryby) je trvalka.

Pluto (19° Kozoroh) též sedí na místě, 20.4. se stane retrográdním (až do 28.9.), čímž nás nutí k sebetransformaci.

Chiron (26° Ryby) též prakticky beze změn, během dubna postoupí jen o 1,5°.

Lilith (5° Střelec) – postupuje trvale stejnoměrným krokem, ve Střelci je od svátku Valentina, užije si tam jistě smysluplně své 9ti měsíční období.

Dračí Hlava (1° Panna), 28.4. se posune do znamení Lva.

 

Celkový náhled:

Pokračují celosvětové havaristické konstelace: zemětřesení, sopečná činnost, problémy tunelů a jiných podzemních systémů, hroucení konstrukcí (i bez zjevné příčiny), zavalení, problémy ledového příkrovu v oblasti pólů. Ale naopak se objeví nové věci (dosud „pohřbené“), „struktury“ (tj i vlády, systémy mezinárodní politiky) budou nuceny uveřejňovat dosud utajované informace. A to i z čistě osobní roviny politiků.

Sílí nutnost odhalení všeho dosud skrývaného.

 

Kromě těchto základních předpokladů pro celý duben lze předpokládat tyto další aktuální projevy:

1.-12.4. Mars a Pluto se vzájemně podporují v havaristických aspektech, pravděpodobně se zvýší možnosti kolapsu struktur a konstrukcí, zvláště v podzemí, teroristické aktivity (i ty pseudoteroristické), spojené s utajováním informací a zametáním pod koberec. Další impulz k odhalování dosud utajovaného.

2.4. VOC 16:43-20:27

3.4. 1. Lunární čtvrť.

Venuše vstupuje do znamení Ryb (02:25): Končí čas sexyhrátek a výrazných aktivit, abychom se v klidu ponořili do romantiky, mystiky, sebeobětování, toužíme utápět se v lůně vesmírných energií.

4.4. VOC 22:45-5.4. 0:13

6.4. Saturn se stává retrográdním, vyzývá nás nepoddávat se strachu (na tuto strunu nám „hrají“ dlouhodobě loutky NWO). Kromě toho nastává čas finiše předvelikonočního jarního úklidu na všech úrovních, v sobě i kolem sebe. Ale nepřehánět to.

6.-12.4. Pluto drsně prověřuje autenticitu a vibrace bytostí současné civilizace (Slunce kvadratura Pluto).

Slunce v opozici s Jupiterem retrográdním – velké štěstí se nekoná, čím víc reálného úsilí tím je menší... Vesmírné energetické pulzy zesilují.

7.4. VOC 02:16-06:20

9.4. VOC 10:21-14:34

10.4. Merkur se stává retrográdním (5° Býka), až do 3.5. (24° Berana): přebírá od Venuše štafetu období, kdy není dobré pořizovat věci trvalé hodnoty. Kromě toho budeme mít zpočátku problém s pragmatickým myšlením, po 20.4. s jakýmikoli změnami a novými aktivitami. Není dobré uzavírat jakékoli smlouvy týkající se nových záležitostí (nejen ty kupní). Naopak lze tuto dobu využít pro opravy věcí které nám skýtají příjemné dlouholeté pohodlí (výjimka smluv – lze objednat např přečalounění prima staré pohovky, křesla, zadat znovuzprovoznění či úpravu prostředí kolem...). Mimochodem – pokud se zabýváte jakýmkoli sepisováním textů, v této době to jednoduše moc nejde (tedy jde jak psovi pastva), zato ale to, co už jste aspoň nahrubo sepsali (písmenka byla vložená do počítače či na papír), jde jak po másle činnost typu korektura, editace...

11.4. VOC 20:19-12.4. 00:42, Úplněk (08:08).

11.-17.4. Slunce po předchozím drcení pokračuje nabíháním si na další, revoluční prověrky: až do Velikonočního Pondělí bude všeobecně výbušná atmosféra. Rovněž se dá celá aspektová situace popsat jako mohutný ohňostroj: nádhera s potenciálem léčení, ale může to i bolet. Velikonoce přinášejí vizi vzkříšení. Slunce (a s ním i my) proplouváme jako Odysseus mezi Skyllou a Charybdou.
14.4.
VOC 06:18-12:27, Velký Pátek. Nepracujeme se zemí, půdou, zahrádka i domácí květiny počkají.
15.4.
Venuše se opět vrací do přímého postupu (27°Ryb). Reparát z toho, co jsme původně nezvládli, máme šanci složit až do 19.května.
16.4.
VOC 20:26-17.4. 01:04, Velikonoční Neděle. Čas dobrý pro utužení vztahů širší rodiny, i když to někde může připomínat spíš „Italii“.
17.4. Velikonoční Pondělí. Na pořadu dne jsou tradice, hranice, pravidla, zákony, pořádek.
19.4.
VOC 11:57-12:52, 3. Lunární čtvrť.

Slunce vstupuje do znamení Býka (23:27): po jarním životadárném impulzu nastává upevnění sil, zakořeňování, vstřebávání, osvojování. Nastává stabilita, vytrvalost, klid, spolu se smyslovým opojením, rozkoší. Řeší se majetek, vlastnictví, hodnoty vč hodnoty vlastní, příjem (potravy i financí). Drží se zažitého, vč předsudků. Pokud se něco začne, nezastaví se to snadno. Život a svět se vnímá na vysoké estetické úrovni.
20.4.
Merkur retrográdní se v konjunkci setkává se Sluncem (7:54): hodina kolem je ideální pro příjem informací „shůry“. Týkají se zvláště vývoje osobnosti i naší civilizace jako celku, a co se po nás v těchto ohledech žádá. Merkur se poté (19:37) vrací do znamení Berana – k akční realizaci! Projde tudy ještě 2x, nástřel a uskutečnění. Využijeme to?

Dále se Pluto stává retrográdním – transformační aktivity by se měly odehrávat hlavně na niterné úrovni; fyzické projevy na planetě i v našem životě budou, ale spíš jako „donucovací prostředek“!
21.4.
VOC 20:23-21:43.

Mars vstupuje do znamení Blíženců: akčnost se z předchozího poklidu mění na aktivitu duševní, projeví se kritičnost, ironie, agresivita, názorové neshody, s potřebou velké fantazie, rozptýlenost. Citové a láskyplné projevy se omezí, zajímavější bude pohyb, nové informace, zážitky.
23.4.
VOC 23:34-24.4. 02:32
24.4. Budeme doslova bombardováni spoustou nových informací, odhalujícími předchozí utajování; týkat se budou zvláště nutnosti změnit dosavadní struktury, pravidla, paradigmata, vč programů pro další vývoj nejen každé jednotlivé osobnosti, ale i celého lidstva. Toto může přicházet jak během dne, tak i prostřednictvím snů, filmů, vizí. Vzrůstá úroveň „moudrosti“. Potrvá to až do poloviny května.
25.4.
VOC 23:53-26.4. 03:56
26.4. Novoluní v Býku (14:17)
28.4. VOC 03:18-03:39 (jen pár minut – bezpečnost v sexu raději neriskovat...)

Dračí Hlava (Severní Noda, tedy kam směřujeme ve svém poslání) se posunuje do znamení Lva, kde bude příštích 1,5 roku. Čeká nás boj s vůlí, najít vnitřní (!) sílu. Co si sami nezařídíme, nebude, nikdo nepomůže. Hlavně se nelitovat. Je třeba za svým záměrem jít, nenechat se odradit. Najít sám sebe, svůj program života. Nezapomínat na spravedlnost a rovnost, smysl pro fair play. Místo tradic a starých paradigmat přijmout revoluční změny. Žít vlastní život.
29.4. VOC 23:28-30.4. 03:48
30.4. Den čarodějnic. Celosvětově lze předpokládat problémy se starodávnými obyčeji, s omezeními kvůli pravidlům požární ochrany atd. Je žádoucí klasické rituály zažít, jsou pro naši duši léčivé.
 

Opakování/opakování - jde o trvale platné věci, a jak sama vím, zpátky v dřívějších textech bych si to asi nevyhledávala:

Naznačené energie jsou uváděny v konkrétních datech, nicméně jejich působení není bleskem z čistého nebe, obvykle působí již pár dní předem (cosi se chystá), ale hlavně doznívají (nejsou-li trvalejšího působení) pár dní po datu. Což nám dává větší šanci pro jejich uchopení a pochopení – tedy CHOPME SE JICH!

Je dobré si zpětně probrat, jak jsme některé dny prožívali – v porovnání s informacemi „z hvězd“ si leccos můžeme uvědomit – tedy „zvědomit“, něco nám „dojde“, čímž naplníme daný úkol, a je nám tak Vesmírným Zdrojem „odšktrnut“ ze seznamu...

Vzhledem k situaci napjaté na všech úrovních, i kvůli energetickým výronům Slunce, z centra galaxie a dalších „účinkujících“ na současném energopanoptiku, a dle hermetického “jak na nebi tak na zemi“, se dá průběžně a dlouhodobě předpokládat zvýšená možnost jevů typu velké havarie, zemětřesení, nejrůznější živelné události (nyní živly voda, země, oheň, a jejich mix). Dále postupně dochází ke „sbližování“ inkarnačních výhonků – proto se mohou nejen na osobní rovině (i kolektivní v rámci jednotlivých států a území) vyjevovat „vzpomínky“ na události z jiné doby, jiné reality, kde dosud nedošlo ke karmickému vyrovnání – máme dojem dežaví ap, a nutí nás to řešit to, co se domníváme, že s námi nyní dočista vůbec nesouvisí. Je dobré toto vše přijmout a „řešit“, zvědomit, a pak by se nám ty někdy děsivé vnější události už dít neměly, nebo aspoň ne tak drsně, ne prostřednictvím utrpení. I vědomé pochopení, proč se tak děje, je druhem očisty.

Ještě informace ke dnům, kdy „nic nejde logicky, racionálně“ (Luna void of course – píši VOC, navíc předávám kompletně – jako reakce na inspirativní text Eriky Hájkové/Peprné >>http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/8394-jak-nahradit-smrtici-pilulky-zeny-nebo-otrokyne-lze-obejit-hormonalni-koncepci-metody-starych-cinanu-a-mladych-indianek/<<): jednání je na citově-emoční rovině zmatečné, se ztrátou smyslu pro realitu. Doporučení: nedokazujme světu, že to přemůžu, že čas „postavím do latě“ a že vše půjde po mé vůli. Podvolíme-li se situaci (tedy využijeme-li ji), pak „samo“ půjde napojení na „nereálno“ - např meditace, příjem z informačního pole, prociťování vesmírných energií, uvolňování dosavadních psychických bloků a strachů. Příznivě pro silné emotivní zážitky (např divadlo, film, koncert, výstava, četba). Časem tyto záležitosti začneme cítit, a žít s nimi v souladu s běžným hektickým žitím, s pocitem, že jsme „naskočili na vlnu“, že se věci dějí vlastně klidněji a přívětivěji než dřív. Měli bychom si dát větší pozor na jednání řidičů: nepůjde často ani tak o projevy agresivity, jako spíš o nejasnost jednání, o zpomalené reakci v konkrétní situaci. Zvýšíme pozornost i na přechodech, řidiči chodce nebo i další auta někdy doslova nevidí. Havarie jsou vpodstatě z tzv hloupých chyb. Též se rozšiřuje počet těch, kteří řídí pod vlivem drog, a pak vlastně nevědí, co činí.

 

 

Co "ve hvězdách" - BŘEZEN 2017

Motto: Dobrá kvalita osobního přístupu k životu je v úpravě toho, co a jak osobně očekáváme od probíhajících událostí. Osudovost v rámci vesmírných mantinelů není o fatální nutnosti, ale o MOŽNOSTECH.

Opět se opakuji se, ale tato situace stále trvá: aktuální energie působící ze všech oblastí a úrovní jsou stále silnější, počítejme se zvýšenou únavou až zdravotními problémy, s větší potřebou spánku a klidu (nejen na fyzické rovině!). Čemuž předpokládané účinky energií ve smyslu typu událostí poněkud brání. Věřím, že jejich vyjevení z nás může sejmout břímě prožívání negativních emocí – jednoduše budeme vědět, o co jde, jaký to má vývoj, a tak nás to tak moc nerozhodí.

Pokračuje – jakoby se usadila dlouhodobě na jednom místě – T/kvadratura Jupiter-Pluto-Uran. I původně dobré úmysly končí dřív než vpodstatě pořádně začnou. Je to už jakási „nuda naruby“.

Také pokračuje to, že na rovině osobní lidé čekají na „znovuzrození“ jakýmsi vyšším zázrakem. Nehledají co/kým kdo je, ani neřeší rodinné vztahy, kořeny (cítí se maximálně vykořeněni, proto tolik stěhování do ciziny, rodinní partneři z kulturně odlišného prostředí, apod.).

Díky (nejen) této konstelaci pokračují celosvětové havaristické konstelace: zemětřesení, sopečná činnost, problémy tuneů a jiných podzemních systémů, hroucení konstrukcí (i bez zjevné příčiny), zavalení, problémy ledového příkrovu v oblasti pólů. Ale naopak se objeví nové věci (dosud „pohřbené“), „struktury“ (tj i vlády, systémy mezinárodní politiky) budou nuceny uveřejňovat dosud utajované informace. A to i z čistě osobní roviny politiků.

Sílí nutnost odhalení všeho dosud skrývaného.

Přehled, kde se k 1.3. nacházejí jednotlivé planety:

Slunce – 10° Ryb, cítí se jak bludička, v těsné vazbě s Neptunem a bez dalších aspektů – s jedinou touhou zvládnout příští dny v omámení, opilosti, pod drogami; což je vhodné zvládat alternativně, nechat se omámit např filmy, hudbou, komunikací s božskými a andělskými silami. Merkur – 5° Ryb, zahajuje bez aspetů, aby si velmi rychle „naběhl“ na Neptun se Sluncem. Rychle se přesune až na konec znamení Berana. Venuše – 13° Berana, též „sama-samička“ bez aspektů, již brzdí svůj postup, aby od 4.3. do 15.4. zvládla retrográdní misi. Vrátí se na počátek Berana. Mars – 23° Berana, je ještě pod vlivem T-kvadratury, a k tomu je trigonem bržděn Saturnem ve svých unáhlených projevech (ten ho nutí ke zralosti). 10.3. postoupí do Býka. Jupiter – 22° Váhy, retrográdní – couvá, aby si opět naběhl na těsné aspekty s Uranem (opozice) a Plutem (kvadratura), do tzv T-kvadratury (drsně donucovací situace). Saturn – 27° Střelce, brzdí Martovy nezralé aktivity. Uran (22° Berana), Neptun (11° Ryby), Pluto (19° Kozoroh) a Chiron (24° Ryby) se za celý měsíc březen posunou jen asi 1°. Lilita trvale kráčí pravidelným tempem, začíná na 2° Střelce, míří na záležitosti smyslu života, filozofie, vyššího vzdělání – aby své oběti následně dehonestovala ranou na nejcitlivější místo.

Po masopustu nastává čas očisty (na všech úrovních) před zodiakálním počátkem roku.

Kromě těchto základních předpokladů pro celý březen lze předpokládat tyto další aktuální projevy:

1.3. Popeleční středa.

1.3.-5.3. Dny emočních zmatků, nejasností, vše je jinak... Leccos napoví sny a filmy. Slibuje se ve velkém, cokoli, hlavně v oblastech co vše se dělá pro lidi. Svět se řítí setrvačností dál velkou rychlostí. Napětí vzrůstá. Sílí i projevy katastrofických událostí, havarií, v přírodě i v oblasti techniky a staveb.

2.3. VOC 03:18-8:43

4.3. VOC 01:04-11:05. Venuše se stává na dalších 6 týdnů retrográdní. Dává tak příležitost prozkoumat vztahové záležitosti, hodnoty (vč té vlastní, a jak se sami máme doopravdy rádi), co se nám líbí, co je pro nás pohodlné. Není dobrý čas pořizovat si cokoli s trvalou hodnotou (bude se reklamovat, nebude to takové jak jsme chtěli ap). Nebudeme zahajovat žádné aktivity týkající se těchto oblastí, zvláště v estetice, péči o tělo a krásu. Nové vztahy nebou mít dlouhé trvání. Tyto týdny využijeme k probádání těchto záležitostí ve vlastním nitru, a připravujeme si, co a jak v tom dělat po polovině dubna.

Navíc speciálně v asi 3 dnech kolem bude sílit šíření nepravdivých informací, i omezování těch alternativních. Paradoxně toto přeje spisovatelům, scénáristům, novinářům, badatelům – fantazii se meze nekladou.

5.3. 1.Lunární čtvrť

6.3. VOC 09:22-13:54

7.3. Slunce bude v konjunkci s Merkurem (01:29), v hodině kolem je šance přimout důležité „informace shůry“, vzhledem k času pravděpodobně ve snech. Mělo by se jednat hlavně o transformační záležitosti. Prověří se a vyčistí i to, co víme dosud. Docházet nám to bude postupně v následujících dnech.

8.3. VOC 15:59-17:45

10.3. VOC 18:05-23:07. Mars přejde do znamení Býka: sice se již uvolnil z omezování Saturnem, ale v Býku se také snadno nerozjíždí, ani nerozhoduje. Když se ale k akci rozhoupá, nic ho zase jen tak nezastaví. Pokud něco začne, odmítá toho nechat a vrátit se k původnímu. Ukázka zákona setrvačnosti. Hromadí se napětí, které může nečekaně vybouchnout. Lidé mohou jednat s výbuchy zlosti. Takto bouchat může i planeta, prostřednictvím nečekaných událostí typu zemětřesení, sopečná činnost, závaly, hroucení struktur. Též se to týká finanční oblasti a záležitostí majetkových. Jistoty ano, ale... Pozitivní je tato energie pro tvořivou, uměleckou činnost, zvláště tu, kde se pracuje s fyzickou hmotou (sochy, keramika …).

10.3.-17.3. Do popředí se dostává oblast zdraví, zdravotnictví, léčby, farmacie. Bohužel budou seriózní informace blokovány. Nicméně by nyní bylo dobré udělat v této oblasti velkoúklid, odložit co se přežilo, udělat prostor pro nové možnosti.

12.3. Úplněk 15:55

13.3. VOC 03:36-06:28. Merkur vstupuje do znamení Berana: tedy jednoznačně po hlavě, bez rozmýšlení, všechno chci vědět hned, včera pozdě. Nesoustředěnost, nerozvážnost, nedůtklivost, lehkomyslnost, nevrací se v ničem zpět (náprava přijde až v následné době retogradity v dubnu). Může se objevit blesková intuice.

15.3. VOC 11:05-16:11

17.3. VOC 22:56-18.3. 04:00. Slunce je v aspektu kvadratura na Saturn, mohlo by dojít k ochlazení (v čemkoli), omezení (či aktuální vymezení) osobních aktivit, může to znamenat i Saturnovu pomoc Slunci při přespřílišném náporu vesmírných energií a s tím v rámci synchronicity související astronomické události.

18.3. Merkur a Venuše se kolem sebe vzájemně rychle prosmýknou – Merkur uhání vpřed a Venuše zvolna couvá. Šance na bleskové informace zvláště k tématům Venušiny retrogradity.

20.3. VOC 11:37-16:31, 3.Lunární čtvrť. Slunce vstupuje do znamení Berana (11:29), začíná jaro a nový zodiakální rok: počáteční impulz, příroda nastartovává rození nového, raší pupeny, klíčí rostliny, překypuje pudovost, bujnost, spontaneita, odvaha, soupeřivost, do všeho po hlavě (tedy česky bezhlavě), překážky se rozmetávají silou, vše se řeší okamžitě, impulzivně. Jakýkoli boj je na prvním místě, jeho důsledky se neřeší; strategií se nezabývá. Něco jako zkušenosti je naprosto nezajímavé.

22.3. VOC 18:09-23.3. 03:28

22.3.-27.3. Merkur se dostává do „účasti“ v T-kvadratuře Jupiter-Pluto-Uran. Předpokládám v těchto dnech výbuch informací – vše je jinak, nově, nečekaně, transformačně! Vzhledem k tomu, že si Merkur „nabíhá“ na energie Uranu, můžou se avíza těchto událostí objevovat již i dříve (Uran coby Prometheus s novými věcmi předbíhá jak v čase tak i v nezralosti příjemce).

24.3.-30.3. Mars v sextilu na Neptun – fyzická akčnost se mění na rozvláčnost, pohodlí a nečinnost má navrch. V obráceném náhledu je to čas pro fantazii a přehršle nových nápadů pro zklidnění života, pro vylepšení užívání, nápady pro tvoření prima hodnot, zvláště zemitého typu, pro sochařství a tvorbu keramiky. Nové nápady pro bydlení a zahradu, jak je lépe užívat.

25.3. VOC 06:56-11:06. Slunce se setkává s retrográdní Venuší (11:17), navíc vzhledem k přesnému! trigonu Lility rozhodně nepůjde o havaj, pohodu, harmonii – kdo to tak nejdřív zažije, bude následně řádně potrestán: „in“ je přece ošklivost a zvrácenost místo dřívějších ideálů krásy a estetiky.

26.3. Začíná letní čas, přetáčíme hodiny na všech možných zařízeních (případně kontrolujeme správný čas – chronos – u těch co to udělají automaticky samy); ztrácí se nám hodina spaní, start do nejbližších dnů se spoustě lidí komplikuje. Iritace, osobní nelad, s následky ve vztazích.

27.3. VOC 12:19-16:11

27.3.-1.4. Merkur zpracovává předchozí informační smršť. Je velice žádoucí se tomu všemu věnovat, sednout na to, uspořádat si to (nejen v hlavě), aby bylo na čem dále stavět, další supernové informace již budou přijímány hladčeji.

28.3. Novoluní 04:57

29.3. VOC 14:07-17:48

29.-31.3. Slunce bez jakýchkoli aspektů, krize Ega. Jak osobního, tak i státního, i vládce světa.

31.3. VOC 11:36-18:40. Merkur vběhne do znamení Býka: náhle se zklidní (je to opravdu vnímatelné!). Zničehožnic má navrch praktičnost, klid, realismus, konkrétno, fakta, zkušenosti – nestydí se vracet zpět. Ale pro jeho klasický přístup dost nepochopitelný nedostatek pohotovosti, duchapřítomnosti, opožděné reakce. Odmítání všeho co se nedá změřit, zvážit. Po předchozím superakčním období je považován za lenocha, hlupáka.

Další opakování - jde o trvale platné věci, a jak sama vím, zpátky v dřívějších textech bych si to asi nevyhledávala:

Naznačené energie jsou uváděny v konkrétních datech, nicméně jejich působení není bleskem z čistého nebe, obvykle působí již pár dní předem (cosi se chystá), ale hlavně doznívají (nejsou-li trvalejšího působení) pár dní po datu. Což nám dává větší šanci pro jejich uchopení a pochopení – tedy CHOPME SE JICH!

Je dobré si zpětně probrat, jak jsme některé dny prožívali – v porovnání s informacemi „z hvězd“ si leccos můžeme uvědomit – tedy „zvědomit“, něco nám „dojde“, čímž naplníme daný úkol, a je nám tak Vesmírným Zdrojem „odšktrnut“ ze seznamu...

Vzhledem k situaci napjaté na všech úrovních, i kvůli energetickým výronům Slunce, z centra galaxie a dalších „účinkujících“ na současném energopanoptiku, a dle hermetického “jak na nebi tak na zemi“, se dá průběžně a dlouhodobě předpokládat zvýšená možnost jevů typu velké havarie, zemětřesení, nejrůznější živelné události (nyní živly voda, země, oheň, a jejich mix). Dále postupně dochází ke „sbližování“ inkarnačních výhonků – proto se mohou nejen na osobní rovině (i kolektivní v rámci jednotlivých států a území) vyjevovat „vzpomínky“ na události z jiné doby, jiné reality, kde dosud nedošlo ke karmickému vyrovnání – máme dojem dežaví ap, a nutí nás to řešit to, co se domníváme, že s námi nyní dočista vůbec nesouvisí. Je dobré toto vše přijmout a „řešit“, zvědomit, a pak by se nám ty někdy děsivé vnější události dít neměly, nebo aspoň ne tak drsně, ne prostřednictvím utrpení. I vědomé pochopení, proč se tak děje, je druhem očisty.

Ještě informace ke dnům, kdy „nic nejde logicky, racionálně“ (Luna void of course – píši VOC, navíc předávám kompletně – jako reakce na inspirativní text Eriky Hájkové/Peprné >>http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/8394-jak-nahradit-smrtici-pilulky-zeny-nebo-otrokyne-lze-obejit-hormonalni-koncepci-metody-starych-cinanu-a-mladych-indianek/<<): jednání je na citově-emoční rovině zmatečné, se ztrátou smyslu pro realitu. Doporučení: nedokazujme světu, že to přemůžu, že čas „postavím do latě“ a že vše půjde po mé vůli. Podvolíme-li se situaci (tedy využijeme-li ji), pak „samo“ půjde napojení na „nereálno“ - např meditace, příjem z informačního pole, prociťování vesmírných energií, uvolňování dosavadních psychických bloků a strachů. Příznivě pro silné emotivní zážitky (např divadlo, film, koncert, výstava, četba). Časem tyto záležitosti začneme cítit, a žít s nimi v souladu s běžným hektickým žitím, s pocitem, že jsme „naskočili na vlnu“, že se věci dějí vlastně klidněji a přívětivěji než dřív. Měli bychom si dát větší pozor na jednání řidičů: nepůjde často ani tak o projevy agresivity, jako spíš o nejasnost jednání, o zpomalené reakci v konkrétní situaci. Zvýšíme pozornost i na přechodech, řidiči chodce nebo i další auta někdy doslova nevidí. Havarie jsou vpodstatě z tzv hloupých chyb. Též se rozšiřuje počet těch, kteří řídí pod vlivem drog, a pak vlastně nevědí, co činí.

 

 

Co „ve hvězdách“ – ÚNOR 2017

Motto: Dobrá kvalita osobního přístupu k životu je v úpravě toho, co a jak osobně očekáváme od probíhajících událostí. Osudovost v rámci vesmírných mantinelů není o fatální nutnosti, ale o MOŽNOSTECH.

Opakuji se, ale tato situace stále trvá: aktuální energie působící ze všech oblastí a úrovní jsou stále silnější, počítejme se zvýšenou únavou až zdravotními problémy, s větší potřebou spánku a klidu (nejen na fyzické rovině!). Čemuž předpokládané účinky energií ve smyslu typu událostí poněkud brání. Věřím, že jejich vyjevení z nás může sejmout břímě prožívání negativních emocí – jednoduše budeme vědět, o co jde, jaký to má vývoj, a tak nás to tak moc nerozhodí. I když už je delší doba světla, není dobré vyrazit a něco (dle dosavadního konání) nového začínat.

Únor začíná s tím, že žádná planeta není retrográdní, a to až do 6.2., a důležité jsou tak spíše záležitosti vnější reality. 6.2. se retrográdním stává Jupiter, od té doby budeme hledat své štěstí a růst niternou prací, nikoli co nám poskytnou třeba nákupy.

Pokračuje – jakoby se usadila dlouhodobě na jednom místě – T/kvadratura Jupiter-Pluto-Uran. I původně dobré úmysly končí dřív než vpodstatě pořádně začnou. Navíc jsme jakoby jen poloviční bytosti, které na rovině osobní čekají na „znovuzrození“ jakýmsi vyšším zázrakem. Nehledáme co/kým jsme, ani neřešíme rodinné vztahy, kořeny (cítíme se maximálně vykořeněni, proto tolik stěhování do ciziny, rodinní partneři z kulturně odlišného prostředí, apod.).

Díky (nejen) této konstelaci pokračují celosvětové havaristické konstelace: zemětřesení, sopečná činnost, problémy tuneů a jiných podzemních systémů, hroucení konstrukcí (i bez zjevné příčiny), zavalení, problémy ledového příkrovu v oblasti pólů. Ale naopak se objeví nové věci (dosud „pohřbené“), „struktury“ (tj i vlády, systémy mezinárodní politiky) budou nuceny uveřejňovat dosud utajované informace. A to i z čistě osobní roviny politiků.

Do 10.2. sílí projevení „estetična“ hnusu a ošklivosti.

Přehled, kde se k 1.2. nacházejí jednotlivé planety:

Slunce je na 12° Vodnáře, 18.2. se posune do zn Ryb. Merkur (21° Kozoroha) je po předchozí retrograditě ve velkém rozběhu směrem ke Slunci, posune se 7.2. doVodnáře a pak 26.2. do Ryb. Venuše je na 28° Ryb, 3.2. se posune do Berana. Mars je v plné síle „doma“ na 3° Berana. Jupiter vpodstatě setrvává na 23° Vah, 6.2. se obrátí na retrográdní. Saturn se taky skoro nehýbe (24° Střelce). Uran na 21° Berana je stále velmi úderný, viz předchozí odstavec. Neptun je na 10° Ryb, klasicky téměř bez pohybu, a je doma, a velmi celkově posiluje rybí kvality. Pluto (18° Kozoroha) – viz též předchozí odstavec. Chiron na 22° Ryb je dalším „posilovačem“ rybích kvalit, otázkou je zda převáží jejich bolest nebo léčba. Lilith (28° Štíra) se 14.2. posune do zn Střelce. Dračí osa (Nody) jsou nyní na ose 4° Ryby-Panna, též tedy ovlivní rybí kvality.

Kromě těchto základních předpokladů pro celý leden lze předpokládat tyto další aktuální projevy:

1.2. Nevíme co jsme zač, jaké jsou naše potřeby. To se týká nejen každého jednotlivce, ale výrazněji se to týká vládců, představitelů jak malých zemí, tak zvláště světových mocností. Slovní projevy spíše jako výkřiky. Agresivita vůči běžným lidem. Aneb – pro uchování vnitřního klidu - dnes je rozhodně nemáme brát vážně. Zítra už o tom buď nebudou nic vědět, popřou to, a případně že jejich velkomyšlenky nebyly správně pochopeny.

2.2. VOC 17:50-3.2. 02:50. Spousty velkohubých slibů, zvláště v oblasti péče o zdraví, o uspokojování základních životních potřeb, výsledkem bude ubližování slovy.

3.2. Venuše vstoupí do znamení Berana: láska se projeví silnější pudovostí, spontánností, i láskou na první pohled. Slepá láska bez ohledu na rozum, vnější podmínky. Toto vše je jen krátkodobou záležitostí, vzplane, skončí. „Nová míza“, nové šance i když čas běží.

4.2. VOC 23:42-5.2. 05:44. 1.lun čtvrť.

5.2. Popírání pořeby rodinných vztahů, kořenů, medializace nutnosti odebírat děti z rodin, a dát je i do třeba „rodin“ necitlivých, ne-klasických („spravedlivé“ přerozdělení i ke gayům), což je toto celé v rozporu s vesmírnými zákony.

6.2. VOC 23:53- 7.2. 08:03. Jupiter se stává retrográdním. Sděluje nám to, že štěstí je třeba hledat uvnitř sebe, ne v hmotných statcích.

7.2. Merkur vstupuje do znamení Vodnáře: vyjeví se „nové“ ideologie, vysoký intelekt (aspoň teoreticky), návrhy reforem, nové technické vynálezy, odhalí se zajímavé informace, protiválečné aktivity, ale i odmítání veškerých tradic, nic už není dost dokonalé a dobré pro novou pokrokovou společnost. Kosmopolitismus. Podvody. Technika nade vše. Ideálem je nic necítit, jen to zatěžuje nezávislý přístup.

7.2.-13.2 Vrcholí mediální vykřiky představitelů, jen oni vědí co je štěstí pro běžné lidi (patent na rozum). A nečekaně a originálně je realizují.

8.2. VOC 23.00- 9.2. 10:41. Velká superkvadratura (čtverec): k Jupiteru, Plutu a Uranu se připojí Luna. Hledání autenticity mateřského vztahu, ale i realizace násilí na něm, může to být vyvrcholení medializace předchozích dní... (jsou to 2 možné aspekty situace).

10.2. Projeví se drobné komplikace připravených aktivit, nicméně v konečném důsledku s pozitivním dopadem.

11.2. VOC 06:52-14:52, Úplněk 01:34, mělo by se vyjevit navenek to co v předchozích dnech zrálo.

13.2. VOC 13:36-21:43. Bolestné omezení lidských práv, nová pravidla jak postupovat v běžném životě. V delším horizontu se jedná o nové, omezující mantinely.

14.2. Slova určená „lidu“ budou zvláště úderná.

Lilit vstoupí na dalších 9 měsíců do znamení Střelce: projeví se to odmítáním zákonů a jiných klasických pravidel. Dosavadní hodnoty jsou nežádoucí. Fascinace naprosto negativně převráceným smyslem života. Vliv i na tzv daleké cesty, výlety k dalekým mořím nejsou bez nebezpečí. Po předchozím průchodu peklem a zvrácenými a tabuizovanými vztahy se soustředí na možnosti rozkladu vesmírného řádu. Tímto ničivým aspektem máme prjít, abychom se dostali na vyšší civilizační rovinu – poučením, byť (jak je u ní obvyklé) hodně tvrdým. Místo dětí tu „krade“ smysl života a jeho vyšší principy.

16.2. VOC 02:54-07:41

18.2. VOC 06:12-19:52, 3.lun čtvrť.

Slunce vstupuje do znamení Ryb: z ideálů rovnosti a volnosti se rozplývá ve vesmírných vodách, v nekonečnu, kde vše je možné a nic není pevné ani dané. Mlhy, nejasno, snovost, iracionálno, vše plyne, rozpouští se. Individuum se stává součástí všeho a ničeho, a naopak. Něco končí (aby něco nového mohlo začít). Problém pro koncentraci, soustředění, jistotu.

V několika prvních dnech bude k této celkové nejistotě a iracionalitě navíc působit i kvadratura Lility, bude problém zjistit co je vlastně pravda, a co mámení. „Pravdy“ budou průběžně popírány a uváděny na „správnou“ míru.

19.2.-24.2. Mělo by dojít k osvětlení o původu lidstva.

19.2. Den kdy bude leccos jinak než jsme čekali.

21.2. VOC 00:37-08:08

22.2. Mars se rychle blíží k Uranu, již „chytá“ jeho výbušné energie. Možnosti nejen katastrof přírodních, ale i lidmi spáchanými. Konec velkých struktur, staveb (ve hmotném kontextu), řádů, pravidel, zákonů (v tom nehmotném). Velký úklid prostřednictvím živlu Oheň. Zůstane jen to, co je autentické, jenže pokud se lidi nechají zmanipulovat, pak to může být vnucení pravidel, která se hodí vládcům světa. Hodně složité období (ostatně jako celý nejen tento rok). K tomu pro pár dalších dní útočná medializace k tomu, co je správné, so můžeme, co je pravda. Veleútok ministerstva pravdy.

23.2. VOC 05:58-18:17

25.2. VOC 19:11- 26.2. 01:24

26.2. Novoluní 16:00 (prstencové zatmění Slunce, viditelné v Jižní Americe, Africe, Antarktidě). Tam můžeme očekávat budoucí (neblahé) události, ty budou teprve nazrávat, plně vyjevit by se to mělo k příštímu Úplňku.

Merkur jako rychlonohý posel po necelých 3 týdnech změní působiště, vstoupí do znamení Ryb: pro něj dost nečekaně je najednou tím nejdůležitějším prociťování, tušení. Zmatenost ovlivňuje běžný každodenní život, myšlení, uvažování. Upovídanost bez jasné myšlenky. Informace skrz iluze, sny, filmy, hudbu. Pro vědeckou společnost naprosto napřijatelné období (útěchou pro rozumáře budiž, že to skončí rychleji než začalo, je to jen na 16 dní).

26.2.-1.3. přinese nové nečekané informace k původu lidstva, k dosud známé historii. Na úrovni osobní je velká šance získat informace jak o předcích po fyzické linii DNA, tak i k jiným osobním inkarnacím. Jen to musí být na hladině snové, pomůže film, hudba, meditace, i techniky na bázi napojení na informační pole. Je dobré tohoto „okna“ využít.

28.2. VOC 00:08-05:52. Nicméně zdánlivě drobné komplikace budou pokračovat celý den.

Další opakování - jde o trvale platné věci, a jak sama vím, zpátky v dřívějších textech bych si to asi nevyhledávala:

Naznačené energie jsou uváděny v konkrétních datech, nicméně jejich působení není bleskem z čistého nebe, obvykle působí již pár dní předem (cosi se chystá), ale hlavně doznívají (nejsou-li trvalejšího působení) pár dní po datu. Což nám dává větší šanci pro jejich uchopení a pochopení – tedy CHOPME SE JICH!

Je dobré si zpětně probrat, jak jsme některé dny prožívali – v porovnání s informacemi „z hvězd“ si leccos můžeme uvědomit – tedy „zvědomit“, něco nám „dojde“, čímž naplníme daný úkol, a je nám tak Vesmírným Zdrojem „odšktrnut“ ze seznamu...

Vzhledem k situaci napjaté na všech úrovních, i kvůli energetickým výronům Slunce, z centra galaxie a dalších „účinkujících“ na současném energopanoptiku, a dle hermetického “jak na nebi tak na zemi“, se dá průběžně a dlouhodobě předpokládat zvýšená možnost jevů typu velké havarie, zemětřesení, nejrůznější živelné události (nyní živly voda, země, oheň, a jejich mix). Dále postupně dochází ke „sbližování“ inkarnačních výhonků – proto se mohou nejen na osobní rovině (i kolektivní v rámci jednotlivých států a území) vyjevovat „vzpomínky“ na události z jiné doby, jiné reality, kde dosud nedošlo ke karmickému vyrovnání – máme dojem dežaví ap, a nutí nás to řešit to, co se domníváme, že s námi nyní dočista vůbec nesouvisí. Je dobré toto vše přijmout a „řešit“, zvědomit, a pak by se nám ty někdy děsivé vnější události dít neměly, nebo aspoň ne tak drsně, ne prostřednictvím utrpení. I vědomé pochopení, proč se tak děje, je druhem očisty.

Ještě informace ke dnům, kdy „nic nejde logicky, racionálně“ (Luna void of course – píši VOC, navíc předávám kompletně – jako reakce na inspirativní text Eriky Hájkové/Peprné >>http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/8394-jak-nahradit-smrtici-pilulky-zeny-nebo-otrokyne-lze-obejit-hormonalni-koncepci-metody-starych-cinanu-a-mladych-indianek/<<): jednání je na citově-emoční rovině zmatečné, se ztrátou smyslu pro realitu. Doporučení: nedokazujme světu, že to přemůžu, že čas „postavím do latě“ a že vše půjde po mé vůli. Podvolíme-li se situaci (tedy využijeme-li ji), pak „samo“ půjde napojení na „nereálno“ - např meditace, příjem z informačního pole, prociťování vesmírných energií, uvolňování dosavadních psychických bloků a strachů. Příznivě pro silné emotivní zážitky (např divadlo, film, koncert, výstava, četba). Časem tyto záležitosti začneme cítit, a žít s nimi v souladu s běžným hektickým žitím, s pocitem, že jsme „naskočili na vlnu“, že se věci dějí vlastně klidněji a přívětivěji než dřív. Měli bychom si dát větší pozor na jednání řidičů: nepůjde často ani tak o projevy agresivity, jako spíš o nejasnost jednání, o zpomalené reakci v konkrétní situaci. Zvýšíme pozornost i na přechodech, řidiči chodce nebo i další auta někdy doslova nevidí. Havarie jsou vpodstatě z tzv hloupých chyb. Též se rozšiřuje počet těch, kteří řídí pod vlivem drog, a pak vlastně nevědí, co činí.

 

 

 

Co „ve hvězdách“ – LEDEN 2017

Motto: Dobrá kvalita osobního přístupu k životu je v úpravě toho, co a jak osobně očekáváme od probíhajících událostí. Osudovost v rámci vesmírných mantinelů není o fatální nutnosti, ale o MOŽNOSTECH.

Aktuální energie působící ze všech oblastí a úrovní jsou stále silnější, počítejme se zvýšenou únavou až zdravotními problémy, s větší potřebou spánku a klidu (nejen na fyzické rovině!). Čemuž předpokládané účinky energií ve smyslu typu událostí poněkud brání. Věřím, že toto jejich vyjevení z nás může sejmout břímě prožívání negativních emocí – jednoduše budeme vědět, o co jde, jaký to má vývoj, a tak nás to tak moc nerozhodí.

Slunce v lednu prochází nejprve znamením Kozoroha (začíná na 11°), a 19.ledna postoupí do zn Vodnáře.

Merkur (3°Kozoroha) je retrográdní až do 8.ledna, mezitím ve zpětném postupu nakrátko nakoukne do Střelce. V následném přímém období přejde od znamení Střelce do Kozoroha – projde tudy opakovaně, již vlastně potřetí, je tu šance zvládnout to, co se v době předchozích průchodů nezvládlo, což bylo od počátku prosince; tato šance bude až do lednového Novoluní.

Venuše je na konci zn Vodnáře (od 27°), 3.ledna vstoupí do zn Ryb.

Mars zahajuje rok na 9° Ryb v konjunkci s Neptunem, postupuje rychle, 28.ledna vstoupí do svého domovského znamení Berana.

Pokračuje T-kvadratura Jupiter ve Vahách – Pluto ve Vodnáři – Uran v Beranu; trvá situace, kterou jsem již popsala dříve – nicméně zde připomenu: 1/ Jupiter postupuje znamením Vah (21-23°), kde váhá nad výběrem cíle. 2/ Jupiter v opozici s Uranem: více se projevuje idealismus svobody a nezávislosti, ochota k radikálním změnám a jejich přijetí, nekonvenční chování a s tím související medializace vrcholných výkonů, další dodatečné odebírání medailí z olympiád a světových mistrovství, mění se prožívání (té pravé) víry a filozofických názorů, vyjeví se nové poznatky dosud utajované, chápeme se nových šancí. Toto vše permanentně prochází kontrolou autenticity, navíc to vše průběžně komplexně prochází proměnou transformačního typu. Klidně může být cokoli jeden den tak, a druhý zcela naopak. Kromě toho se dají očekávat výbušné projevy na všech úrovních, další aktivace osvobozeneckých hnutí, boj za každou cenu, válečné konflikty, nemístný idealismus. A aby to vše bylo aspoň trochu jednodušší, je s nimi v harmonických aspektech (trigon a sextil) Saturn – je tu coby krotitel možných, jinak nezřízeně nezvládaných sil jupitersko-uranských. Na hromádku těžkých energií si přisazuje T-kvadratura Pluta: může být jak prvkem situaci čistící (něco jako čistička odpadních vod), tak naopak i jako manipulátor. Případně i na střídačku, nebo v některé záležitosti tak, v druhé naopak. Vše je možné, nic není jisté, sliby neplatí... Toto energetické uskupení se doslova ztěžka usadilo na možnostech dalšího postupu vývoje, a drží se zuby-nehty. Platnost konstelace – do konce března 2017.

Saturn klasicky rozvážně kráčí znamením Střelce (21°), kde stále těžko hledá ty pravé mravní autority a způsoby výchovy.

Uran (20°Berana) po předchozím retrográdním období prakticky nerozhodně setrvává na místě (a trvá na svém, tedy na neustálých, nečekaných, i nepochopitelných změnách).

Celý měsíc je v obtížném aspektu Saturn (21°Střelec) s Chironem (21°Ryby) – budou se stále a konfliktně řešit problémy zdraví a systému zdravotnictví, vč alternativ. Týká se to zvláště základní koncepce – tedy cíle k jakému by to vše mělo směřovat. Toto bude podněcováno jak oboustranně přehnanými požadavky, tak nedostatkem financí, „černými děrami“ v systému, tak i unáhlenými až revolučními aktivitami. Systém naprosto potlačuje původní smysl – péči o člověka, ten je až...

Neptun (9° Ryby) vpodstatě drží místo a průběžně dle aktuálních tranzitních aspektů pošťuchuje svým trojzubcem zemětřesení na Zemi.

Pluto (17° Kozoroha) pročišťuje a transformuje v rozsahu jediného stupně nahromaděná paradigmata. Ti kdo mají ve svém horoskopu jakoukoli planetu v aspektu s tímto tranzitním Plutem, musí počítat s intenzivními vlivy na svůj život (tj planety na 13-20° všech znamení, snad s výjimkou Střelce a Vodnáře!).

Lilith (25-28°Štíra) je do asi 12.ledna bez aspektu, jen občas vyskočí jak čertík z krabičky, ale pak se napojí na Slunce a bude ho na asi 10 dní doslova držet pod krkem, a ovládat dění tak, že nebudeme věřit ani vlastním očím. Výsměch všem tradicím může být jak paralyzujícím aspektem, tak i tvrdým pokynem k potřebným evolučním změnám.

Pokračuje i po celý leden čas, kdy jsou planety situovány pouze na polovině horoskopu od Vah po Berana, kromě Dračí Hlavy – ta se tím stává „držadlem vědra“ – či spíše džbánu (...až se „ucho utrhne“). Nejsme vycentrováni (tedy kým vlastně jsme), ani nenacházíme své poslání; v kritické situaci se ucho utrhne, výsledkem psychická panika, nic nemá další smysl... Potřebujeme/hledáme jako lidstvo někoho silného, kdo nám ukáže smysluplnou vizi. Dračí Ocas – tedy naše minulost, kořeny, základy na nichž bychom měli dál stavět, je stále pod vlivem Neptuna, tedy v mlze, lži, iluzi, už nevíme co vlastně bylo, navíc na začátku roku se k tomu připojuje Mars, násilná likvidace toho o čem to bylo.

Mezi 6.-19.lednem budou všechny události silně emočně podbarveny.

Kromě těchto základních předpokladů pro celý leden lze předpokládat tyto další aktuální projevy:

1.1. Novoroční projevy státních představitelů budou „jemně“ prošpikovány řinčením zbraní.

2.1. VOC 08:59-10:57

3.1. Venuše jakoVečernice (nyní dobře viditelná, zářící ještě dlouho po západu Slunce) dosud poněkud nekonvenční postoupí do znamení Ryb: vyzkouší si tajemné mnohotvárné role. Jako milenka či projev smyslného ženství. Touží po romantice, hudbě, zpěvu, verších, po filmech nejlépe romantických, rozplývá se, utápí v lásce (ať je jejím předmětem cokoli). Nechá se unést (i doslova), s následnou láskou k únosci a lpění na tom, kdo jí ubližuje. Může obětovat sebe samu, a to jako oběť mystická, nebo nezvládnutím tohoto principu jako prostitutka (s pojetím naruby jako „kněžka lásky“). V žádném smyslu jí nic a ničeho není dost... Romantiku by měly podpořit roje meteoritů, velké vesmírné divadlo. Silné emoce kolem, ke kterým se přidá aktuální situace zdraví.

4.1. VOC 17:14-17:20. Merkur ve svém retropohybu se ještě nakrátko vrátí do znamení Střelce, zpětně prozkoumat co se (v rámci jeho aktivit komunikačního a dovednostního typu) událo na začátku prosince.

5.1. 1.lunární čtvrť

6.1. VOC 19:41-21:18. Den Tří Králů – emoční podbarvení dne. Otázky tradic, násilně (direktivně) zrušit ty staré, nastolit zcela nové. Možné sociální výbuchy, atentáty, kontrola, velký bratr nás opravdu vidí. Emoce neziskovek. Končí staré krásné věci?

7.1. Slunce v konjunkci s Plutem – tvrdá prověrka lidstva, doslova boj dobra a zla. Aspekt působí až do 12.ledna (Úplněk)!!!, kdy účinky vygradují. Plutonické síly, výhrůžky. Důsledky však pravděpodobně pochopíme a přijmeme později, až se vše naplno vyjeví.

8.1. VOC 08:53-23:06. Merkur se „zastaví“ před změnou na následující klasický postup přímý. Jeho nyní Střelecká síla je enormní, např se projeví (nebo si více uvědomíme) rozdíl zařízení tradičních a supermoderních. I toho, jak a co jako potřebné informace sdílet máme, můžeme či smíme. Můžou se objevit nečekané úniky informací dosud skrývaných. V těchto dnech (cca plus mínus 3 dny) je to jakousi tečkou za krátkodobou minulostí. Vše může být dále jinak...

10.1. VOC 22:38-23:49

10.-12.1. Intenzivní touha po starých krásných věcech, po životě v souladu s pozitivními vesmírnými principy.

12.1. VOC 12:35-13.1. 01:08. Úplněk (12:35) na ose Kozoroh/Rak – optimalizace propojení veřejný sektor, kariéra vs domov, kořeny, rodinné intimno. V horoskopu je situace velké kvadratury (zásadní planety – Slunce s plutem, Luna, Jupiter, Uran – vzájemně ve čtverci); situace je tedy velice zásadní, doslova dějinotvorná. Události dne určí další běh světa. Merkur se posune zase do Kozoroha (15:03) – komunikace jen když bude na úrovni dokonalosti, techniky, nebo žádná. „Koktání“. Omezení informačního sdílení. O mnoha i zásadních událostech nás mainstream nebude informovat. Projeví se i omezení v oblasti řemesel v souvislosti s rukama a jejich dovednostmi. Budeme cítit zpomalení, usedlost, přísnost, ale začnou se dodržovat pravidla, dobré soustředění se na konání. Může se projevovat i jistá nesnášenlivost, vyprahlost, suchopárnost. Vyřizování dosud rutinních záležitostí bude trvat déle než obvykle – ale bude to vypracovanější; je to dobrý čas na uzavírání smluv či jakýchkoli právních záležitostí – bude to mít správnou „hlavu i patu“, neměly by tam být ani zásadní ani banální chyby. Kritický den na úrazy, havarie, zemětřesení, problémy podzemních staveb, tunelů, pohyby země. Prověřuje se jak technický tak právní stav staveb, jejich umístění, použité materiály.

13.-21.1. Pravděpodobně dojde ke zvýšení výskytu infekčních onemocnění a úrazů. Též zesílí boj o systémy zdravotnictví, vč masivní medializace tématu různých preventivních očkování, i s „nutností“ další zavést povinně. (Mars v konjunkci s Chironem)

14.1. VOC 16:17-15.1. 04:52. Gradace předchozího: osudový aspekt YOD, v konfiguraci Jupiter → Chiron (v konjunkci s Marsem) → Luna: nabádá k tomu, aby se „Velké štěstí“ týkající se zdraví lidí neměřilo příliš velkými – až nepřiměřenými finančními požadavky. Dvojitá T-kvadratura s vrcholy Slunce a Pluto – kritické pro vládce na všech úrovních, konstelace atentátu, nevyléčitelného zranění, podrazu z tajných mocenských struktur. Horoskopový obrazec Drak – zvýrazněný vliv osy/opozice Jupiter – Uran („můžu cokoli v zájmu pravého štěstí“). Velký trigon Uran/Luna/Saturn – emoce, potřeba omezení práv ve vyšším smyslu, akce typu „neřízená střela“, pachatel utajen.

17.1. VOC 07:09-12:16

19.1. VOC 09:55-23:09. 1. lunární čtvrť. Silné emoce a projevy nezřízeného ega, samovlády nad světem a celým vesmírem, „můžu cokoli“. Patent na jedinou pravdu. Možnost zneužití síly a moci. Zásadní informace o dalším poslání a směřování lidstva (působí 5-7 dnů kolem data).

Slunce vstupuje do zn Vodnáře: živlově se jedná o fixní vzduch (trvající vzdušné víry a vichřice). Životní postup od Já k univerzálnímu bytí, kde jsou si všichni rovni. Nacházení světla ve svém nitru (zpracování předchozího znamení Kozoroha): již nepotřebuje být jako ego „osvětlen, ozářen, podpořen“ světlem/energiemi od těch kolem něj (vyřešení opozice protilehlého znamení Lva). Uklízí se prostředí pro příští žití, a to i tak, že vše současné se zcela zničí (revoluční přístup). Vše musí být jinak než dosud - nic neobstojí, není dost dokonalé, ideální. Výbušné energie. Jedná dřív než se čeká, někdy událost vpodstatě skončí dřív než evidentně začala. Prometheovský syndrom - dar ohně přinesen dřív, než na jeho zvládání lidé dozráli. Přinášení „informací“ jiným, novým způsovem, „shůry“, bez potřeby prozkoumávat věc krok za krokem; je to na způsob zrychleného přenosu signálu nervovými buňkami „přeskoky“ díky myelinu, nebo kosmickým přenosem v nulovém čase. Silná potřeba setkávat se s těmi, se kterými si rozumíme (zjednodušeně – něco jako klubové setkávání). Odmítání jakékoli formy omezení, nesvobody. Práce pro lidstvo a život vůbec jako celek (individualita je jedním z omezujících prvků). Vize pro budoucnost, předbíhání v čase. Hlavními znaky jsou nezávislost, originalita, výstřednost, až nepřizpůsobivost stávajícím normám. Slunce bude až do konce ledna bez klasických aspektů k ostatním planetám, tedy ten kdo je vůdcem na jakékoli úrovni se bude cítit zcela vodnářsky, jako sám, nezávislý, bez pomoci, ani nepomůže „osobně“ druhým; tedy jako jedinečný vizionář a zachránce lidstva (nebo třeba „bludný Holanďan“, „kůl v plotě“...).

21.1. Začátek řešení chorobných vztahových záležitostí na všech úrovních – týká se omezování, vymezení pravidel, jejich smysluplnosti, na platformě rovnosti. Nutnost zvládnutí dosud nezvladatelného ega. Šance do 29.1.

22.1. VOC 02:24-11:45. Emocemi nabité podrazy (nebo civilizační evoluce) v oblasti mocenské. Možné atentáty a události související s vymáháním skutečných i domnělých práv, a dřívějšími nespravedlnostmi.

24.1. VOC 18:33-23:43. Omezení či vymezení práv obecného lidu, „v zájmu ochrany“ proti „všemu“.

26.1. Zahájení další, ještě silnější medializace moci, nutnosti ovládat, a to pravděpodobně na základě události tzv „pod falešnou vlajkou“, která řádně zmedializovaná má přesvědčit lidstvo, aby se vzdalo zbytků osobních práv a svobody vůbec. Také může dojít k úniku velmi důležitých dosud utajovaných informací, které emocionálně zasáhnou každého. (Toto se může dít až do 3.2.)

27.1. VOC 08:18-09:37

28.1. Novoluní (01:08) v oblasti znamení Vodnáře: počíná se cosi zcela nového (zatím neznámého), s „jistotou“ že jde o něco naprosto nečekaného. Mars vstupuje do zn Berana – tedy užít si naplno svého domovského prostoru. Počítejme s událostmi typu nové síly, bojů, agresivitou, válkami. Jednání je na pudové úrovni, bez rozlišování k čemu to povede – výboj energie je zde prvotní potřebou. Nemyslí, jedná, do všeho jde po hlavě. Hlava je zde jen jako beranidlo, ne na myšlení. Nezná krok zpět ani jiné možnosti řešení než silou (a nejde-li to současnou silou, přitvrdíme silou ještě větší). Nezná toleranci.

29.1. VOC 06:52-17:10

30.1. Emoční tsunami. Velké vesmírné iluze. Možnost vyjevení vesmírného původu lidstava. Čas dobrý pro dobré filmy, divadlo, hudební zážitky.

31.1. VOC 18:36-22:46. Emotivní jednání týkající se zdravé a systémů zdravotní péče.

Naznačené energie jsou uváděny v konkrétních datech, nicméně jejich působení není bleskem z čistého nebe, obvykle působí již pár dní předem (cosi se chystá), ale hlavně doznívají (nejsou-li trvalejšího působení) pár dní po datu. Což nám dává větší šanci pro jejich uchopení a pochopení – tedy CHOPME SE JICH!

Je dobré si zpětně probrat, jak jsme některé dny prožívali – v porovnání s informacemi „z hvězd“ si leccos můžeme uvědomit – tedy „zvědomit“, něco nám „dojde“, čímž naplníme daný úkol, a je nám tak Vesmírným Zdrojem „odšktrnut“ ze seznamu...

Lehké stále aktuální „opáčko“: Vzhledem k situaci napjaté na všech úrovních, i kvůli energetickým výronům Slunce, z centra galaxie a dalších „účinkujících“ na současném energopanoptiku, a dle hermetického “jak na nebi tak na zemi“, se dá průběžně a dlouhodobě předpokládat zvýšená možnost jevů typu velké havarie, zemětřesení, nejrůznější živelné události (nyní živly voda, země, oheň, a jejich mix). Dále postupně dochází ke „sbližování“ inkarnačních výhonků – proto se mohou nejen na osobní rovině (i kolektivní v rámci jednotlivých států a území) vyjevovat „vzpomínky“ na události z jiné doby, jiné reality, kde dosud nedošlo ke karmickému vyrovnání – máme dojem dežaví ap, a nutí nás to řešit to, co se domníváme, že s námi nyní dočista vůbec nesouvisí. Je dobré toto vše přijmout a „řešit“, zvědomit, a pak by se nám ty někdy děsivé vnější události dít neměly, nebo aspoň ne tak drsně, ne prostřednictvím utrpení. I vědomé pochopení, proč se tak děje, je druhem očisty.

Ještě si zopakujme (jako vždy) informaci ke dnům, kdy „nic nejde logicky, racionálně“ (Luna void of course – píši VOC, navíc předávám kompletně – jako reakce na inspirativní text Eriky Hájkové/Peprné >>http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/8394-jak-nahradit-smrtici-pilulky-zeny-nebo-otrokyne-lze-obejit-hormonalni-koncepci-metody-starych-cinanu-a-mladych-indianek/<<): jednání je na citově-emoční rovině zmatečné, se ztrátou smyslu pro realitu. Doporučení: nedokazujme světu, že to přemůžu, že čas „postavím do latě“ a že vše půjde po mé vůli. Podvolíme-li se situaci (tedy využijeme-li ji), pak „samo“ půjde napojení na „nereálno“ - např meditace, příjem z informačního pole, prociťování vesmírných energií, uvolňování dosavadních psychických bloků a strachů. Příznivě pro silné emotivní zážitky (např divadlo, film, koncert, výstava, četba). Časem tyto záležitosti začneme cítit, a žít s nimi v souladu s běžným hektickým žitím, s pocitem, že jsme „naskočili na vlnu“, že se věci dějí vlastně klidněji a přívětivěji než dřív. Měli bychom si dát větší pozor na jednání řidičů: nepůjde často ani tak o projevy agresivity, jako spíš o nejasnost jednání, o zpomalené reakci v konkrétní situaci. Zvýšíme pozornost i na přechodech, řidiči chodce nebo i další auta někdy doslova nevidí. Havarie jsou vpodstatě z tzv hloupých chyb. Též se rozšiřuje počet těch, kteří řídí pod vlivem drog, a pak vlastně nevědí, co činí.

 

 

Co „ve hvězdách“ – PROSINEC 2016

Motto: Dobrá kvalita osobního přístupu k životu je v úpravě toho, co a jak osobně očekáváme od probíhajících událostí. Osudovost v rámci vesmírných mantinelů není o fatální nutnosti, ale o MOŽNOSTECH.

Prosinec začíná takto:

Slunce (9° Střelce) je ještě plné optimismu.

Merkur jej rychle předbíhá (27°Střelce), aby se 19.12. zastavil (na 15° Kozoroha) a začal se vracet zpět – retrográdní bude do 7.1.2017 (29° Střelce).

Venuše postupuje rychle znamením Kozoroha (22°), aby se brzy mohla „uvolnit“ ve Vodnáři.

Mars coby anarchista (16° Vodnář) též postupuje ke změně, ku zklidnění – aby se nachystal a dozrál do konce ledna na novou kvalitu vlády ve svém, beraním znamení.

Jupiter postupuje znamením Vah (16°), kde váhá nad výběrem cíle.

S čím se pojí po celý měsíc: 1/ Jupiter v opozici s Uranem: více se projevuje idealismus svobody a nezávislosti, ochota k radikálním změnám a jejich přijetí, nekonvenční chování a stím související medializace vrcholných výkonů, další dodatečné odebírání medailí z olympiád a světových mistrovství, mění se prožívání (té pravé) víry a filozofických názorů, vyjeví se nové poznatky dosud utajované, chápeme se nových šancí. Toto vše permanentně prochází jednak kontrolou autenticity, navíc to vše průběžně komplexně prochází proměnou transformačního typu. Klidně může být cokoli jeden den tak, a druhý zcela naopak. Kromě toho se dají očekávat výbušné projevy na všech úrovních, další aktivace osvobozeneckých hnutí, boj za každou cenu, válečné konflikty, nemístný idealismus. 2/ A aby to vše bylo aspoň trochu jednodušší, je celý měsíc s nimi v harmonických aspektech (trigon a sextil) Saturn – je tu coby krotitel možných, jinak nezřízeně nezvládaných sil jupitersko-uranských. 3/ Na hromádku těžkých energií si přisazuje i T-kvadratura Pluta: může být jak prvkem situaci čistící (něco jako čistička odpadních vod), tak naopak i jako manipulátor. Případně třeba na střídačku, nebo v některé záležitosti tak, v druhé naopak. Vše je možné ...

Toto energetické uskupení se doslova ztěžka usadilo na možnostech dalšího postupu vývoje, a drží se zuby-nehty.

Saturn klasicky rozvážně kráčí znamením Střelce (17°), kde stále těžko hledá ty pravé mravní autority a způsoby výchovy.

Uran (21° Beran) již brzdí svůj retrográdní postup (i když jeho běžně je to spíše postávání na místě), napřímo jej obrátí 29.12.

Neptun (9° Ryby) vpodstatě drží místo a průběžně dle aktuálních tranzitních aspektů pošťuchuje svým trojzubcem obvyklá místa zemětřesení na Zemi.

Pluto (16° Kozoroha) pročišťuje a transformuje v rozsahu jediného stupně nahromaděná paradigmata.

Chiron (20° Ryb) hned 1.12. mění svůj retrográdní postup na přímý: konec hledání léčby rány jež se vyléčit nedá. Nuž tedy – nechť ta léčba konečně započne.

Dračí osa vede z Ryb do Panny (8°), s dlouhodobou konjunkcí Neptuna na Dračím ocase. Zamlžuje a lže se nám o původu, o tom, na čem coby lidstvo máme – na pevných základech(!!!) – stavět své další poslání.

Lilita (21°Štíra) za vydatné pomoci aspektů (dlouhodobě s Chironem, a též střídavě s Venuší a Martem) je sice evidentně ničitelem, ale v konečném důsledku třídícím činitelem v oblastech jak léčby lidstva z Božského zdroje, tak i na osobní rovině vztahů, partnerství, i v otázkách pohlaví a sexu. Též se podílí drsným způsobem na probíhající transformaci.

Celý měsíc jsou všechny planety jen v polovině horoskopu, od Vah po Berana (pochopitelně s výjimkou Luny, která oběhne celý kruh). Toto (adventní) období by teoreticky mělo vést k potřebě hibernace, sebeusebrání. Nicméně z rozložení planet se dá vyvodit, že lidstvo nezná či odmítá své kořeny, původ, svou existenci, vztahy a místo, a že místo zklidnění a sebeusebrání spíše „vyrazí za světlem“ (do perníkové chaloupky?), či „užívat si“ naplno, v uniformním kolektivu. Vynikne z toho jen pár dní plných emocí.

1.12. VOC 05:08-09:52.

1.-2.12. dokola kmitáme mezi tím jak je třeba se projevovat a osobním posláním (což není totéž,naopak je někdy problém toto skloubit).

2.12. Merkur vstoupí do zn Kozoroha: svou dosavadní volnost, nezávislost, zájem o stále nové věci, vymění za jisté zpomalení, usedlost, přísnost, začne dodržovat pravidla, soustředí se na to co koná. Může být i poněkud nesnášenlivý, vyprahlý, suchopárný. Vyřizování dosud rutinních záležitostí bude trvat déle než obvykle – ale bude to vypracovanější; je to dobrý čas na uzavírání smluv či jakýchkoli právních záležitostí – bude to mít správnou „hlavu i patu“, neměly by tam být ani zásadní ani banální chyby.

3.12. VOC 11:16-20:44. Výbuch předvánočních aktivit na materiální bázi: superúklid, pečení cukroví, shánění dárků, návštěvy vánočních trhů. S totálním vyčerpáním přijde otázka: má to vše vůbec smysl?

5.12. VOC 12:23-6.12. 05:31. Emoční výbuchy, harašení zbraněmi, maximální emoce kolem válečných konfliktů. I díky VOC si můžeme užít tradiční předvečer svátku sv. Mikuláše, i když je to dnes již díky dostupnosti pyrotechniky i o zkoušce na konec roku.

5.-14.12. Slunce zakouší saturnská omezení – pocitově toužíme zalézt do teplého pelíšku, začínáme uvažovat o smyslu „všeho“ (místo předvánočního shonu začít studovat „Zákon Jednoho“!). I toto je možná tou dobrou chironskou léčbou.

7.12. VOC 18:57-8.12. 11:16, 1. Lunární čtvrť. Venuše vstoupí do zn Vodnáře: konec materiální závislosti a upjatosti, i klasické elegance: vše je najednou zcela volné, bez omezení, šokující – barvy, tvary, i použité prostředky. Trvalé city se mění na přátelství. A je jí zcela lhostejné, co si o ní myslí ostatní, navrch má oboustranná nezávislost.

9.-10.12. Síla emocí na téma svobody ve všem a za každou cenu.

10.12. VOC 02:06-13:41

12.12. VOC 05:04-13:41

14.12. VOC 06:57-13:09, Úplněk 01:06

15.12. VOC 22:50-16.12. 14:15. Velký kříž – síla emocí na vrcholu, uplatňují se transformační síly ale i jejich dehonestace, začíná kontrola správnosti informací a dat dosud považovaných za ta správná a pravdivá (ale i naopak, manipulace a „úpravy“ výsledků), výron týkající se kořenů a základů lidstva (ale i na rovině osobní či rodinné), nicméně něco se nezvládne dle původního očekávání, možná i záměrně, zneužití „davového člověka“, mediální manipulace.

17.-23.12. Síla mediální manipulace, „úpravy“ dosud platných informací. Leccos (cokoli) je najednou nečekaně naopak. Pak na čas klid těchto „zbraní“, Merkur z toho na čas vycouvá. Ale to je jen na podporu falešného alibismu, aby se zapomnělo.

18.12. VOC 17:55-18:52

19.12. Den spousty změn: Mars vstoupí do zn Ryb – i on mění své aktivity: končí dosavadní způsob boje o osobní nezávislost, aby namísto toho nastoupila totální anarchie – jedná dle okamžité inspirace. Případně nebojuje, není-li přímo napaden, včetně projevů šikany. Konkrétní cíl doslova v mlhách, šálení, mámení. Nicméně je možná i inspirace „shůry“, mystické aktivity.

Současně Merkur obrací směr svého postupu na zpětný, retrográdní. V této době proto „naslibované“ možnosti nebude moci realizovat – nastává tedy 3-týdenní období, kdy není dobré uzavírání smluv, k právním úkonům, ani vytrvalost nebude, spíše jistá nervozita. Dosavadní dohody jsou zpochybňovány. Též problémy komunikačních zařízení (mobily, počítače a další), včetně rozpadající se kvality spojení. Toto potrvá do 7.1.2017; téměř celé období bude ve zn Kozoroha, jen nakrátko si ke konci retrogradity lehce vzpomene na předchozí znamení.

Dále je Luna na Dračí hlavě – určí se směřování vývoje lidstva na léta dopředu! („Den jak lusk, taky tak zelený-nezralý, a navíc tak křivý.“)

20.12. Dochází nám neléčená bolest celého lidstva, moc to bolí. M.j. popřené dosud platné zákony a pravidla hry života.

21.12. VOC 02:56-03:40. 3. Lunární čtvrť. K poledni Slunce vstoupí do zn Kozoroha (11:44). Souvislosti: začátek zimy, nejkratší den - nejdelší noc, živel kardinální země, zmrzlá holá zem, skalnatý horský vrchol, koncentrace, tvrdost, odříkání, sebezapření, spolehlivost,nepřizpůsobivost, samota, osamění. Neumí vyjadřovat city. Tělesně kosti. Plány jsou zralé, prověřené, uskutečnění až do plného konce (které plány?). Bere na sebe tu největší zodpovědnost. Šéf, vůdce.

22.12. VOC 20:31-23.12. 15:32

22.-23.12. Emočně oživená vazba Jupiter, Saturn, Uran, viz výše.

24.12. Citově zabarvené prožití tradiční idylky Štědrého dne, dopřejme si tento zážitek! Energie bezpodmínečné lásky (bez ohledu na přístup církví).

25.12. VOC 09:59-26.12. 04:19. Nyní - v době kdy se tak moc nevnímají politické záležitosti – se zveřejní důsledky předchozích aktivit jako podrazy a výsměch lidstvu, běžným lidem. Útok na tradice, jejich popření.

25.12.-5.1.2017. Útok na tradice, kořeny, atentáty a ozbrojené aktivity z náboženských důvodů.

28.12. VOC 02:45-16:12. Nastane konjunkce Slunce a Merkur (19:47) na 7°29´ Kozoroha – v hodině kolem uvedeného času je úžasná doba pro meditace (či aspoň zklidnění se), kdy se nám mohou vyjevit „informace shůry“ typu tradice, formy, brána či křižovatka (otevřená, zavřená, semafor, kam?), mantinely, meze, struktury, pravidla, uniformy, autority. Případně individuálně dle oblasti (domu a aspektu s planetami) osobního nativního horoskopu.

29.12. Novoluní 07:53, Uran se otáčí aby šel dále kupředu. Emoce týkající se zvláště osobního sebevyjádření, informací, komunikace, vše v souvislosti i s posláním jak osobním, tak lidské civilizace. Uvědomování si tradic a zákonů. Cosi se chystá, leč zatím nevíme, co konkrétně to bude...

30.12. VOC 09:17-31.12. 02:29

Naznačené energie jsou uváděny v konkrétních datech, nicméně jejich působení není bleskem z čistého nebe, obvykle působí již pár dní předem (cosi se chystá), ale hlavně doznívají (nejsou-li trvalejšího působení) pár dní po datu. Což nám dává větší šanci pro jejich uchopení a pochopení – tedy CHOPME SE JICH!

Je dobré si zpětně probrat, jak jsme některé dny prožívali – v porovnání s informacemi „z hvězd“ si leccos můžeme uvědomit – tedy „zvědomit“, něco nám „dojde“, čímž naplníme daný úkol, a je nám tak Vesmírným Zdrojem „odšktrnut“ ze seznamu...

Lehké stále aktuální „opáčko“: Vzhledem k situaci napjaté na všech úrovních, i kvůli energetickým výronům Slunce, z centra galaxie a dalších „účinkujících“ na současném energopanoptiku, a dle hermetického “jak na nebi tak na zemi“, se dá průběžně a dlouhodobě předpokládat zvýšená možnost jevů typu velké havarie, zemětřesení, nejrůznější živelné události (nyní živly voda, země, oheň, a jejich mix). Dále postupně dochází ke „sbližování“ inkarnačních výhonků – proto se mohou nejen na osobní rovině (i kolektivní v rámci jednotlivých států a území) vyjevovat „vzpomínky“ na události z jiné doby, jiné reality, kde dosud nedošlo ke karmickému vyrovnání – máme dojem dežaví ap, a nutí nás to řešit to, co se domníváme, že s námi nyní dočista vůbec nesouvisí. Je dobré toto vše přijmout a „řešit“, zvědomit, a pak by se nám ty někdy děsivé vnější události dít neměly, nebo aspoň ne tak drsně, ne prostřednictvím utrpení. I vědomé pochopení, proč se tak děje, je druhem očisty.

Ještě si zopakujme (jako vždy) informaci ke dnům, kdy „nic nejde logicky, racionálně“ (Luna void of course – píši VOC, navíc předávám kompletně – jako reakce na inspirativní text Eriky Hájkové/Peprné >>http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/8394-jak-nahradit-smrtici-pilulky-zeny-nebo-otrokyne-lze-obejit-hormonalni-koncepci-metody-starych-cinanu-a-mladych-indianek/<<): jednání je na citově-emoční rovině zmatečné, se ztrátou smyslu pro realitu. Doporučení: nedokazujme světu, že to přemůžu, že čas „postavím do latě“ a že vše půjde po mé vůli. Podvolíme-li se situaci (tedy využijeme-li ji), pak „samo“ půjde napojení na „nereálno“ - např meditace, příjem z informačního pole, prociťování vesmírných energií, uvolňování dosavadních psychických bloků a strachů. Příznivě pro silné emotivní zážitky (např divadlo, film, koncert, výstava, četba). Časem tyto záležitosti začneme cítit, a žít s nimi v souladu s běžným hektickým žitím, s pocitem, že jsme „naskočili na vlnu“, že se věci dějí vlastně klidněji a přívětivěji než dřív. Měli bychom si dát větší pozor na jednání řidičů: nepůjde často ani tak o projevy agresivity, jako spíš o nejasnost jednání, o zpomalené reakci v konkrétní situaci. Zvýšíme pozornost i na přechodech, řidiči chodce nebo i další auta někdy doslova nevidí. Havarie jsou vpodstatě z tzv hloupých chyb. Též se rozšiřuje počet těch, kteří řídí pod vlivem drog, a pak vlastně nevědí, co činí. 
Superúplněk 14.11.2016 (14:51 Praha)

Listopadový úplněk byl tak silně medializovaný (tedy hlavně ať se nemyslí na závažnější věci), navíc se sdělením, kdy bylo a kdy zase bude šance Měsíc vidět tak „obrovský“, že mě to přimělo na toto nahlédnout astrologicky. Astrologie nám totiž umožňuje „nahlédnout“ do synchronicity událostí, tedy hermeticky „jak nahoře tak dole, jak na nebi tak na zemi“. Tedy jsem vyhledala i onen předchozí, a skoukla oba horoskopy. Sledujeme-li záležitosti Lunární, dají se očekávat odpovídající události do 1 měsíce, Slunce (které se též pochopitelně úplňku zúčastňuje) pak protáhne jejich důsledky až do dalšího opakujícího se postavení, tedy až do dalšího superúplňku. Podotýkám, že nejde o to, jak konkrétní planety ovlivňují události, ale o zobrazení vesmírných energií.

Oba horoskopy mají mnohé společné (což je z hlediska pravděpodobnosti poněkud neobvyklé):

Slunce v konjunkci s Lilitou – vše je v důsledku ničivé, výsměšné, s podrazy, temnotou, se syndromem ukradení dítěte (tedy i jinak stvořeného, např vybudované firmy); takto oba pohromadě to bude i o „temném světle“, konci individuálních sebevyjádření, vnuceném způsobu zcivilizování. S problémy partnerských vztahů na všech úrovních. Vnuceným pocitem méněcennosti, „nesvítím, nemám žádnou cenu“.

Jupiter – Saturn – Uran – vzájemně v obou horoskopech v trigonu a sextilu, tedy „jedou“ ve vzájemném souladu. V obou případech je Uran v retrográdním modu, tedy tzv ideály úžasné rovnoprávné společnosti a svobody naslibuje, ale nesplní. Uranistické otevřené informace se též nekonají – dříve ani do budoucna. Saturn je rerográdní jen v onom předchozím superúplňku, kdy se „hranice“ silně zúžily, nyní by se tedy měly silně rozšířit; svoboda se omezila drsně archaickým způsobem, nutí vrátit se do hóóódně dávné minulosti. „Štěstí“ končí dřív než vůbec pořádně začne. Tzv průlom (i v událostech) nastává „natvrdo“, drsně, necitelně, technicky, je problém vše niterně přijmout. Totálně se mění dosavadní pravidla nepsaná, psaná se pak kroutí jako paragrafy.

V průběhu času mezi superúplňky dojde klasicky k překlopení dosud uznávaných ideálů na ty opačné, což v onom předchozím znamenalo změnu od slibované rovnosti všech k velkým rozdílům na všech úrovních.

A teď konečně prozradím – kdy že to tehdy bylo? Předchozí Superúplněk nastal 26.ledna 1948 v 8:11SEČ. Co se u nás událo za měsíc poté snad nemusím připomínat.

Nyní k rozdílům:

26.1.1948 – vládcem celého horoskopu je Uran v Blížencích (asi proto to byla „zpráva“ pro naši republiku), výše uvedené platí zcela naplno a ve všem! Tento Uran je v opozici/proti Jupiteru, tedy „žádné štěstí se konat nebude“, natož takovouto vizi případně zveřejňovat! Proto asi se u nás ustálilo při otázce „jak se máš“ obligátní „za nic to nestojí“ - ba i drsněji...

- Rozložení planet je „rozptyl“, týká se to tedy všech oblastí života.

- Retrográdní Pluto ve Lvu na Descendentu – státní moc jako zvůle, navíc v sextilu na retrográdní Neptun (jako samozvaný nepravý spasitel). Ovládnutí a zmanipulování Zlatého Lvího Rouna.

- Merkur v 1.domě ve Vodnáři v opozici na retroSaturn – potlačení svobody slova, a v T-kvadratuře na Chiron s Dračím Ocasem ve Štíru – tabuizovaná a zničená minulost, (její znovuobjevování a re-stituce je v 2. časové etapě léčbou).

- Luna je zde ve zn Lva v 6.domě – pracující lid vládne, nesvítící individualita (Slunce s Lilitou) je zatlačena do pozadí, mimo veřejný projev.

- Dračí Hlava v Býku a 3.domě – touha po fyzických hodnotách a komunikačních prostředcích – což se právě v 2.části 68letého období naplno projevilo. Nakupování a mobilní komunikace jsou u nás na světové špičce. Naopak poklesl fenomén „zlatých ručiček“, a zdevastovala se existence donedávna běžných a potřebných řemesel, rukama nikdo pracovat nechce, což „podporuje“ státní byrokracie.

14.11.2016 – vládcem celého horoskopu je Mars ve Vodnáři, a s Uranem retro je v tzv reciprocitě (ve vzájemně opačném znamení), proto je jejich vliv zásadní. Tedy jednak je důležité výše uvedené k Uranu a spol, a k tomu Mars v sextilu s Mekurem značí neutuchající výkřiky o válce a boji, mediálně pak dominují zločiny, vraždy, boj ve všem a za cokoli.

- Rozložení planet – je částečně v oblasti individuality (byť v situaci slíbí-nesplní), ale hlavně na partnerské a kolektivní úrovni. Partnerská je pod vlivem temnoty, partnera nevidím, nepoznám, nedohodneme se. Evidentní je absolutní neexistence planetárních energií v oblasti kořenů, původu, rodových a jiných tradic.

- Slunce s Lilitou jsou ve Štíru na hrotu 8. domu – ještě více posílená temnota, tabuizace (manipulativní skrývání) pozadí ovládání světa (asi si to v rámci očekávaného procesu „odhalování“ ti „temní“ vyjednají). Či dojde k mžikovému přeskoku reality a již to vůbec nebude existovat, a ani si to nebudeme pamatovat.

- Luna je ve zn Býka ve 2. domě – potřeba nabýt autentickou, vnitřní hodnotu lidstva, z bonusem léčby z Božského zdroje (Chiron v Rybách a 12.domě v sextilu a trigonu na osu úplňku).

- Pluto v Kozorohu v 10.domě, v T-kvadratuře na osu Ascendent-Descendent (Já-Druzí) – je otázka, zda bude jednat jako mediální manipulátor, nebo transformační procesor, či zrale zvládne Kozoroží poslání vést lidi ke stále vyšším vrcholkům. Což může být i o možnosti rozdělení na 2 různé úrovně možných budoucností. Též to může vést k obnově, proměně dřívější autenticity v hledání a hlavně nalezení šťastného partnerství (Jupiter na Descendentu).

- Dračí osa – Ocas v konjunkci s Neptunem retrográdním, v Rybách a 12.domě – možnost pochopení původu lidstava ve vesmíru, řešení s dřívějším působením dračích bytostí, ale též možnost drsného utajení, ničení či zamlžení jakýchkoli informací o dřívějších věcech. Optimisticky (tedy nebude-li vše doslova spláchnuto) lze očekávat postupnou změnu někdy po r 2025, jako sklizeň a třídění z dosud utajených zdrojů (Dračí Hlava v Panně v 6.domě).

Špetka optimismu – Planetka Pallas Athena je v T-kvadratuře na osu úplňku, což by mohlo znamenat, že toto vše může být zvládnuto s moudrostí, elegancí, bez boje, jen ustát nediplomatické „svobodné“ výkřiky a harašení současnými halapartnami. Nebo lze vše pojednat opačně – jakékoli „moudré“ přístupy mediálně potupit a prohlásit je za zbabělost.

Tato situace nás bude ovlivňovat až do r 2034, kdy má nastat další Superúplněk.

Vše je jen o přístupu k předestřeným možnostem, jak nabídnuté energie jako lidstvo zpracujeme!

Ještě douška: Datum numerologicky (a hodně zjednodušeně) – 14.11.2016 → „7“ – značí nutnost ukočírovat polaritní rozdělení, černou a bílou, negativní a pozitivní, dualitu zvládat naplno, a v případě ohrožení života se zachovat jako skvělý záchranář či hasič. Je tu ovšem nebezpečí „páchání dobra“, tedy manipulace pod hesly ještě větší svobody a ochrany. V obou datech (i v 1948) je v mřížce „rovina vize“ - za cíle se staví ideály, a to s velkou silou, na vizích se lpí, vše ostatní až na druhém místě; pochopené zklamání pak vede k letargii a „nežití“. Rok 2016 má navíc „rovinu oddanosti věci“, tj schopnost zasvětit se záměru, k jeho uskutečnění, změnit dosavadní paradigmata. A navíc se ještě naznačuje období „andělských zkoušek“, včetně možné pomoci bytostí z vibračně jemnějších vyšších dimenzí.

PS - Horoskopy můžu poslat na vyžádání 

Co „ve hvězdách“ – LISTOPAD 2016

Motto: Dobrá kvalita osobního přístupu k životu je v úpravě toho, co a jak osobně očekáváme od probíhajících událostí. Osudovost v rámci vesmírných mantinelů není o fatální nutnosti, ale o MOŽNOSTECH.

     Listopad začne se Sluncem na 8° Štíra, v jeho plném „rozpuku“ a tím spojenými svátky kultu mrtvých, ať už v jakémkoli způsobu chápání či náboženských tradic – je to celosvětově vpodstatě o tomtéž. Informačně je s tí doslova spojen i Merkur, prakticky se Sluncem spojen v širší konjunkci(11° Štíra). Venuše (16°Střelce) rychle nese Střelcův šíp vstříc dalším novým možnostem, k potřebnému Kozorožímu zklidnění. Mars (24° Kozoroha) naopak již touží po nečekaných novotách – vpodstatě skoro současně se tyto tzv osobní planety přesunou do dalších znamení; Merkur a Mars se vzájemně podpoří, ale Venuše dá přednost bezaspektové samotě. Jupiter (11° Váhy) od svého působení ve Váhách (od 10.9.2016) řeší zásadní úkol: doslova váhá, co je cílem; prakticky do konce roku to bude řešit pod vlivem Plutonských sil (kvadratura s Plutem na 15° Kozoroha), což symbolizuje naprosto nutnou transformaci, a to na jakékoli úrovni. V osobním životě to lze identifikovat na základě rozboru osobního horoskopu, dle aktuálních tranzitů. Na kolektivní úrovni je to obrovská výzva aktuální globální situace. Využijeme jako individuum i jako civilizace výzvu/nabídku těchto energií? Saturn (14° Střelce) by měl zvládat případné výstřelky. Uran (22°Berana, retrográdní) je bez výrazných aspektů, ale tím pádem „nekrocen“ ve výstřelcích v obrovských přebytcích nezvládaných vnitřních energií, tedy můžeme čekat nečekané události (uvolnění přetlaků v Zemi – zemětřesení, sopečná činnost; v lidech – války, atentáty, vraždy...). Neptun je stacionární, setrvává na místě na 9° Ryb (je to kolem změny postupu z retrográdního do přímého), v konjunkci (pohromadě) s Dračím Ocasem, kde podpoří svou škodolibostí Uranské energie, zamlžuje a zatajuje pravé kořeny – historii, pročež není na čem stavět další vývoj (a tím též energeticky podkopává Jupiterskou snahu nalezení cíle). Uroborovi se nedostává sil pro udržení spojení, což prověřuje Lilita (18° Štíra): kolem 10.11. v konjunkci se Sluncem – co vlastně jsem a co chci, a v dlouhodobém trigonu na Chiron – bude to sice bolet, ale je to léčivé. Celková nebeská situace je velkou výzvou k „hledání a nalezení sama sebe“.

1.11. VOC 3:44-15:43. Den Všech svatých. Uvědomujeme si nedostatečnost a nepravost našich kořenů, paměti, historie. Důležité sny, představy, záměry.

2.11. Dušičky – Památka zesnulých.

3.11. VOC 11:35-4.11.4:05. Probírka všeho, co souvisí s informacemi, doklady, úklid i v počítačích.

4.-8.11. Neklid, změny, bolest - v citové oblasti, komunikaci, na informační bázi; velké očekávání čehosi – co asi neuchopeno zmizí v nenávratnu. Uvědomění si, že co vyhodíme, zlikvidujeme, i co už jsme zažili, co už bylo – že se už nikdy nevrátí. I nabídnuté šance. Útoky hackerů, i do nejutajovanějších sfér. Úniky informací (i na osobní nejtajnější bázi). Úklid sice bolestný, ale v důsledku léčivý. Až do 12.11. nutkání k sebetransformaci osobnosti, a to i na úrovni společenské (transformace společností, firem, bank, úřadů, vlád...).

6.11. VOC 10:56-14:55

7.11. 1. lunární čtvrť

8.11. VOC 14:54-22:45

9.11. Mars zahajuje smršť přesunů osobních planet do dalších znamení; vstupuje do znamení Vodnáře. Končí s aktivitami získávání hmotných aktiv, ani již netouží po osobní moci – situace zraje na pomoc druhým. Více se projeví boje za nezávislost – na rovině jak osobní, tak i globální. Konání předbíhá projevené události.

11.11. VOC 0:16-2:45

12.11. VOC 13:45-13.11. 3:24.

Venuše přejde do zn Kozoroha: projeví se obavy se citově angažovat, nedůvěřuje nikomu, pokud se citově váže, pak to musí být na věky. Přejde z pozitivní uvolněnosti k asketismu. Projeví se to i v estetice, oblékání, z frivolnosti ke stylu jak se patří.

Další přesun – Merkur do Střelce: uvolní se myšlení, potřeba upřímnosti, otevřenosti. Celkový neklid je obrazem hledání nových cílů. Bude se více filozofovat, problematika úsudek/myšlenky/dojmy ve smyslu co je pravda a co klam, iluze.

V kontextu s nynějším výrazně jiným Venušanským pojetím se bude moc mluvit a málo prociťovat, žít „v hlavě“, ne „v srdci“. A pravděpodobně budeme konfrontování s tím co se má – může – musí, co je správné, co ne a jak to má být jako „korektní“. V tomto přelomovém období by to mohlo být dost bolestivé, katarzní, a tím pádem výhledově léčivé – pro nás osobně i pro lidstvo celkově. Dochází nám, že leccos je jednoduše řečeno jinak, než jsme dosud mysleli i cítili. Jen to tak nějak ještě v celku nechápeme. Je nám zatajována minulost, naše kořeny, základy, bez nichž nelze stavět další život. Jsme drženi v iluzi matrixu.

ve do koz, me do st, sl tri chi

14.11. VOC 14:52-15.11. 2:23. Úplněk ve Štíru (14:52) – projev magických sil, od 12. do 16.11. zvýšené síly podsvětí, s možností více a větších zemětřesení, havárií podzemních staveb, tunelů, havárií ve všem. Rovněž zvýšení projevů psychických chorob, posedlostí, s atakami sil nevědomí. Ničení všeho, co nemá šanci se změnit. Likvidace následků nepochopených rituálů.

15.-23.11. Vše je jinak než jsme mysleli, štve nás to a nevíme co s tím...

16.11. VOC 11:57-17.11. 1:57.

17.11. Státní svátek – „den boje za svobodu a demokracii“. Den plný velemámení, vynucovaných emocí. Syndrom ukradeného dítěte. Plně se projeví výše avizovaná změna předváděná Marsem, Venuší a Merkurem.

18.11. VOC 23:02-19.11. 4:14.

20.-27.11. Potíže s komunikací všeho druhu, je zatuhlá, zamrzlá. Vyšší autority mají patent na pravdu, nic jiného nepřipustí. Tvrdý absolutismus.

21.11. VOC 9:33-10:34 a 3.lunární čtvrť. Začínáme hledat „naši“ pravdu.

Slunce vstupuje do znamení Střelce (22:22): posuneme se ze stojatých vod do proměněného ohně – dohasínajících uhlíků, sice méně světla, ale udržují potenciál a možnost se opět rozhořet; nejde o oheň původní, mladický, ale o teplo moudrosti. Její šíření, optimismus, duchovní vývoj, realizace vnitřní přeměny. Propojuje v jednom těle duchovnost s pudovostí a materiální stránkou v naší realitě. S tímto poznáním přichází touha poznávat nové, daleké věci a prostředí, rozšiřovat své hranice a obzory. Nápady typu „mohu cokoli se mi zachce“. Projevy buď niterné v oblasti filozofie, poznání nového, s potřebou vyššího řádu a spravedlnosti, nebo vně jako cestovatel, kočovník, pirát, dobrodruh který nezná mezí. Přidávám k tomu aktuální konstelace: Slunce je neaspektované, sám voják v poli, bez pomoci (ale tím i bez „osobních“ podrazů, vše je možné), bez spojení. Emoce jen na úrovni odkud a kam jdu. V symbolice čísel – času nástupu: 2x tarotová karta Blázen, tj něco jako Žolíky. Nic není náhoda, budou asi potřeba.

23.11. VOC 2:22-20:42.

25.11. VOC 14:52-26.11. 9:01

25.-27.11. Možné zvýšené projevy odporu – pokusy o osvobození, za nezávislost. Možné převraty (ve světě i doma), puče, povstání, atentáty. Zemětřesení, sopky, záplavy, voda, bahno. Jeden z vrcholů zoufalství cíle a cesty k němu.

27.11. 1. advent – mělo by začít období zklidnění – dá-li se to tak v současném „fičáku“ nazvat. Zpracovat a vstřebat nakupené informace, dojmy. S vírou, že „vše je dobré“.

28.11. VOC 2:55-21:46

29.11. Novoluní – cosi nového (a možná načekaného) se chystá na svět, připravme se na to. Překvapení. Mohlo by to souviset s kořeny, minulostí/budoucností, cílů, tradic a co s nimi. Sny, filmy - a co je za tím.

     Naznačené energie jsou uváděny v konkrétních datech, nicméně jejich působení není bleskem z čistého nebe, obvykle působí již pár dní předem (cosi se chystá), ale hlavně doznívají (nejsou-li trvalejšího působení) pár dní po datu. Což nám dává větší šanci pro jejich uchopení a pochopení – tedy CHOPME SE JICH!

     Je dobré si zpětně probrat, jak jsme některé dny prožívali – v porovnání s informacemi „z hvězd“ si leccos můžeme uvědomit – tedy „zvědomit“, něco nám „dojde“, čímž naplníme daný úkol, a je nám tak Vesmírným Zdrojem „odšktrnut“ ze seznamu...

     Lehké stále aktuální „opáčko“: Vzhledem k situaci napjaté na všech úrovních, i kvůli energetickým výronům Slunce, z centra galaxie a dalších „účinkujících“ na současném energopanoptiku, a dle hermetického “jak na nebi tak na zemi“, se dá průběžně a dlouhodobě předpokládat zvýšená možnost jevů typu velké havarie, zemětřesení, nejrůznější živelné události (nyní živly voda, země, oheň, a jejich mix). Dále postupně dochází ke „sbližování“ inkarnačních výhonků – proto se mohou nejen na osobní rovině (i kolektivní v rámci jednotlivých států a území) vyjevovat „vzpomínky“ na události z jiné doby, jiné reality, kde dosud nedošlo ke karmickému vyrovnání – máme dojem dežaví ap, a nutí nás to řešit to, co se domníváme, že s námi nyní dočista vůbec nesouvisí. Je dobré toto vše přijmout a „řešit“, zvědomit, a pak by se nám ty někdy děsivé vnější události dít neměly, nebo aspoň ne tak drsně, ne prostřednictvím utrpení. I vědomé pochopení, proč se tak děje, je druhem očisty.

     Ještě si zopakujme (jako vždy) informaci ke dnům, kdy „nic nejde logicky, racionálně“ (Luna void of course – píši VOC, navíc předávám kompletně – jako reakce na inspirativní text Eriky Hájkové/Peprné >>http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/8394-jak-nahradit-smrtici-pilulky-zeny-nebo-otrokyne-lze-obejit-hormonalni-koncepci-metody-starych-cinanu-a-mladych-indianek/<<): jednání je na citově-emoční rovině zmatečné, se ztrátou smyslu pro realitu. Doporučení: nedokazujme světu, že to přemůžu, že čas „postavím do latě“ a že vše půjde po mé vůli. Podvolíme-li se situaci (tedy využijeme-li ji), pak „samo“ půjde napojení na „nereálno“ - např meditace, příjem z informačního pole, prociťování vesmírných energií, uvolňování dosavadních psychických bloků a strachů. Příznivě pro silné emotivní zážitky (např divadlo, film, koncert, výstava, četba). Časem tyto záležitosti začneme cítit, a žít s nimi v souladu s běžným hektickým žitím, s pocitem, že jsme „naskočili na vlnu“, že se věci dějí vlastně klidněji a přívětivěji než dřív. Měli bychom si dát větší pozor na jednání řidičů: nepůjde často ani tak o projevy agresivity, jako spíš o nejasnost jednání, o zpomalené reakci v konkrétní situaci. Zvýšíme pozornost i na přechodech, řidiči chodce nebo i další auta někdy doslova nevidí. Havarie jsou vpodstatě z tzv hloupých chyb. Též se rozšiřuje počet těch, kteří řídí pod vlivem drog, a pak vlastně nevědí, co činí.
 

Co „ve hvězdách“ – ŘÍJEN 2016

Motto: Dobrá kvalita osobního přístupu k životu je v úpravě toho, co a jak osobně očekáváme od probíhajících událostí. Osudovost v rámci vesmírných mantinelů není o fatální nutnosti, ale o MOŽNOSTECH.

Tak se nám v polovině září Nasa pokusila nasadit brouka do hlavy – oznámením o rozšíření zvěrokruhu o 13.souhvězdí, a že navíc jasně spočítali, že jejich rozložení není na ekliptice pravidelné, že má každé zcela jiné rozpětí – šířku/délku. Pravděpodobně „díky“ překladu došlo k jistému zmatení konkrétních pojmů – ale naštěstí ne (obou) pojetí. Mix typu vozy-kozy. Výslovně v textu upozornili, že se toto týká astronomie, tedy nikoli astrologie (které v současném vědeckém světonázoru nemohou přijít vědci na jméno). Astrologie má s astronomií společné to, že používá hvězdnou oblohu; nikoli však jako hmotná tělesa, ale pro symbolické pojmenování časových kvalit v průběhu roku (proto astrologie užívá pojem „znamení“ a nikoli souhvězdí), a v tomto prostředí pohyb a aspekty planet. V době 3. až 4. tisíciletí př. n. l., kdy k jejich pojmenování došlo, se oněch „původních“ 12 úseků (pozice souhvězdí i znamení) vpodstatě shodovalo, což právě vyhovovalo pro běžná pozorování pouhým okem a možnost používat astrologickou symboliku všem, kterým se dostalo aspoň základního vzdělání. Navíc pojmenování planet sluneční soustavy (i dalších souhvězdí) se shoduje se symbolikou starověkých bájí (tedy s informacemi předávanými ústní tradicí), a jejich naciťovanými energiemi. Takže – mnoho povyku pro nic, i když čas okurek již pominul (… co skleníky? Tam zrají pořád, hlavně když to přebije důležitější zprávy). A co symbolika „12+1“? Dle mého názoru: v rámci astrologie ten „1“ (Artuš, Kristus a další) není součástí kruhu, mezi planetami zobrazovanými na jeho okraji. Ten „1“ je ústřední postavou – tedy ho vnímám v centru/středu mandaly horoskopu, kam směřuje proces individuace C.G.Junga – tj nalezení sama sebe, své individuální podstaty, své cesty životem, za pomoci ideálního propojení energií daných při narození (což je něco jako otisk prstů). Tyto veškeré dary („od sudiček“) – tedy tyto energie, máme v průběhu individuální inkarnace vědomě pochopit a realizovat. Opravdu se doslova stát tím JEDNÍM, jedinečným – což je teprve počátek cesty k velkému JEDNU. Hadonoš nese toho, kdo zprostředkuje symbolicky zralým plodem (biblickým jablkem) fenomén „poznání“. Zdaří-li se, pak je to to pravé alchymistické dílo: sám sebe proměnit v symbolické zlato. Nezdaří – adept ještě nedozrál; a pokud nezrale nezralé okusí, nestane se Jedním, a stihne ho stejně jako Lucifera pád z nebes.

K aktuálním energiím: Je tu říjen, sluníčko je stále slabší, „skřivani“ se už budí do tmy, a „sovám“ začíná jejich aktivní čas už odpoledne.

Slunce – říjen zahájí na 8°Vah, podzim by se měl začít halit do škály barev; předchozí teplo to asi zpozdí, kromě toho stěhovaví ptáci do sv. Michalovi neodletěli, předpovídá se teplá zima (globální oteplování tu je, ale ze zcela jiných důvodů...).

Merkur ve zn Panny ještě sklízí, třídí a ukládá informace/svou úrodu, užije je až přijde správný čas.

Venuše na 9° Štíra se jako Večernice již od června rychle vzdaluje od Slunce, blíží se k osudovému setkání se Saturnem.

Mars zakouší na 2° Kozoroha dosud dosud pro něj neznámé energie omezování, vymezování striktních pravidel – což ho po jejich přijetí a zvládnutí velmi posílí, dodá mu jistoty ve svém počínání.

Jupiter (4°Vah): začíná vnímat rozdíly pojmů „cesta“ a „cíl“. A zatím váhá, co s tím.

Saturn (11°Střelce): má šanci být učitelem mravnosti a pořádku (leč zatím se to na kolektivní úrovni jaksi míjí...). Má přespříliš práce s mlžícím a neuchopitelným Neptunem a Dračí osou – s tím, kam směřujeme.

Uran (23°Beran), v retrográdním modu – stále drsně a nekultivovaně prosazuje své ideály, ničí co se mu nezdá (a to dřív než si to domyslí), což souvisí s nejrůznějšími katastrofickými událostmi. Měli bychom jeho výzvu přijmout a očistit/vyklidit co není dále k užitku, binec v našem osobním vědomí a pochopit svou osobní svobodu.

Neptun (10°Ryb), též retrográdní, v konjunkci s Dračím Ocasem, a v déledobé T-kvadratuře se Saturnem: nekultivovaně a natvrdo jako Zemětřas. Což takhle otřást se svým vlastním nitrem?

Pluto (15°Kozoroha) – jako vždy má ve všem pravdu, a i když třeba „jinak nemůže“, nebo se něco nepovedlo – má ji, a přes to vlak nejede.

Chiron (22°Ryb), retrográdní – stojí sám a stranou (otázka osobního horoskopu?! - co nám to má říci) – se pokouší nám předat božské léčení, i když je to skrze velkou bolest (nejen lidského jedince, jde o veškerý život – otázka jak to dokáže ten který zpracovat).

Lilith uprostřed znamení Štíra se vyžívá ve veškerých možných prostopášnostech a perverzitách - otázka je jen v tom, koho si k sobě připoutá (zneužije) jako spojence – jak kolektivně v rámci aktuálního tranzitu, tak i osobně skrz individuální radix (horoskop zrozence).

Vzhledem k situaci napjaté na všech úrovních, i kvůli energetickým výronům Slunce, z centra galaxie a dalších „účinkujících“ na současném energopanoptiku, a dle hermetického “jak na nebi tak na zemi“, se dá průběžně a dlouhodobě předpokládat zvýšená možnost jevů typu velké havarie, zemětřesení, nejrůznější živelné události (nyní živly voda, země, oheň, a jejich mix). Dále postupně dochází ke „sbližování“ inkarnačních výhonků – proto se mohou nejen na osobní rovině (i kolektivní v rámci jednotlivých států a území) vyjevovat „vzpomínky“ na události z jiné doby, jiné reality, kde dosud nedošlo ke karmickému vyrovnání – máme dojem dežaví ap, a nutí nás to řešit to, co se domníváme, že s námi nyní dočista vůbec nesouvisí. Je dobré toto vše přijmout a „řešit“, zvědomit, a pak by se nám ty někdy děsivé vnější události dít neměly, nebo aspoň ne tak drsně, ne prostřednictvím utrpení. I vědomé pochopení, proč se tak děje, je druhem očisty.

1.10. Začínáme Novoluním (2:11) – něco, co už nějaký čas v skrytu zrálo, se chystá se projevit – naladíme na pár dní své niterné „anténky“, načítáme a louskáme... Jistě budou následovat pěkné sny, vesmír si je pro nás nachystal.

2.10. VOC 07:43-21:43. Informace, co „přijdou“, budou nečekané a nepragmatické, rozhodně nečekejme logiku (a nejde jen o VOC). Čerpejme z filmů a hudby.

3.10. Den plný emocí – výročí sjednocení Německa. Počítejme s čímkoli – politikum ve všem. Hlavně utužení „Bezpečí“.

5.10. VOC 03:04-10:26. Vynoří se fenomén vztahu muži - ženy – vše může být jinak...

7.10. VOC 08:26-22:40. Den zmatků, nejasné cesty a rozhodování. Merkur vstupuje do zn Vah (9:56), bude tam do 24.10.: teoreticky otevřená komunikace, s diplomatickým naladěním: řeknu mnoho, ale dám si pozor abych vlasně neřekl nic konkrétního... je to vše zdánlivě logické a inteligentní. Hlavní je nebýt za to osobně zodpovědný. Vykecá se z čehokoliv. A rozhodně odmítá jakýkoli extrémismus a fanatismus – v případě nutnosti to schováme, zakryjeme něčím nádherným. Ideál – pod perský koberec. Být „in“. Nádhera nade vše, i kdybych to měl ukrást (Merkur mj chrání obchodníky a zloděje – i oni mají potřebu „úspěšně komunikovat“. Viz mýtus jak Merkur (v Řecku Hermes) na svět přišel a co bylo dál...). Vynoří se nové úúúžasné nádherné všeslibující reklamní kampaně, vnucují vše bez čeho prý nemůžeme dále žít – to je ale jen znevolňující program. Můžeme!

To vše nám buď osvětlí, nebo naopak uvrhne až do dluhů tvrdý aspekt Slunce/Pluto – coby konfrontace mocenských sil. Projeví se to na všech úrovních, stačí jen nahlédnout na titulky zpráv, politické události jsou jen obrazem stavu kolektivního vědomí. Ale neničte si jejich úplným sledování pracně držený optimismus: „ven“ to vše půjde díky Plutonské retrograditě velmi nekultivovaně, s vědomými podrazy ve vztazích, i v konfrontaci světonáhledu uvnitř každého z nás, ať jsme na jakémkoli stupni poznání. A proto – nenechejme se ničím rozhodit... Pozitivum – pokud toto zvládáme, jsme na dobré cestě transformace – toho svého vědomí. Vzhledem k specifiku plutonického působení účinek potrvá až týdny.

8.10. silný nástup emocí

9.10. 1.lunární čtvrť. VOC 18:51-10.10. 08:33. celá noc “mimo“.

11.10. informace o nových „cestách“ a možnostech „dalekých cest“. Důležité pro další světonázorový postup. Téma venerických chorob a jejich léčba, ve „vyšším“ levelu jde o jejich symboliku pochopení. Zesílená bouchací atmosféra úrovně zemětřesení, vč nebezpečí jaderné katastrofy. Zjemnění situace – příp její transformace prostřednicvím filmů s takovouto tématikou.

12.10. VOC 01:49-14:43. Den plný zásadního nechápání jakýchkoli pravidel. A z toho plynoucí havaristická konstelace.

13.10. Zmatky a nerozhodnost (havaristická konstelace) se pozdě večer přesouvají do stavu „už vím a jdu!“. Nepropásnout a věřit tomu – resp si!

14.10. VOC 09:13-17:08. Den zmatků, bolestí, ztrát a nepohody. Večer možný přísun a pochopení nových, respektive dosud utajovaných informací.

15.10. Nová nečekaná odhalení (možný vliv už před 3 dny). Nekultivované a násilnické činy.

15.-25.10. Celkově větší možnost násilných činů, katastrofických událostí přírodního i umělého charakteru, havarií, výpadky techniky, jejich nekontrolovatelnost, pozor na výpady Umělé Inteligence, ale na druhou stranu pro „zrající adepty“ posílení energií transformačního typu.

16.10. Úplněk 06:23. VOC 06:23-17:04. Den plný nerozhodnosti, zatajování informací, demagogie, účelové propagandy. Kulminuje zvýšená úrazovost, násilnické chování.

17.10. emoce na pochodu – s výsledkem „slepý vede slepé“.

18.10. VOC 03:02-16:30. Venuše přejde do zn Střelce (09:01), bude tam do 11.11.: konec sexyhrátek, užívání si vášní a perverzit. Přichází teď na to, že vztahy jsou lepší (pro Venuši doslova pohodovější a krásnější), když jsou opečovávány na bázi vzájemného porozumění na smysluplné úrovni, v čistotě a spontánnosti. Souvisí to i s touhou po dálkách, krásách exotických krajin. Dobrý čas pro listování v katalozích cestovek... a případně i pro realizaci takových snů.

19.10. Projeví se mocenské síly – a to nejen kolem nás v rámci celého světa, ale i v nás – ale je-li osobní boj nad naše možnosti, je žádoucí toto přijmout a situaci řešit na jiné úrovni. Dáme si pozor, aby nás cosi nevtáhlo do předem ztraceného boje. Nepáchejme „dobro“; obrátilo by se to proti nám – “pro dobrotu na žebrotu“. A pak bychom slyšeli „vždyť jsem ti to říkal že..., nebo si říkali sami sobě „kdybysem to byl býval věděl, tak bysem sem nechodil“ (parafráze z filmu Knoflíková válka).

20.10. VOC 13:16-17:28; ztřeštěná komunikace, únik utajovaných – pozor – i na osobní rovině, možná je ztráta dat (i toho, co je na datové úrovni – i to co „máme“ v bankách, na úřadech...)

21.10. šálení, mámení, věřím - nevěřím, to snad ani není možné... zkoušky svobodné volby.

22.10. VOC 21:14-21:34 (pouhých 20 minut); 3.lunární čtvrť, šance symbolického přerodu domácí puťky

23.10. Slunce se vnoří do temnot znamení Štíra (01:46): každoroční nabídka vnořit se do „vod transformace“ – tedy spíš do bažiny toho, co „není přece naše“, do svého vlastního stínu: a pak to rozebrat domrtě, na prvočinitele, až do informačně nehmotné podstaty: tuto pak jako dobře opečovávaný kompost nechat proměnit na užitečnou esenci pro potřeby nového života. Objevují se staronová (tedy dosud jen nevědomá) tajemství. Už vzhledem k silnému působení současných vesmírných energií by bylo dobré tyto záležitosti aktuálně si zpracovat a přijmout. Rozhodně je to víc než trávit(!) čas v nasvětlených chrámech konzumu (projevu sil temnoty): nenechat se doslova znásilňovat programy globálního mocenského systému, vždyť nám byla přece dána svobodná volba.

24.10. VOC 14:21-25.10. 05:16. Merkur jako sluneční pobočník se též vnoří do hlubin Štíra (22:46), kde bude do12.11.: může pomáhat ozřejmovat a vykládat objevující se informace a vhledy, přeložit je do „lidštiny.“ Nicméně je dobrá jistá obezřetnost – když víme co je Merkur zač, čert nikdy nespí...

26.10. VOC 22:31-27.10. 15:51; krize směřování, nerozhodnost

27.10. Slunce v konjunkci s Merkurem (18:16) – v hodině kolem je dobrá meditace – přijdou hlubinné informace. Zadejme si přitom nejen jejich příjem, ale i „dodání“ klíče k rozzipování dat, a i termín „plnění“. Kolem nás počítejme s propagandou a „masáží“ související s kumulovanými výročími, volbami nejen u nás, a „vysvětlením“, co údajně pro své/naše dobro nechápeme, a jak vlastně máme/smíme myslet, atd.

28.10. Supervýroční den republiky. Nicméně – pokud se dívám na aktuální tranzit na horoskop republiky, tedy vlastně na tzv Solární horoskop (ten přesný čas, kdy je Slunce na stejném místě jako při „zrodu“), měli bychom slavit již o den dříve, 27.10. 2016. Slavit – otázka co. Na první pohled se zdá, že čas pro transformaci národa jsme již prošvihli, tzv konec Mayského kalendáře už tu přece byl – leč byl časem nepravým: transformace musí být (tak jako v čističce) nejprve nastartována vložením čehosi jako katalyzátoru nebo aktivačního činidla = násada živých organismů, a teprve po jejich řádném namnožení může čistící/transformační cyklus řádně započít. Ale tak jak je to klasicky s oněmi Štířími energiemi – taky třeba nemusí, holt to jinak nešlo, nepovedlo se, přihřálo se to buď příliš moc nebo naopak málo: jen tak akorát je správně (ale jak – to se nedovíme, je to tajné...). Máme šanci na cca příští 2-3 roky, že by se mělo změnit vše co je zažité, jisté, nastavená pravidla hry... Najít tu svou správnou vlastní národní hodnotu, nenechat se držet v područí Temné Matky (zlé samozvané macechy), nenechat se korumpovat výhodami na cizí účet (tedy na účet nás všech). Informace k tomu pro nás proudí právě v těchto dnech. Opět otázka klíče.

29.10. VOC 12:09-30.10. 03:01; celý den, ale zvláště odpoledne plné zmatků, únik, ztráta dat, informací, problémy techniky, výbuchy, živelné pohromy, ale i opačná situace – třeba i nechtěně nám dojde, že leccos doopravdy nemusíme, že máme možnost svobodné volby.

30.10. Novoluní (18:38); snový den, vhodné kino, aktivovat antény na příjem dat shůry – cosi nového se rodí ve vodních hlubinách. Konec letního času – zimní hibernace začneme „dospáním“ - času co od jara chybí. Venuše se setkává se Saturnem – poznání, že k lásce je třeba i vzájemný respekt. Stabilizují se smysluplné vztahy, a ty co toto nesplňují, spějí ku konci.

31.10. helloween – síly temnot ožívají.

Naznačené energie jsou uváděny v konkrétních datech, nicméně jejich působení není bleskem z čistého nebe, obvykle působí již pár dní předem (cosi se chystá), ale hlavně doznívají (nejsou-li trvalejšího působení) pár dní po datu. Což nám dává větší šanci pro jejich uchopení a pochopení – tedy CHOPME SE JICH!

Zopakujme si (jako vždy) informaci ke dnům, kdy „nic nejde logicky, racionálně“ (Luna void of course – píši VOC, navíc předávám kompletně – jako reakce na inspirativní text Eriky Hájkové/Peprné >>http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/8394-jak-nahradit-smrtici-pilulky-zeny-nebo-otrokyne-lze-obejit-hormonalni-koncepci-metody-starych-cinanu-a-mladych-indianek/<<): jednání je na citově-emoční rovině zmatečné, se ztrátou smyslu pro realitu. Doporučení: nedokazujme světu, že to přemůžu, že čas „postavím do latě“ a že vše půjde po mé vůli. Podvolíme-li se situaci (tedy využijeme-li ji), pak „samo“ půjde napojení na „nereálno“ - např meditace, příjem z informačního pole, prociťování vesmírných energií, uvolňování dosavadních psychických bloků a strachů. Příznivě pro silné emotivní zážitky (např divadlo, film, koncert, výstava, četba). Časem tyto záležitosti začneme cítit, a žít s nimi v souladu s běžným hektickým žitím, s pocitem, že jsme „naskočili na vlnu“, že se věci dějí vlastně klidněji a přívětivěji než dřív. Měli bychom si dát větší pozor na jednání řidičů: nepůjde často ani tak o projevy agresivity, jako spíš o nejasnost jednání, o zpomalené reakci v konkrétní situaci. Zvýšíme pozornost i na přechodech, řidiči chodce nebo i další auta někdy doslova nevidí. Havarie jsou vpodstatě z tzv hloupých chyb. Též se rozšiřuje počet těch, kteří řídí pod vlivem drog, a pak vlastně nevědí, co činí. 

Co „ve hvězdách“ – ZÁŘÍ 2016

Motto: Dobrá kvalita osobního přístupu k životu je v úpravě toho, co a jak osobně očekáváme od probíhajících událostí. Osudovost v rámci vesmírných mantinelů není o fatální nutnosti, ale o MOŽNOSTECH.

Nejprve se potřebuji vypořádat se srpnovou přírodní událostí – silným zemětřesením v Itálii (24.8. 3:36 SELČ). Astrologie nám sice dává možnost předvídat dění, nicméně se tato ukazují pouze symbolicky, jako aktuální energie. Co „napáchají“, je doslova ve hvězdách, možností spousty. Ale v dodatečném náhledu, co nám událost měla říci, je skvělým informačním zdrojem, který vyjeví i přímo nezjevné věci, a dá do nečekaných souvislostí střípky, kterými nás oblaží média. Tedy – jednak jsem v srpnových náhledech poněkud podcenila napjatou a právě v té době obrovskou potřebu manifestace aktuálních obrovských (doslova až titánských) energií ohně ve střetu s pevností a tvrdostí materiálna – v případě Země její pevné krusty. Tyto energie – dvojitě – jednak jako beranidlo (přestavuje energii Marta), a tou větší (drsně postrkující - kvadrát) silou byla Neptunická energie (Neptun coby Zemětřas), „jemně“ podpořené podrazáckou energií démonů (Lilith). Toto mělo způsobit velké ztráty veškerých druhů hodnot, tedy jak materiálních, tak i na úrovni psychiky. Výsměch tomu, co se považuje za jistoty pevného a klidného domova, ničení původních „kořenů“. Mělo to dodat informace a analýzy o nedodržování jasných pravidel: mj o nepoučení se z událostí před 7 lety (zemětřesení v L´Aquilla): tehdy byli dokonce obžalováni vědci, že nedokázali předvídat ani čas, ani místo – nepochopení božích zákonitostí. A nevyvodili řádná pravidla, jak v seismických oblastech (což Apeninský poloostrov nesporně je) stavět. Paradoxně se zřítil i dle nových pravidel postavený dům. Staré domy byly zatíženy zmodernizováním, těžkou nástavbou na nepevných konstrukcích. Stavby postavené ve středověku a moderně nerekonstuované stojí dál. Měla by z toho vzejít pragmatická analýza – na základě velké bolesti (Cheiron) velký lék respektující božské síly. A bohužel se musí počítat s posílením bank (již byla v oblasti celé Evropy učiněna „bezdůvodná“ opatření) a stavebních korporací – na úkor běžných lidí jako obětí.

Nyní tedy k zářijovým energiím:

Slunce dále postupuje znamením Panny, do 22.9., kdy přejde v 16:21 SELČ do znamení Vah.

Merkur v Panně je od 30.8. v retrográdním modu, skoukněte srpnový text, tam je k tomu vše potřebné. Připravujte si komunikačně-informační analýzu.

Venuše pokračuje Váhami, kde si to do 23.9. doopravdy užívá (opět viz srpen).

Mars poté, co v srpnu spolunapáchal, se bude angažovat v aktivitách směřujících v pochopení smyslu života, jeho harmonizaci, i o potřebě chápat „to pravé“ utrpení s vyvozením kvalitního poučení. Též bude o to masivněji pokračovat postupné „odhalování“ o čem to vše je, i o skutečnostech dosud utajovaných. Byť v oficiálních médiích jen jako nelegální nebo chybné úniky.

Jupiter se tohoto účasní jak v aspektu, tak i jako „vládce“ dění, nejprve jako analyzant, poté bude asistovat jako „vyvažovatel“ situací a zjemňovatel příliš nečekaných „odhalení“.

Saturn po celé září setrvává v napětí s Neptunem – tedy lze očekávat průběžné zemětřesné události – vliv na další očekávání lidstva do budoucnosti, ale na základě toho, co bylo dříve. Napětí, zda natvrdo trvat na tom, co nás dosud učili – vnucovali jako tradiční, správné, vyhovující vládcům na všech úrovních. Vše pevné bude „praskat“, trhat se, rozpadat.

Uran (vpodstatě stojí) v Beranu, čímž stále zpovzdálí podporuje ničící energie. Je „naštěstí“ retrográdní, tedy ničí spíše to, co je niterné.

Neptun stále v Rybách, v konjunkci Dračím Ocasem + opozici s Dračí Hlavou – likviduje to co „bylo“ a nutí nás toto vše přehodnotit a dostat se k tomu, kam směřujeme. Na nehmotné rovině možnost alchymického zpracování; toto bude trvat prakticky do konce roku.

Pluto v Kozorohu dlouhodobě osamoceně (jako poustevník) transformuje „trvalé“ věci. Jen občas se zúčastní i jiných záležitostí díky tranzitním aspektům.

Lilith ve Štíru (až do poloviny února 2017) podporuje démonické zvrácenosti všude, kde k tomu dostane šanci.

Cheiron – dlouhodobě v Rybách – přináší božské léčivé energie (jenže to souvisí s příslušnou bolestí)

Dračí osa je z Ryb do Panny – znamená zjednodušeně „projasnění“. Potřeba překonat dřívější pověry a dogmata, dřívější klamání, a najít pravdu. Začíná se pomalu otevírat brána k nalezení svého (nejen osobního) poslání, byť zatím v neptunickách mlhách. Šance vidět – napojit se na svou „minulost“ (inkarnace).

1.9. Novoluní (11:03) s kruhovým zatměním Slunce (u nás neviditelné), viditelné (a následné negativní události) hlavně v centrální a jižní Africe, částečně v Africe celé + jižní části Arabského poloostrova.

1.-7.9. období drsné nejistoty a velkohubých informací, chaos, nejistota

3.9. VOC 00:13-02:55

5.9. VOC 02:30-14:38

5.9.-9.9. úniky utajovaných informací, chaos a nejistota trvá

8.9.-12.9. možnost zvýšení teroristických akcí, vč útoků sebevražednýc žen i na ženy

8.9. VOC 02:43-03:20

9.9. Jupiter vstupuje do zn Vah – potřeba vyváženosti (s možností zneužití v oficiálních médiích). Pokusy zmírnění konfliktů, s pravděpodobným oficiálním výsledkem – že se s tím máme smířit. Harmonie ve stylu, že už nic nebude jako dřív a máme si na to zvyknout. Zvýšení vlivu, že žena je něco méněcenného, a že muži už jsou od přírody agresivní a musí být po jejich. A že se tomuto pojetí máme přizpůsobit. Vrátit se (Evropsky)civilizačně stovky let zpět.

Nastává 1. Lunární čtvrť

12.9. VOC 12:00-23:28

13.9. Slunce bude v konjunkci s retrográdním Merkurem (01:40) – v hodině kolem je šance dostat informace „shůry“. Protože je to v noci, kdy většina lidí spí, lze si před tím zadat přání, aby se tyto informace vyjevily ve spaní prostřednictvím snů, nebo se „stáhly“ a zpracovaly dodatečně (a to je také třeba si předem zadat). Tyto informace by se měly týkat oblastí, posala jsem je v srpnovém textu k retrograditě Merkuru. A tyto informace pak/ihned energicky „chopit za pačesy“ - tedy uvést je do realizace!, jinak uchopí ony nás...

14.9. VOC 17:31-15.9. 04:23

15.9. - 20.9. období výbušné destrukce za každou cenu. Ve všech rovinách dění i vnímání.

16.9. Úplněk (21:05), částečné zatmění měsíce, uvidíme to u nás v celém průběhu. Bude souviset s „neviděním“ záležitostí symbolicky matka, dítě, domov, bezpečí, rodové kořeny, s pocity vytžení, zničení, násilí, bolesti. Vše již bude jinak...

VOC 21:05-17.9. 06:22

18.9. VOC 22:10-19.9. 06:58

21.9. VOC 05:32-07:53

22.9. Slunce vstupuje do zn Vah (16:21): toto období bude směřovat k vyváženosti, harmonizaci, a v souladu s dalšími aspekty k spravedlnosti. Vyvažují se protiklady – ideálem je jejich alchymické spojení. Řeší se vztahové záležitosti, buď se zharmonizují, nebo nezbytně a opatrně začne jejich ukončování. Důležitá je moudrost, intelekt, estetika, elegance, krása, a to téměř za každou cenu. Jednání je velmi diplomatické, s pochopením druhé strany, dohoda i za cenu velkých kompromisů. Zásadně neubližovat. Silná potřeba přijetí a dobrých vztahů.

Merkur (na 15° Panny) se vrací do svého přímého postupu. Asi 5 dní kolem se prakticky nehýbe – je stacionární, a jeho účinky jsou zesílené. Důležité pro ty, kdo mají s tímto postavením ve svém osobním horoskopu aspekt s planetou. Pak začíná období realizace toho, co jsme si v předchozím období retrogradity připravili jako koncept. Máme na to čas do 7.10., kdy budeme mj analyzovat, třídit, tříbit a ukládat na další použití spousty dosud načerpaných informací a dalších souvisejících věcí (opět připomínám text na srpen).

23.9. VOC 09:57-10:33. Nastává 3. Lunární čtvrť.

Venuše vstupuje do zn Štíra: Objeví se potíže v čistých láskyplných vztazích, protože se zvýší nebo dokonce nečekaně (opozice s Uranem!) objeví touha žít v ovzduší silné vášně. Vztahy se zničehonic mění na současnou majetnickou přitažlivost a současně nenávist. Potřeba neustále být ukojen, a to až na hranici perverze. Potřeba čelit nemožnému současně s komlikováním možného. Žárlivost hraničící se smrtí. Magie ideálu totálního tělesného splynutí. Absolutní vášnivost.

25.9. VOC 03:42-15:48

27.9. VOC 10:52-23:43.

Mars vstupuje do zn Kozoroha: v hledání další cesty do výšin poznání a vzestupu ducha se nešetří silami. Jednání logické, pragmatické, pravidla jsou daná a ty je žádoucí respektovat. Agresivita se mění na asertivitu, akce jen obranného typu, nikoli útočné. Zbraně se střetávají s pevnou překážkou – tedy pokud dojde k boji, bude úporný, tvrdý. Prorážení hmoty – možné destrukce na všech úrovních. V Kozorohu bude do 9.11.

28.9.- 3.10. neklid v očekávání vyjevení nových (dosud neznámých) věcí v souvislosti s dohodami ve vztazích všeho druhu, a s dalším vývojem odhalení minulosti pro směřování k budoucnosti. A to jak na rovině osobní, i národní, globální, galaktické.

29.9. VOC 18:43-30.9. 09:52

Zopakujme si (jako vždy) informaci ke dnům, kdy „nic nejde logicky, racionálně“ (Luna void of course – píši VOC, navíc předávám kompletně – jako reakce na inspirativní text Eriky Hájkové/Peprné >>http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/8394-jak-nahradit-smrtici-pilulky-zeny-nebo-otrokyne-lze-obejit-hormonalni-koncepci-metody-starych-cinanu-a-mladych-indianek/<<): jednání je na citově-emoční rovině zmatečné, se ztrátou smyslu pro realitu. Doporučení: nedokazujme světu, že to přemůžu, že čas „postavím do latě“ a že vše půjde po mé vůli. Podvolíme-li se situaci (tedy využijeme-li ji), pak „samo“ půjde napojení na „nereálno“ - např meditace, příjem z informačního pole, prociťování vesmírných energií, uvolňování dosavadních psychických bloků a strachů. Příznivě pro silné emotivní zážitky (např divadlo, film, koncert, výstava, četba). Časem tyto záležitosti začneme cítit, a žít s nimi v souladu s běžným hektickým žitím, s pocitem, že jsme „naskočili na vlnu“, že se věci dějí vlastně klidněji a přívětivěji než dřív. Měli bychom si dát větší pozor na jednání řidičů: nepůjde často ani tak o projevy agresivity, jako spíš o nejasnost jednání, o zpomalené reakci v konkrétní situaci. Zvýšíme pozornost i na přechodech, řidiči chodce nebo i další auta někdy doslova nevidí. Havarie jsou vpodstatě z tzv hloupých chyb. Též se rozšiřuje počet těch, kteří řídí pod vlivem drog, a pak vlastně nevědí, co činí.

 

Co „ve hvězdách“ – SRPEN 2016

Motto: Dobrá kvalita osobního přístupu k životu je v úpravě toho, co a jak osobně očekáváme od probíhajících událostí. Osudovost v rámci vesmírných mantinelů není o fatální nutnosti, ale o MOŽNOSTECH.

Prázdniny se přehouply do druhé (vnímané jako té kratší) poloviny. Slunce si užívá ve své domovské oblasti – ve znamení Lva. Merkur je panensky zemitý, zcela jiný než coby vládce Blíženců: konec legrácek a blbinek, je čas na každodenní rutinní práci; přestává si všímat všeho kolem, naopak jde do detailů. Venuše si ještě pár dní bude užívat jako pravá královská princezna ve znamení Lva. Mars je 1. srpna na 29° Štíra, chřestí zbraněmi, aby předvedl, že to s tou další misí – postupem znamením Střelce – myslí naprosto vážně. Jupiter je ve zn Panny, v déledobé opozici na Cheiron, což současně naznačuje velké možnosti léčby (ale v jeho případě to může znamenat i velkohubé vychloubání úúúžasných úspěchů farmaceutického průmyslu), současně to vyjadřuje i existenci bolestivých a nevyléčitelných zranění a chorob, i nevyváženost s možností léčby jiným, alternativním způsobem. Postupně se vyjevuje, že „vše je jinak“ než nás dosud učili. Saturn se doslova usadil na místě (je prakticky během srpna stacionární – nehne se z místa, v polovině srpna mění směr svého postupu) ve zn Kozoroha; je dlouhodobě v konfliktním postavení s Neptunem ve zn Ryb. Trvá rozpor (s těžko zvladatelnou syntézou) na jedné straně s přílišným množstvím vod, nejasností, mlh, mámení, šálení, neuchopitelných nehmotných energií, kdy je možné doslova cokoli, kdy se leccos vynořuje i mizí, a na straně druhé s porozuměním s hmotnými a vůbec „festovními“ záležitostmi vyžadujícími pravidla a řád. Uran je stále ve zn Berana (ale už si „nevyřizuje účty“ předchozí několikaletou kvadraturou s Plutem). Pluto (dlouhodobě 2008-2024 ve zn Kozoroha) trvale oznamuje transformaci veškerých struktur, pravidel, řádů, zásad, zákonů, mocenských a finančních pevností... nyní v modu retrográdním nás vyzývá k mohutnému autentickému vnitřnímu úklidu a vypořádání v našem osobním nitru. A červivá třešinka na dortu: Lilith ve Štíru bude stále v aspektu s některou z planet, od poloviny srpna do poloviny září v trigonu s Neptunem. Celý srpen budou působit silné ahrimanské síly – nabídky úžasného života za upsání své duše; při odolávání budeme čelit výsměchu na nejcitlivější osobní rovině (tzv „podpásovky“), a předchozí poctivé tvořivé úsilí bude v některých případech „řádně potrestáno“. A tvrdí „neřádi“ pojedou dál...

1.-6.8. virtuální útoky, hackeři, hry přenesené z virtuální reality do té žité, lidé jednají jako zombie.

2.8. Novoluní (22:45), VOC 02:44-03:12. Mars vběhne do zn Střelce: svou aktivitu projevuje obranou svobody a ideálu, což zvládá jako úžasné dobrodružství. Miluje sportovní vyžití, a to jako poctivou soutěž; nezvládá situace, kdy jsou pravidla popírána (a pak se projeví nezvládanou agresivitou). Protivníka někdy podceňuje. Ne náhodou začínají olympijské hry, přejme všem sportovní zážitky a „fair play“. Sportovci vyladili svou fyzickou formu právě na tuto významnou soutěž, např proto se nezúčastňují jiných, jindy významných soutěží, případně z dobře rozjetého etapového závodu odstoupí – aby se doladili na ten Jediný.

4.8. VOC 06:13-09:34

5.8. Venuše (nyní jako Večernice) s obdivem vstoupí do znamení Panny: začíná nad svými představami o pohádkovém životě kalkulovat – předchozí období ji přece jen něco stálo (nejen finančně). O svých výdajích začíná konečně přemýšlet, třídit své touhy na potřeby a to další, bez čeho se lze obejít. City musí jít – aspoň poněkud – stranou. Pokud dobře zasela, sklízí. Začíná si uvědomovat, že život není jen o onom vysněném ideálu, že má svá pravidla. Pokud si toto vše nejen uvědomí, ale i uvede do svého života, bude jí odměnou nadčasová láska v každodenním životě.

6.8. VOC 08:21-18:56

5.-12.8. velkohubé informační oblbování lidí, o zcela nefunkčních pravidlech bezpečí a jistot; lži propagované jako pravda

8.8. VOC 19:41-9.8. 06:51

10.8. 1. lunární čtvrť (20:21)

10.-14.8. masivní medializace o těch „správných, bruselsky korektních“ způsobech lásky a vztahů vůbec.

11.8. VOC 08:11-19:24

13.8. VOC 19:37-14.8. 06:11, Saturn mění svůj postup na přímý – za pár dní se postupně uvolní dosavadní pocity strachu, a že nic sami nemůžeme...

14.-15.8. Dny přející projevům lásky (jen upozornění – není v té době VOC, tedy přeje početí s „božskou jiskrou“).

14.-18.8. možné individuální teroristické akce

15.8. Den slavený k nanebevzetí P. Marie. Celý den nastanou pouze lunární aspekty (s Neptunem v Rybách, Venuší v Panně, s Plutem v Kozorohu, a Merkurem v Panně). Ve dnech kolem tohoto svátku se připomenou mnohá Mariánská proroctví, ze kterých bychom mohli čerpat jak informačně, tak hlavně procítěním – vytřídit co je programování lidské bytosti k poslušnosti vládcům, a co je „vyšší“ poselství pro každého z nás, jak individuálně, tak i na kolektivní rovině, týkající se všech mariánských témat. Den alchymie „par excellence“.

16.8. VOC 04:45-13:52. Od 12h počítejme s asi hodinovým energetickým pulzem z prostředí vesmíru – k očištění/sanaci technických inteligentních zařízení a systémů, případně i lidí, kteří s nimi pracují. Což by mohlo vést k jejich nepředvídatelnostem.

18.8. Úplněk (11:27) – zesílení možnosti teroristických akcí, jednání lidí nelogické, nepochopitelné, zesílení úrazovosti, havárií (s lidským faktorem nezvládání situace). Zvlášť problémem v době VOC 11:27-18:34 ! Problémy brzd, nárazy, nepřiměřená rychlost, nepozornost. Důležité nejen pro záchranáře, lékaře a celý záchranný systém. Tedy – buďme pozorní a soustředění na dění kolem nás (ale i v nás samých).

18.-31.8. Mars se pokouší útočit na Saturna, rozjet ho kupředu, ale nemá na to dost sil: tedy jde o změny dosavadních pravidel (což může být pro občany jak pozitivní, tak i negativní důsledky), a jeho konání je pod pláštíkem mlhy, lží, manipulací s informacemi. Současně to může znamenat i postupující „odhalování“, i např tak, že „chybička se vloudila“, původně jako nechtěný únik informací. Jednoduše – bude se to mlít, nebudeme vědět, jestli to myslí vážně, co je pravda a co manipulace. Jako v bubnu pračky s přidanými kamínky.

20.8. VOC 14:21-21:18

22.8. VOC 13:48-23:19. Slunce vchází do zn Panny: období sklizně, třídění, ukládání, i úklid před příští setbou. Slunce jako vládce ctí bohyně Isis, či Demeter a Ceres.

24.8. Nic nejde, nefunguje, je zablokováno. Čím víc co chceme, tím hůř. Buben pračky se sice na chvíli zastaví, ale jen aby vše šlo zas ... obráceně. VOC 21:38-25.8. 01:40

25.8. 3.lunární čtvrť (05:41)

27.8. VOC 02:30-05:06

28.8.-5.9. Finanční problémy (aspoň tak je nám to prezentováno), což se ovšem v reálu může týkat nejen státní pokladny („kočkování“ o rozpočtu), ale i každého osobně.

29.8. VOC 08:23-10:11

30.8. Den změn. Venuše s elegancí a grácií postoupí do zn Vah: konec veškerých (natož rozumových) analýz, životní touhou je potřeba estetična, elegance, krásy, dokonalosti a rovnováhy ve všem. V každém případě vypadat skvěle, ať se cítím jakkoli mizerně. Jen žádné skandály! Potřebuje být nejen v dokonalém prostředí, ale hlavně se samými dokonalými lidmi (případně ty dosavadní si sama k svému – dokonalému – obrazu zdokonalí).

Merkur se stává retrográdním (což potrvá do 22.9.) - začíná období, kdy zařízení týkající se komunikačních, analytických, výpočtových prostředků, ale i spotřebičů pro domácí a úklidovou péči, nebudou fungovat jak by měly. A nejen to – tyto činnosti nebudou dobře fungovat fyzicky ani nám, osobám, lidem. Naopak bude toto období dobré k zajištění oprav těchto věcí (co jsme třeba už před časem udělat měli), ale i „opravy“ jak na to i v nás. Toto celé je ve zpětném pohybu Merkuru od 29°-15° Panny, a ta žádá kvalitní! analýzu situace, resp teoreticlou přípravu, jak „se“ opravit jako funkční zařízení. Další z možných témat – zanalyjme si svou situaci a události zažité od 10.8., případně a lépe od předchozího Merkurova retroobdobí – od 22.5. Důležité jsou najednou detaily, ale právě proto nevidíme celek (toto potrvá do 24.10). Po skončení tohoto retroobdobí bude šance zrealizovat nyní předpřivený návrh úprav a změn.

31.8. VOC 06:20-17:22

(Něco výhledového optimizmu: 1.9. bude Novoluní – vše spěje k čemusi novému; jenže zatím nevíme, co ze semínka vzejde...)

Zopakujme si (jako vždy) informaci ke dnům, kdy „nic nejde logicky, racionálně“ (Luna void of course – píši VOC, navíc předávám kompletně – jako reakce na inspirativní text Eriky Hájkové/Peprné >>http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/8394-jak-nahradit-smrtici-pilulky-zeny-nebo-otrokyne-lze-obejit-hormonalni-koncepci-metody-starych-cinanu-a-mladych-indianek/<<): jednání je na citově-emoční rovině zmatečné, se ztrátou smyslu pro realitu. Doporučení: nedokazujme světu, že to přemůžu, že čas „postavím do latě“ a že vše půjde po mé vůli. Podvolíme-li se situaci (tedy využijeme-li ji), pak „samo“ půjde napojení na „nereálno“ - např meditace, příjem z informačního pole, prociťování vesmírných energií, uvolňování dosavadních psychických bloků a strachů. Příznivě pro silné emotivní zážitky (např divadlo, film, koncert, výstava, četba). Časem tyto záležitosti začneme cítit, a žít s nimi v souladu s běžným hektickým žitím, s pocitem, že jsme „naskočili na vlnu“, že se věci dějí vlastně klidněji a přívětivěji než dřív. Měli bychom si dát větší pozor na jednání řidičů: nepůjde často ani tak o projevy agresivity, jako spíš o nejasnost jednání, o zpomalené reakci v konkrétní situaci. Zvýšíme pozornost i na přechodech, řidiči chodce nebo i další auta někdy doslova nevidí. Havarie jsou vpodstatě z tzv hloupých chyb. Též se rozšiřuje počet těch, kteří řídí pod vlivem drog, a pak vlastně nevědí, co činí.

 

Co „ve hvězdách“ – ČERVENEC 2016

Motto: Dobrá kvalita osobního přístupu k životu je v úpravě toho, co a jak osobně očekáváme od probíhajících událostí. Osudovost v rámci vesmírných mantinelů není o fatální nutnosti, ale o MOŽNOSTECH.

Začínají prázdniny, velká změna nejen pro školáky a jejich okolí. Všichni se vydávají na letní dovolenkové cesty, a dosud jakštakš sjízdné silnice i komunikace ve městech s MHD se zavírají s odůvodněním, že toto je nejlepší čas pro opravy. Je to jen viditelná ukázka chaosu celého světa. Zprávy působí dojmem, že nejsou z tohoto světa, vše co bylo dodud „jasné a tradiční“, je znočehonic jinak i naopak. A synchronicita událostí nám to předvádí i v aktuálním postavení planet. Slunce se svými pobočníky Merkurem a Venuší, ve znamení Raka, jsou v trigonu s Neptunem ve zn Ryb; příliš mnoho vody, nejasnosti, mlh, mámení, šálení, neuchopitelných nehmotných energií, kdy je možné doslova cokoli, vynořuje se i mizí. Toto podporuje i kvinkunx na retrográdního Saturnu – porozumět si s hmotnými a vůbec „festovními“ záležitostmi vyžadujícími pravidla a řád opravdu není na pořadu dne. V podobném modu jsou i planety symbolizující akční energie – Uran stále ve zn Berana (ale už si „nevyřizuje účty“ kvadraturou s Plutem) a Mars ve zn Štíra: Mars je čerstvě po období retrogradity, takže je aspoň na týden stacionární (než se zase „rozjede“ plnou parou vpřed). Mars je ve Štíru původním tradičním vládcem znamení, a v Beranu též vládne, ale nyní nemá dost akční síly, resp pokud sílu vydá, je jaksi natvrdo nekultivovaná, bez rozmyslu likvidující. Po takovéto akci již nikdy nemůže být „jako bejvávalo“, nicméně jaksi nechtěně dochází k vyčištění prostoru pro něco příštího (a může to být naprosto cokoli, co si dnes ani neumíme představit). K tomu přispívá dlouhodobě (2008-2024) Pluto ve zn Kozoroha, kde oznamuje transformaci veškerých struktur, pravidel, řádů, zásad, zákonů, mocenských a finančních pevností... Ale mám tu něco pozitivního – až do poloviny července jsou ve vodním trigonu Venuše (Rak) s Martem (Štír), což přeje vztahovým partnerským záležitostem plným sexuality, s podtextem pevnosti, touhy po vztahu trvalém, a dětech. Kromě těchto milých aktivit je první polovina července typickou okurkovou sezónou, s občasnými bleskovými výbušnými událostmi, každá „odjinud“.

 

1.7. VOC 5:54-13:44

3.7. VOC 07:24-15:20

4.7. Novoluní v Raku (13:01)

5.7. VOC 10:09-18:28

7.7. VOC 14:06-8.7. 00:41

Dochází ke konjunkci Slunce – Merkur (05:24), v čase hodinu kolem (cca 4:50–6h) je šance napojit se na důležité inspirace z informačního pole, mohly by se týkat záležitostí rodiny a domova na osobní rovině, na kolektivní (zvláště té národní) rovině na původ národa, jeho tradice; a protože se to odehraje současně v opozici na Pluta, jde výrazně o transformační a regenerační záležitosti národní identity a tradic, vč zvýšení povědomí o nich a probuzení touhy „ztracené vlády věcí svých zpět se k nám navrátit“ (volně dle J.A.Komenského). Vzpomeneme si i na to, jak mohou „lvové bít o mříže“ (naše klec rozhodně není zlatá). Je to o našem velkém poslání. Slunce v tu dobu vstává, takže bychom tak měli učinit i my a tuto nabídku si v klidu a meditaci užít. Zažitá energie této „touhy“ bude působit ještě několik dní.

10.7. VOC 05:28-10:32

12.7. VOC 17:01-22:52

Luna v 1.čtvrti. Venuše přechází do zn Lva: prakticky naráz vnímáme změnu chování v potřebě neodolatelné přitažlivosti, smyslnosti, líbit se, opravdu velké lásky, být přitom nad vším nízkým. Tato Venuše požaduje uznání, je výlučná a umí být velkodušná. A má ráda dostatek všeho, i finančních prostředků. Vše co zažívá musé být velkolepé. V tomto znamení bude do 5.srpna, tak si to užijme (pak začne počítat, co ji to stálo).

12.-20.7. budou působit silné energie živlů voda - oheň, které budou se vším otřásat. Lze očekávat jejich předvedení se ve sféře živelných událostí, zemětřesení, sopečná činnost, havárie. Na osobní rovině by nás to mělo vyzývat k (paradoxně) většímu zklidnění, přizemnění, ctít tyto energie – a tím je načerpat pro sebe pro další využití. Vesmír nám vždy právě včas nabízí energie, které budeme následně potřebovat, ač třeba ještě nevíme proč, nač a kdy. Ignorování takové nabídky je doslova trestuhodné.

14.7. Merkur následuje Venuši, také vstupuje do zn Lva. Bude sršet svou inteligencí, chytrostí, s globálním nadhledem na cokoli (jenže unikají žádoucí detaily). Jeho názor je nezpochybnitelný – tedy on ty případné pochybnosti odmítá připouštět. Než se „posílí“ pozice Slunce, tedy než též přejde do zn Lva, se Merkur jako jeho pobočník může chovat jako vládce sám, což rozhodně není v souladu se standardními pravidly Božského zdroje (bude zde do 30.7., bez Slunce do 22.7)

15.7. VOC 01:30-11:14

17.7. VOC 12:09-21:33

20.7. VOC 00:57-05:10, Úplněk na ose Rak – Kozoroh (00:57)

22.7. VOC 03:56-10:35.

Slunce přechází do zn Lva (11:30) – a tady je opravdu “doma“, může bez zábran projevit svůj potenciál ve všech modech. Potřebu zářit, být světlem pro prostor mu svěřený, ochráncem a inspirátorem života. Symbolizuje fixní – trvalý oheň, plnou mladou dospělost, aktivní uplatnění, heroický a královský charakter. Životní síla se ztotožňuje s mocí vlastního Já, nezvládnutí těchto mocných energií člověkem se projeví „všemocně“ předváděným Egem, s absolutní náročností vůči sobě i druhým (může vést až ke kultu osobnosti). Potřebuje být na výši. Nemožnost se patřičně projevit vede k těžko překonatelné frustraci. Miluje zlato (a barvy ohně), nejvyšší spravedlnost, ve své velkorysosti nesnáší jakékoli pokrytectví, podvody, ctí tradiční a dohodnutá pravidla. Tělesně souvisí se srdcem a očima.

24.7. VOC 09:06-14:33

25.-29.7. Vyjeví se naprosto nečekané až šokující informace či zprávy, možné poruchy informačních systémů a technologií, hackerské a virové útoky.

26.7. VOC 08:19-17:37

28.7. VOC 17:13-20:17

28.-30.7. Výbuchy emocí až hysterie, týkající se informací, mocenských záležitostí, dosavadních jistot, pravidel, řádů, norem.

30.7. VOC 14:14-23:09

30.7. Merkur postupuje do zn Panny: z dosavadní vodní emoční citovosti pocítíme zemitost – najednou je tu smysl pro řád a pořádek, racionalismus, vše potřebujeme uspořádat (nejlépe do přehledné tabulky), do jasných systémů, miísto naciťování měříme fakta, důležité jsou najednou detaily (dosud nejasné neurčito, byť to funguje), ale právě proto nevidíme celek. (toto potrvá do 24.10)

 

Zopakujme si (jako vždy) informaci ke dnům, kdy „nic nejde logicky, racionálně“ (Luna void of course – píši VOC, navíc předávám kompletně – jako reakce na inspirativní text Eriky Hájkové/Peprné >>http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/8394-jak-nahradit-smrtici-pilulky-zeny-nebo-otrokyne-lze-obejit-hormonalni-koncepci-metody-starych-cinanu-a-mladych-indianek/<<): jednání je na citově-emoční rovině zmatečné, se ztrátou smyslu pro realitu. Doporučení: nedokazujme světu, že to přemůžu, že čas „postavím do latě“ a že vše půjde po mé vůli. Podvolíme-li se situaci (tedy využijeme-li ji), pak „samo“ půjde napojení na „nereálno“ - např meditace, příjem z informačního pole, prociťování vesmírných energií, uvolňování dosavadních psychických bloků a strachů. Příznivě pro silné emotivní zážitky (např divadlo, film, koncert, výstava, četba). Časem tyto záležitosti začneme cítit, a žít s nimi v souladu s běžným hektickým žitím, s pocitem, že jsme „naskočili na vlnu“, že se věci dějí vlastně klidněji a přívětivěji než dřív. Měli bychom si dát větší pozor na jednání řidičů: nepůjde často ani tak o projevy agresivity, jako spíš o nejasnost jednání, o zpomalené reakci v konkrétní situaci. Zvýšíme pozornost i na přechodech, řidiči chodce nebo i další auta někdy doslova nevidí. Havarie jsou vpodstatě z tzv hloupých chyb. Též se rozšiřuje počet těch, kteří řídí pod vlivem drog, a pak vlastně nevědí, co činí.

 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one